Wydawca i Redaktor naczelny:
Andrzej Mroziński
a.mrozinski@manager24.pl
Wydawca:
Manager24 Publishing
Wyczółki 71
02-820 Warszawa

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do ich redagowania, skracania oraz opatrywania własnymi tytułami. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.
Redakcja nie odpowiada za treść opinii i komentarzy publikowanych pod artykułami lub na forum przez Czytelników.