Artykuł miesiąca: Pracowniku pamiętaj o 1% dla Fundacji Opiekuńcze Skrzydła

AktualnościManager lotniczyWiadomości

Ważą się losy przetargu na wozy strażackie dla Krakowskiego Portu Lotniczego w Balicach

 

Krakowski Port Lotniczy w Balicach rozpisał w listopadzie 2019 roku przetarg na 3 pojazdy pożarnicze, w tym tzw. drabinę pożarniczą o wysokości min. 30 metrów z łamanym przegubem. Kontrakt o wartości blisko 12 mln wzbudził jednak wiele kontrowersji i został oprotestowany. Problemem mogła być zbyt wysoka cena. Ale nie tylko.
W ofercie złożonej przez jednego z oferentów – firmę Rosenbauer, cena wozu strażackiego (drabiny), mającej trafić na krakowskie lotnisko była o 1,4 mln złotych droższa od ceny tej samej firmy Rosenbauer za podobne drabiny o wysokości 30 metrów, oferowanej w niedawnym przetargu prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.
Bardzo szczegółowe warunki przetargu, możliwe do spełnienia praktycznie tylko przez jedna firmę oraz wysoka cena za oferowany pojazd (3,8 mln zł w Krakowie w miejsce 2,4 mln zł w Toruniu) skłoniły konkurencję do protestów. Okazało się bowiem, że port lotniczy w Balicach, w ramach ogłoszonego przetargu, tak określiły parametry techniczne zamawianych maszyn, że mogła je spełnić tylko jedna firma – Rosenbauer. Tymczasem Państwowa Straż Pożarna w Krakowie od wielu lat korzysta z usług innego światowego potentata – firmy Magirus. To ta firma od lat prowadzi również w Krakowie bazę serwisową dla lokalnych drabin pożarniczych Magirusa.
Stąd protest Magirusa i szereg zarzutów na warunki ustalone przez MPL w odwołaniu do Krajowej Izby Odwoławczej. Bez skutku. – Złożyliśmy stosowne pisma do portu lotniczego w Balicach, zwracając uwagę na bardzo mało przejrzyste i niezrozumiałe warunki przetargu, które praktycznie uniemożliwiły jakiejkolwiek innej firmie udział w przetargu. Niestety bez skutku. Teraz okazuje się, że oferta na drabinę dla Krakowa była znacząco wyższa niż w dotychczasowych ofertach. To zastanawiające, gdyż nasza firma jest obecna od wielu lat na rynku, a nasz serwis wielokrotnie mniej kosztowny od serwisu naszej konkurencji – podkreśla dyrektor przedstawiciela firmy Magirus w Polsce.  Firma podkreśla, że jej oferta dla Krakowa była kalkulowana na kwotę 3,145 mln złotych. To o około 650.000 złotych mniej niż Rosenbauer.
W piśmie przesłanym do redakcji Manager Magazine, Rzecznik Portu lotniczego w Balicach wyjaśnia, że ‘’mając na uwadze okoliczność, iż przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych firma Fire Max sp. z o.o., będąca przedstawicielem producenta drabin Magirus, złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, która wyrokiem z dnia 16.12.2019 r. (sygn. akt KIO 2397/19) umorzyła postępowanie w zakresie czterech podniesionych przez spółkę Fire Max sp. z o.o. zarzutów do treści specyfikacji, a w pozostałym zakresie oddaliła odwołanie. Od wyroku, co należy podkreślić, spółka Fire Max sp. z o.o. nie złożyła skargi do właściwego sądu.’’
Ponadto, Rzecznik MPL w Balicach podkreśla, że ‘’wdrożono wewnętrzne procedury, w tym zakupowe i antykorupcyjne, zapewniające udzielanie zamówień publicznych w sposób przejrzysty i obiektywny.’’
Nie ma  jednak odpowiedzi na pytanie o przyszłe koszty serwisowania wozów strażackich. A tu są duże różnice. I tak, koszty przeglądu drabiny pożarniczej Rosenbauer po 10 latach eksploatacji wynoszą przykładowo około 380.000 zł netto. Pytany o to samo przedstawiciel Magirusa wycenił koszty takiego przeglądu na około 25.000 zł netto. ‘’To są rzeczywiste dane z ofert serwisowych składanych w 2019 roku’’ – podkreśla przedstawiciel Magirusa.
Co dalej z przetargiem? Czy Port Lotniczy rozpisze nowy przetarg w formie otwartej i dam możliwość udziału większej ilości firm? Jak oceniona zostanie firma Rosenbauer, która pomimo dogodnych dla siebie warunków, spóźniła się ze złożeniem oferty w wyznaczonym czasie, co uniemożliwiło jej otrzymanie zamówienia w tym postępowaniu….
Polecane artykuły
AktualnościWiadomości

Trump zakazuje prowadzenia interesów z WeChat i TikTok

AktualnościWiadomości

T-Mobile  drugim co do wielkości operatorem komórkowym w USA

AktualnościWiadomości

Adidas nadal opiera się na micie Rorsteda

AktualnościWiadomości

Nowe technologie odpowiedzią na kryzys

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: