Artykuł miesiąca: Dom Opiekuńczych Skrzydeł - pamiętaj o 1% podatku KRS 630706.

AktualnościWiadomościZarządzanie

Strategiczne zmiany w Zarządzie Banku Pekao S.A.

 

W dniu 6 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. powołała z dniem 7 lipca 2017 r. Pana Tomasza Kubiaka, Pana Michała Piotra Lehmanna, Pana Marka Lusztyna w skład Zarządu Banku i powierzyła im pełnienie funkcji Wiceprezesów Zarządu Banku.

W dniu 7 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. powołała Pana Tomasza Styczyńskiego z dniem 7 lipca 2017 r. oraz Pana Marka Tomczuka z dniem 1 września 2017 r. w skład Zarządu Banku i powierzyła im pełnienie funkcji Wiceprezesów Zarządu Banku.  

Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć od dnia uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego Panu Markowi Lusztynowi funkcję Wiceprezesa Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

Wszyscy nowo powołani członkowie zarządu Banku mają wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bankowości i instytucjach finansowych.

„Rada Nadzorcza doceniła międzynarodowe doświadczenie Pana Marka Lusztyna, który jest światowej klasy specjalistą w dziedzinie zarządzania ryzkiem i mianowała go, z dniem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Wiceprezesem nadzorującym Pion Zarządzania Ryzykiem. Gratuluję Panu Tomaszowi Kubiakowi, wybitnemu specjaliście z zakresu alokacji kapitału i zarządzania aktywami i pasywami awansu na Wiceprezesa nadzorującego Pion Finansowy. Podążając za rosnącą siłą sektora małych i średnich firm został wydzielony w Banku Pion Bankowości SME i Pan Tomasz Styczyński, wcześniej przez 16 lat związany z Bankiem Citi Handlowym zostanie Wiceprezesem nadzorującym ten Pion. Od 1 września z Raiffeisen Polbank dołączy do nas Pan Marek Tomczuk, który przejmie odpowiedzialność za Pion Bankowości Detalicznej. Jego bogate doświadczenie pozwoli sprostać wyzwaniom jakie niesie szybki postęp technologiczny i rosnące wymagania klientów indywidualnych. Pan Michał Lehmann, wcześniej pracujący w Grupie PZU, obejmie funkcję Wiceprezesa odpowiedzialnego za funkcje wsparcia, dyscyplinę kosztową i Pion Logistyki. Pan Andrzej Kopyrski i Pan Adam Niewiński będą kontynuować pracę wraz z nowo powołanymi Członkami Zarządu.” – powiedział Michał Krupiński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. kierujący pracami Zarządu.

„Życzymy Zarządowi wielu sukcesów w realizacji ambitnych celów, które przed nim stoją. Jednocześnie chcemy podziękować Panu Grzegorzowi Piwowarowi i Panu Marianowi Ważyńskiemu za ich wieloletni wkład i zaangażowanie w budowanie siły Banku Pekao ” – powiedział Paweł Surówka, Prezes PZU S.A. i Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.

Ze stanowisk w Zarządzie Banku Pekao S.A. zrezygnowali Wiceprezes Grzegorz Piwowar odpowiedzialny za Pion Bankowości Detalicznej oraz Wiceprezes Marian Ważyński odpowiedzialny za Pion Logistyki.

Życiorysy nowych członków Zarządu Banku:

  1. MAREK LUSZTYN

Od 17 lat związany z Grupą Banku Pekao S.A. Do czerwca 2017 r. w Unicredit SpA (w Mediolanie) na stanowisku Senior Vice President, obejmującym globalną odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem rynkowym i ryzykiem kredytowym portfela handlowego Grupy Unicredit oraz członek Komitetu Wykonawczego Pionu Rynków Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Grupy Unicredit, odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem.

W latach 2010-2013 pracował w Unicredit Bank AG (dawniej Hypovereinsbank) w Monachium, nadzorując obszar zarządzania ryzykiem rynkowym, ryzykiem kredytowym kontrahenta oraz ryzykiem operacyjnym. W latach 2008-2010 pracował w Unicredit SpA w Londynie, gdzie odpowiadał za metodologię i infrastrukturę ryzyka rynkowego na całą Grupę Unicredit.

Wcześniej (2000-2008) Dyrektor Wydziału Ryzyka Rynkowego a później Dyrektor Zarządzający Departamentem Ryzyka Finansowego w Banku Pekao S.A.

Przez 8 lat był również Członkiem i Sekretarzem Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Karierę zawodową zaczynał w 1996 r., w Departamencie Gospodarki Pieniężnej Banku Handlowego w Warszawie S.A., jako dealer.

Doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa), jest także absolwentem University of Illinois (Executive MBA) oraz INSEAD. W 2014 r. został uhonorowany tytułem Future Leader in Global Finance przez Institute of International Finance.

  1. TOMASZ KUBIAK

Od 16 lat związany zawodowo z Bankiem Pekao SA. Rozpoczął karierę w kontrolingu w pionie finansowym. Przez ostatnie lata zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego Departamentem Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami, odpowiedzialnego za zarządzanie bilansem, płynnością i kapitałem Banku.

Członek Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego SA w latach 2011- 2015.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Posiada certyfikaty CFA, PRM (Profesional Risk Manager), został uhonorowany Award of Merit przez międzynarodową organizację PRMIA, zrzeszającą osoby zarządzające ryzykiem.

  1. MAREK TOMCZUK

Posiada 17- letnie doświadczenie w sektorze bankowym. Od 10 lat zarządza sieciami dystrybucji w obszarach bankowości przedsiębiorstw i detalicznym.

Ukończył studia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Karierę rozpoczynał w Banku Handlowym w obszarze Bankowości Przedsiębiorstw, gdzie zajmował się sprzedażą produktów finansowych a także kierował zespołami sprzedaży. Następnie objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży MSP w Banku DNB Nord.

Jako Dyrektor Departamentu Sieci MSP w Kredyt Banku był odpowiedzialny za kompleksowe zarządzanie siecią sprzedaży. Przyczyniło się to w znacznym stopniu do wzmocnienia wizerunku Kredyt Banku oraz świadomości marki na rynku. Jednocześnie aktywnie uczestniczył w pracach Zarządu Banku w tworzeniu długoterminowej strategii.

Dodatkowo uczestniczył w pracach przygotowujących połączenie Kredyt Banku z Bankiem Zachodnim WBK gdzie po fuzji objął stanowisko Dyrektora Makroregionu Detalicznego. W ramach Makroregionu zarządzał siecią oddziałów detalicznych.

W Raiffeisen Polbank jako Dyrektor Nadzorujący ds. Sieci Sprzedaży bankowości detalicznej z dużymi sukcesami zarządza podległym obszarem. Odpowiada za Departament Zarządzania Siecią Sprzedaży oraz Departament Sieci Franczyzowej i Brokerskiej. Jednocześnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Raiffeisen TFI oraz Prezesa Zarządu spółki Raiffeisen Financial Services Polska Sp. Z o.o.

  1. TOMASZ STYCZYŃSKI –

Od 2001 roku związany z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Był Dyrektorem ds. Bankowości Przedsiębiorstw odpowiedzialnym za zarządzanie strukturą sprzedażową i oddziałową. Był także Dyrektorem ds. Relacji z Klientami Departamentu Dużych Przedsiębiorstw oraz Dyrektor Departamentu Rozwoju i Akwizycji Bankowości Przedsiębiorstw.

Kreował strategie rozwojowe, zarządzał procesem akwizycji, był także odpowiedzialny za adekwatność oferty banku w obszarze przedsiębiorstw. Koordynował projekty efektywnościowe i optymalizacyjne. Wcześniej zajmował stanowisko Dyrektora Centrum Korporacyjnego.

Dodatkowo był Dyrektorem w Programie Rozwoju Kadry Zarządzającej w Citibank N.A. London, gdzie odpowiadał za wdrożenie International Desk w krajach CEEME. W 2016 roku został powołany na członka Rady Nadzorczej spółki Globe Trade Centre na trzyletnią kadencję.

Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestnik kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych szkoleń z dziedziny zarządzania, bankowości i finansów.

  1. MICHAŁ PIOTR LEHMANN –

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość. Jako wieloletni pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa, realizował zadania związane z nadzorem właścicielskim oraz komercjalizacją przedsiębiorstw państwowych. Jako Dyrektor Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji odpowiedzialny był między innymi za realizację Rządowego Programu dla Elektroenergetyki, którego jednym z kluczowych elementów była konsolidacja sektora.

Był członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości, który opracowuje krajowe standardy rachunkowości w Polsce.

Jako Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Grupą Kapitałową w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zajmował się restrukturyzacją grupy, brał udział w tworzeniu linii biznesowych i przekształceniach kapitałowych.

Pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego, gdzie odpowiadał za przygotowanie i przeprowadzenie procesu przekształceń szpitali prowadzonych przez Prowincję w spółki prawa handlowego, opracowywanie i wdrażanie modelu biznesowego Prowincji, a także tworzenie systemu nadzoru właścicielskiego.

Od stycznia 2016 roku związany z Grupą PZU, gdzie jako Dyrektor Zarządzający ds. Korporacyjnych odpowiadał za przygotowanie i wdrożenie nowego modelu nadzoru korporacyjnego i właścicielskiego. Zaangażowany w projekty związane z przejęciem i rozwojem współpracy z Alior Bankiem S.A. ora Pekao S.A. oraz zwiększeniem efektywności w obszarach realizujących funkcje wsparcia w Grupie. Brał udział w opracowywaniu i wdrażaniu Strategii Grupy.

Polecane artykuły
AktualnościWiadomości

Prokurator generalny oskarża Trumpa za oszustwo

AktualnościWiadomości

Samochodowy bilans 2021 roku – jakie pojazdy były najpopularniejsze?

AktualnościITWiadomości

Sprawdź, która rola w IT jest dla Ciebie.

AktualnościITWiadomości

Ataki cybernetyczne są największym zmartwieniem firm

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: