Artykuł miesiąca: Pracowniku pamiętaj o 1% dla Fundacji Opiekuńcze Skrzydła

AktualnościBankiFinanseFunduszeGiełdaGospodarkaLifestylePodatkiWiadomościZarządzanie

Artnews S.A. zwiększa przychody do 20,2 mln PLN

 

Artnews S.A. zwiększa przychody do 20,2 mln PLN (6,3 mln USD) i sprzedaje udziały w artnet.com AG

Artnews S.A., spółka medialna z rynku New Connect, znacznie przekroczyła prognozy przychodów za 2014 rok osiągając 20,2 mln PLN (6.3 mln USD). Oznacza to 71% wzrost w stosunku do wyniku z 2013 roku.  Wynik jest konsekwencją większej sprzedaży reklam i prenumeraty wśród Klientów na rynku amerykańskim. Polska firma przeprowadziła proces restrukturyzacji polskich aktywów w 2014 roku i ostatecznie zrezygnowała z działalności sprzedaży obrazów na rynku sztuki.

W miejsce aktywów na polskim rynku nabyła najstarszy na świecie magazyn ArtNews ( 113 lat tradycji ) oraz firmę konsultingową Skate z działem Business Intelligence. Dzięki tym operacjom spółka uzyskała dostęp do pakietu mediów cyfrowych, które osiągnęły największe na świecie tempo rozwoju w czwartym kwartale 2014 roku – w grudniu 2014 roku całkowita liczba odbiorców wyniosła 670 tysięcy, przy jednoczesnym zachowaniu pozycji globalnego lidera pod względem nakładu magazynu Artnews (w grudniu 2014 roku sprzedano ponad 64 tys. egzemplarzy magazynu w kanałach umożliwiających weryfikację tych danych).

Działania te pozwoliły firmie w większym stopniu skoncentrować się na globalnych markach produktów konsumpcyjnych i luksusowych, a także branży e-commerce. Przeniesienie części operacyjnej spółki, działu kreatywnego, produkcji i marketingu cyfrowego do Warszawy i skoncentrowanie uwagi nowojorskiego biura firmy na sprzedaży i pracy redakcyjnej stworzyło dla Artnews stabilną przewagę konkurencyjną.

Koszty restrukturyzacji – dobre perspektywy na przyszłość

Działania restrukturyzacyjne prowadzone w 2014 roku przyniosły stratę netto w wysokości 32,6 mln PLN (10,3 mln USD), wynikającą z jednorazowego niepieniężnego odpisu od wartości kolekcji dzieł sztuki w kwocie 35,5 mln PLN (11,3 mln USD), kolekcji nabytej przez nowych właścicieli Artnews S.A. po zawarciu transakcji przejęcia spółki Abbey House Group (której nazwa została zmieniona w czerwcu 2014 roku na Artnews S.A.). Uznając, że wartość rynkowa tych dzieł jest mniejsza niż zakładano, spółka Artnews S.A. sprzedała całą kolekcję realizując strategię, której celem jest skoncentrowanie się wyłącznie na działalności medialnej na rynku dzieł sztuki. Należy podkreślić, iż nie uwzględniając tego odpisu, spółka ARTNEWS S.A. wypracowałaby w 2014 roku zysk netto w wysokości 2,9 mln PLN (0,9 mln USD).

— Firma Artnews osiągnęła w 2014 roku obroty na jednego pracownika w wysokości 0,7 mln PLN (0,19 mln USD). Aż 46% personelu firmy pracuje w Polsce, dzięki czemu jesteśmy najbardziej efektywną firmą w branży mediów poświęconych sztuce — stwierdziła Iza Depczyk prezes Artnews S.A.

Sprzedaż udziałów w artnet.com AG – dodatkowy zastrzyk finansowy dla spółki

Artnews S.A. jest jednym z największych akcjonariuszy niemieckiej spółki artnet.com AG, zajmującej się świadczeniem usług w zakresie wyceny i aukcji dzieł sztuki. W najbliższej przyszłości kierownictwo Artnews przygotuje transakcję sprzedaży artnet.com AG, wykonując wcześniejsze zalecenia Rady Nadzorczej, która rekomendowała zbycie udziałów w artnet.com AG w związku z brakiem synergii w przypadku tej inwestycji.

Najważniejsze dane finansowe

2014

mln PLN

2013

mln PLN

Zmiana

%

2014

mln USD

2013

mln USD

Zmiana

%

Przychody  20,24  11,86 71%     6,27    3,79 65%
Znormalizowane zyski 2,89 –  0,77 nie dot. 0,93 –  0,25 nie dot.
zysk netto (strata)** -32,62 –  2,93 -1013% -10,11 –  0,94 -978%
Zadłużenie netto*  20,16  18,93 6%     6,25    6,06 3%
Aktywa ogółem**  39,49  43,36 -9%  12,24  13,88 -12%
Kapitalizacja

(stan na 31 grudnia)

61,1 46,9 30% 18,9 15,0 26%

* Zadłużenie netto = zobowiązania ogółem – aktywa obrotowe

** W tym niepieniężny odpis od wartości dzieł sztuki w wysokości 11,25 mln USD (35 mln PLN), zaksięgowany 30 czerwca 2014 roku, wynikający z zaprzestania przez ARTNEWS działalności w zakresie obrotu dziełami sztuki i przyjęcia zachowawczych zasad rachunkowości przez nową Radę Nadzorczą i nowe kierownictwo firmy

 

Polecane artykuły
AktualnościGospodarkaWiadomości

Polski przemysł – czy podda się czwartej rewolucji?

AktualnościEnergiaWiadomości

Czy 2021. będzie rokiem zielonej energii?

AktualnościHandelWiadomości

Top Market partnerem Fundacji Wolne Miejsce

AktualnościTechnologieWiadomości

Nasze smartfony na celowniku hakerów. Polacy nie zabezpieczają telefonów

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: