Artykuł miesiąca: Jak zarządzać pracownikiem z pokolenia Z?

AktualnościBankiWiadomości

Zmienia się rola CFO w bankach

Podmioty z sektora finansowego, podobnie jak fintechy stoją w obliczu zmian związanych z technologiami cyfrowymi. Digitalizacja, automatyzacja, sztuczna inteligencja, czy przetwarzanie danych w chmurze to zagadnienia, które bardzo szybko wkraczają do sektora finansowego i banków. Jednocześnie ewoluuje też rola i znaczenie dyrektorów finansowych w organizacjach. Coraz większą wagę przykłada się do działań strategicznych, definiujących kierunki rozwoju banku. CFO zaczyna być postrzegany jako „drugi pilot” jednostki kierowanej przez CEO w roli kapitana. Od dyrektorów finansowych oczekuje się również odpowiedzialności za proces transformacji organizacyjnej. 

Zmieniające się technologie i modele operacyjne w coraz większym stopniu przekładają się na zadania, funkcje i oczekiwania w stosunku do osób pracujących w bankach. Dotychczasowa podstawowa funkcja finansów jako źródła rzetelnych danych finansowych nadal pozostaje aktualna, jednak pojawiają się nowe oczekiwania ze strony różnych interesariuszy.

W związku z zachodzącymi zmianami od podmiotów z sektora finansowego coraz częściej oczekuje się zapewnienia raportowania w czasie rzeczywistym, przy dostarczeniu odpowiednio granularnych informacji. Jednocześnie zarząd i szefowie pionów operacyjnych oczekują od finansów, iż poprzez wykorzystanie informacji wewnętrznych i zewnętrznych, będą opracowywać wskazania i prognozy, które umożliwią zdefiniowanie optymalnego modelu biznesowego i zapewnią odpowiednie wsparcie decyzyjne. Od finansów wymagana jest nie tylko standaryzacja procesów, czy wskazanie obszarów oszczędności kosztowych, ale również identyfikacja możliwości wytworzenia nowych wartości – mówi Stacy Ligas, partner, szef działu Financial Services w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

W ogólnej opinii automatyzacja i robotyzacja będzie skutkować spłaszczeniem struktur organizacyjnych, co przełoży się na znacznie niższe koszty funkcjonowania. Dodatkowo przetwarzanie danych w chmurze czy z wykorzystaniem blockchain mogłoby uwolnić zasoby technologiczne, jednak w tym kontekście wyzwaniem mogą być kwestie związane z ochroną tajemnicy bankowej, danych osobowych czy wymogami regulacyjnymi.

Polecane artykuły
AktualnościWiadomości

Zmiany dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają w swoich firmach małżonków oraz małoletnie dzieci

AktualnościWiadomości

Facebook - czy przetwarzanie danych było legalne?

AktualnościWiadomości

Transition Technologies – podsumowuje pozytywne wyniki 2018

AktualnościWiadomości

Polacy przyśpieszają cyfrową transformację amerykańskich firm

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: