Artykuł miesiąca: Psychologia strategicznego przywództwa

AktualnościGospodarkaPrzemysłWiadomości

Optymizm i wzrosty na rynku HoReCa

Analitycy z firmy PMR prognozują blisko czteroprocentowy wzrost na rynku HoReCa
w Polsce w 2015 roku. Optymistyczne prognozy dla HoReCa, płyną również z danych indeksu „Barometr EFL”. Badanie przedsiębiorstw zrealizowane przez EFL, pokazało, że firmy świadczące usługi gastronomiczno-hotelarskie planują działania, które w najbliższych miesiącach zwiększą ich zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne. Jak wynika z raportu „Rynek HoReCa w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020” wartość rynku HoReCa w Polsce sięgnęła w zeszłym roku 23,4 mld zł. Prognozy na najbliższe lata pokazują dodatkowo dalszy wzrost. Rynek ten będzie stabilnie z roku na rok umacniał swoją wartość, szczególnie w segmentach cateringu i gastronomii hotelowej. Ponadto eksperci PMR wskazują, że pomimo rosnącej depolaryzacji graczy oraz niewysokiego tempa wzrostu zamożności społeczeństwa, rynek gastronomiczny w najbliższych latach ma zyskiwać na wartości.

Badanie EFL – dobre nastroje przedsiębiorców

Optymistyczne prognozy dla HoReCa, płyną również z danych indeksu „Barometr EFL”. Badanie przedsiębiorstw przeprowadzone przez EFL, pokazało, że firmy świadczące usługi gastronomiczno-hotelarskie już w I kwartale 2015 r. oczekiwały wyższego poziomu sprzedaży w stosunku do poprzedniego kwartału, deklarując ponadto zwiększenie zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne w najbliższych miesiącach.

Spośród badanych branż firmy zajmujące się usługami gastronomiczno-hotelarskimi osiągnęły wskaźnik (55,1 pkt.), plasując tym branże HoReCa powyżej średniej głównego wskaźnika „Barometru EFL”, który osiągnął poziom 54,3 pkt. Oznacza to, że kondycja finansowa większości firm z tego sektora jest o ponad 5 pkt. wyższa od progu OR (50 pkt.), który wskazuje na ograniczony rozwój firm i dużą niepewność przedsiębiorców.

– Ponad połowa przedsiębiorców MŚP planuje intensyfikację rozwoju i prognozuje większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne. Zebrane deklaracje odnoszą się, szczególnie do firm MŚP, które stawiają sobie cele krótkoterminowe i ostrożnościowe, ze względu na obawy dotyczące stabilności przychodów oraz zakładanej, słabszej płynności finansowej. We wszystkich badanych obszarach, z których dane składają się na ogólny wynik „Barometru EFL”, jak sprzedaż, płynność finansowa, zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne, inwestycje w środki trwałe, odsetek przedstawicieli sektora HoReCa wskazujących na wzrost przewyższa odsetek firm, które prognozują spadki. Potwierdza to jedynie dobrą kondycje
i sprzyjającą koniunkturę na najbliższe lata. ” – mówi Radosław Kuczyński prezes Zarządu EFL.

HoReCa coraz częściej wybiera leasing

W przypadku branży HoReCa, zyskującą na popularności formą finansowania bieżącej działalności restauracji czy hotelu jest leasing. Pozwala on bowiem przedsiębiorcy, bez ponoszenia kosztów zakupu, na korzystanie z najnowszych rozwiązań zarówno w zakresie wyposażenia pokoi hotelowych jak i restauracji.
– Załóżmy np. że hotel zamiast kupować kilkadziesiąt telewizorów, postanowi je leasingować. Jeżeli klient zdecyduje się na leasing takiego sprzętu na 3 lata, to po upływie umowy, taki sprzęt będzie już technologicznie stary. Jego wymiana na nowy, będzie wymagała jedynie wyleasingowania kolejnych modeli. W ten oto sposób leasing nie tylko optymalizuje finanse przedsiębiorstwa, ale staje się ważnym elementem, budowania przewagi rynkowej oraz jest gwarantem atrakcyjności oferty.”- mówi Radosław Kuczyński.
Według danych EFL, przy realizacji planów inwestycyjnych MŚP wybierają najczęściej kredyty bankowe, usługi leasingowe, ubezpieczenie majątku oraz sporadycznie faktoring. Wybierając leasing, branża HoReCa, najczęściej finansuje w ten sposób zakup pojazdów, maszyn i urządzeń. W 2014 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, przedsiębiorcy
z gastronomii i hotelarstwa, najczęściej inwestowali w pojazdy lekkie. Drugim segmentem, którego udział w ogólnej liczbie udzielanych umów dynamicznie wzrasta, jest finansowanie maszyn i urządzeń.

HoReCa zatrudnia młodych

Według raportu EFL „Młodzi na rynku pracy. Pod Lupą” od lata 2013 do lata 2014 r. 60% MŚP poszukiwało pracowników. Statystyki zdecydowanie podnosi branża HoReCa. Jak pokazują dane z raportu, aż 87 proc. przedsiębiorstw gastronomicznych i hotelarskich
w badanym okresie poszukiwało nowego pracownika. Raport pokazuje również, że im większy podmiot, tym częściej zatrudnia młodych. Relatywnie najczęściej tę grupę można właśnie znaleźć w hotelarstwie i gastronomii. Poza tym młodzi pracownicy obecni są również firmach budowlanych czy produkcyjnych, rzadziej w usługach.

Polecane artykuły
AktualnościWiadomości

Niektórzy nastoletni blogerzy i vlogerzy mogą liczyć na spore zarobki

AktualnościWiadomości

Branża fitness jedną z najdynamiczniej rozwijających się w Polsce

AktualnościWiadomości

Blisko 90 proc. Polaków uważa się za dobrych ojców

AktualnościWiadomości

Małe i średnie firmy inwestują w benefity dla pracowników

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: