Artykuł miesiąca: Dom Opiekuńczych Skrzydeł - pamiętaj o 1% podatku KRS 630706.

AktualnościTechnologieWiadomości

Fujitsu Forum 2019

 

Ponad 9,5 tys. uczestników bezpośrednio z 70 krajów oraz 300 tys. zdalnie z całego świata wzięło udział w europejskiej edycji konferencji Fujitsu, która odbyła się w Monachium na początku listopada 2019 r. Jej hasłem przewodnim było „kierując się ku zaufanej przyszłości”. Fujitsu to największy w Japonii i 7. największy na świecie dostawca usług IT, który zatrudnia ponad 130 tys. pracowników w ponad 100 krajach.

W ramach 2,5-dniowej konferencji odbyły się 4 sesje plenarne, 271 prezentacji ekspertów oraz 62 sesje warsztatowe, a dodatkowo zostało uruchomiono centrum, gdzie demonstrowano najnowsze innowacje technologiczne oraz studio telewizyjne Forum TV.

Tematyka poruszana w trakcie konferencji była bardzo szeroka, poczynając od tego w jaki sposób technologie kwantowe przyczyniły się do zwiększenia wydajności linii montażowych BMW po rozwój zaawansowanej analityki, która wspomaga ratowanie pszczół przed wyginięciem. W trakcie inauguracyjnej sesji plenarnej prezes Fujitsu, Takahito Tokita, potwierdził pozycję Fujitsu jako firmy zajmującej się przede wszystkim cyfrową transformacją. Wszystkie związane z tym wysiłki, od budowania zaufania w ekosystemach po ciągłe proponowanie rozwiązań ukierunkowanych na człowieka, mają na celu dalsze przyspieszenie zdrowej transformacji cyfrowej u klientów firmy.

Jak zwiększyć zaufanie

Ponieważ technologie komputerowe rozwijają się coraz szybciej, zaufanie do nich również ewoluuje. Generalnie rośnie, jednak zdarzają się przypadki, jak np. fałszywe wiadomości, które obracają się przeciwko nim. Fake News szybko stały się bowiem symbolem tego, jak postęp technologiczny może nadużyć zaufania społeczeństwa. Należy się tylko cieszyć, że w ciągu ostatnich trzech lat koncepcja fałszywych wiadomości nigdzie nie zdominowała krajobrazu politycznego, kulturowego i społecznego, mimo że w 2017 r. Fake News zostało uznane za słowo roku.

Choć każda instytucja, mała czy duża, stoi obecnie przed wyjątkowymi wyzwaniami i możliwościami, jasne jest, że zaufanie – ze strony interesariuszy, partnerów, pracowników i oczywiście klientów – jest absolutnie niezbędne. Właśnie dlatego kierowanie się w stronę zaufanej przyszłości było tematem przewodnim tegorocznego Fujitsu Forum. W jego trakcie uczestnicy wspólnymi siłami wytypowali niezbędne działania, jakie muszą podjąć organizacje, jeśli chcą wzmocnić zaufanie do siebie. Poniżej opis pięciu najważniejszych, które mogą w tym pomóc.

– Strategia rozwoju

Pierwszym z nich jest posiadanie klarownej strategii rozwoju. Z badań wynika bowiem, że ¾ ankietowanych osób twierdzi, że bardziej prawdopodobne jest, że zaufają organizacjom, które przedstawiły jasną wizję, dzięki czemu w każdym momencie są w stanie wyjaśnić wszystkim interesariuszom, dlaczego robią to, co robią.

– Innowacyjność

Drugim jest bycie bardziej innowacyjnym, z tym, że cyfrowa transformacja to coś więcej niż nowa technologia, bo jednocześnie zmienia sposób działania i to niezależnie od tego, czy mówi się o problemie biznesowym, czy globalnym.

Świetnym przykładem, który został omówiony na Fujitsu Forum, była historia powstania nowej cyfrowej firmy handlującej ryżem – Rice Exchange (Ricex). Światowy handel ryżem, chociaż jest wart 450 mld dolarów rocznie, jest przy tym niewiarygodnie nieefektywny. Z fragmentarycznym krajobrazem interesariuszy, powolnymi papierowymi procesami, brakiem zaufania i opóźnieniami od lat powoduje rozliczne problemy od wysokich kosztów po marnotrawienie żywności.

Aby sprostać temu wyzwaniu, Ricex podjął współpracę z Fujitsu w celu opracowania platformy blockchainowej, która połączyłaby kupujących, sprzedających i usługodawców. Ta niezmienna księga wprowadziłaby przejrzystość, bezpieczeństwo i zaufanie do tego bardzo pogmatwanego rynku, co pomogłoby usunąć liczne tarcia, niesnaski i opóźnienia. Taka współpraca to nie wyjątek we współczesnym świecie – obecnie trzy czwarte organizacji opracowuje produkty i usługi we współpracy z klientami.

– Zarządzanie zmianą

Po trzecie trzeba też nadążać za zmianami, bo obecnie aż 67 proc. organizacji na całym świecie przechodzi jakiegoś rodzaju transformację. Ponieważ jednak nowe wyzwania pojawiają się na okrągło, aby zmiany odniosły sukces, muszą następować szybko.

Jak się do tego przymierzyć, pokazano na przykładzie „hackathonu” zrównoważonych miast, który odbył się w czasie jednej z sesji Fujitsu Forum. Grupa wyróżniających się inżynierów Fujitsu zebrała się, aby stawić czoła wyzwaniu, jakim jest zapewnienie miastom bezpieczeństwa, odporności i trwałości, co jest jednym z celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Eksperci uzyskali wgląd w dokumentację dotyczącą zrównoważonego rozwoju oraz mieli możliwość współpracy z ludźmi, którzy nigdy wcześniej taką tematyką się nie zajmowali. Jako cel postawiono im stworzenie rozwiązania dla jednego z trzech miast-archetypów – Tokio, Berlina bądź Bangalore. W ciągu siedmiu godzin powstało 27 różnych koncepcji, od wykorzystania technologii w celu zapewnienia zrównoważonych zmian w zachowaniu obywateli po ograniczenie emisji spalin poprzez Transport-as-a-Service, z których ta zwycięska będzie wdrażana przez Fujitsu w praktyce. A to tylko dowodzi tego, że przy odpowiednim podejściu można szybko wprowadzać zmiany i mieć gwarancję, że innowacje będą procesem trwałym.

– Ekosystem

Po czwarte, konieczne jest kultywowanie ekosystemów, żeby tworzyć sieć zaufania. Rosnące znaczenie ekosystemów było kolejnym ważnym wydarzeniem w ciągu ostatnich kilku lat, a to dlatego, że dzisiejsze wyzwania są zbyt skomplikowane, aby jedna firma mogła samodzielnie stawić im czoła. To właśnie one dają bowiem możliwość czerpania korzyści z unikalnych cech wielu firm pozwalając uzyskać odpowiedzi na najtrudniejsze nawet pytania.

Fujitsu jest tu dobrym przykładem, bo zawsze ściśle współpracowało ze swoimi partnerami technologicznymi. Jedna z sesji plenarnych Fujitsu Forum poświęcona była analizie działań potrzebnych do zbudowania zaufanego ekosystemu, w której wzięli udział jego partnerzy: Nutanix, Intel, Microsoft i NetApp. Główny wniosek, to że budując „kulturę empatyczną” w ekosystemie dzięki jej przejrzystości można zacząć tworzyć programy cyfrowe, które przyniosą korzyści wszystkim. Jeśli należy się do silnego ekosystemu, ma się też większe szanse na udzielanie zadowalających odpowiedzi na pytania klientów, bo już wcześniej udowodniło się, że jest się godnym ich zaufania. Być może z tego powodu 63 proc. osób ma większe zaufanie do organizacji posiadającej ekosystem.

– Orientacja na człowieka

Wreszcie po piąte, trzeba stać się naprawdę zorientowanym na człowieka. Zarówno organizacje sektora publicznego, jak i prywatnego zastanawiają się obecnie nad swoją rolą w społeczeństwie. To coś, co jest ważne dla klientów – 67 proc. ludzi ufa organizacji, która ma pozytywny wpływ na społeczeństwo. Ale oczywiście nie może to być tylko ćwiczenie z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Chodzi o zrozumienie przez organizacje ich roli w społeczeństwie i potrzeby wniesienia pozytywnego wkładu w otaczający świat. A to oczywiście obejmuje też rozważenie sposobu wykorzystania technologii i jej wpływu na ludzi.

Wszystko to było to szeroko omawiane podczas Fujitsu Forum w czasie sesji plenarnej poświęconej roli etyki w sztucznej inteligencji, a konkretnie czy chcielibyśmy z niej korzystać bądź nie w takich przypadkach, jak jazda autonomicznymi samochodami,  stawianie diagnoz lekarskich czy zarządzanie pracą przez robotycznych managerów. Główny wniosek z dyskusji był taki, że nie chodzi tylko o to, jak nowa technologia jest używana, ale też jak została stworzona. Programiści i data scientists powinni najpierw zostać przeszkoleni w zakresie etyki, by od samego początku mogli się zastanowić nad konsekwencjami tego, co tworzą. Może to ich zachęci do przejścia na tzw. wyjaśnialną stronę AI. A opinia publiczna musi stać się bardziej kompetentna technicznie, aby odpowiednio zaangażować się w debaty wokół tego tematu.

Gdy rozwija się i używa technologii, trzeba pamiętać, że wszystkie one dotyczą ludzi. To oni powinni najpierw zdefiniować swoje wyzwania, a dopiero potem technologia powinna pomóc je rozwiązać. To zorientowane na człowieka podejście powinno zapewnić świetlaną przyszłość przyszłym biznesom, a przynajmniej tak uważa Fujitsu.

Era optymalizacji kwantowej

Ludzie są z natury optymalizatorami, ale w dobie Przemysłu 4.0 coraz trudniej jest im podejmować optymalne decyzje w sprawie chociażby zakupów komponentów dla swoich linii produkcyjnych czy też wytyczać najbardziej wydajne trasy dla swoich flot samochodów dostawczych. A wynika to z tego, że problemy optymalizacyjne wymagające zastosowania kombinatoryki bardzo szybko stają się zbyt czasochłonne i kosztowne, aby firmy miały szansę zbliżyć się do akceptowalnego rozwiązania przy użyciu tradycyjnych technologii obliczeniowych. Jedyna szansa w technologii kwantowej i tegoroczne Fujitsu Forum pokazało, że coraz częściej znajduje ona praktyczne zastosowania.

A wszystko zaczęło się od tego, że w trakcie jednej z sesji plenarnych Fritz Schinkel, jeden z wiodących inżynierów Fujitsu, wyjaśnił na prostym przykładzie, dlaczego tak trudno jest sobie radzić ze wspomnianymi wcześniej problemami kombinatorycznymi na komputerach. Podczas gdy ułożenie wszystkich możliwości układanki składającej się z 15 elementów wszystkim ludziom na świecie zajęłoby trzy minuty, to z 20 elementów już 10 lat.

Ten wykładniczy wzrost złożoności jest trudny do ogarnięcia nawet w przypadku metod probabilistycznych, które obecnie są stosowane do rozwiązywania tego typu zadań. Wraz ze wzrostem liczby zmiennych wyniki stają się coraz mniej dokładne, obliczenia trwają nieakceptowalnie długo i kosztują zbyt dużo, aby były tego warte. Tym bardziej, że w wielu zastosowaniach przemysłowych długie oczekiwanie na odpowiedź nic nie daje, bo w międzyczasie dane wejściowe mogły się kilka razy zmienić. Recepty trzeba było poszukać w fizyce kwantowej.

Firmy technologiczne w ostatnich latach poczyniły niesamowite postępy w dziedzinie komputerów kwantowych, a Google uznał się nawet za lidera tego rynku zaledwie kilka tygodni temu. To wspaniała wiadomość będąca zwiastunem narodzin technologii nowej generacji, chociaż Google nie ukrywa, że od prototypu do praktycznych zastosowań dzielą go lata świetlne. Z kolei Fujitsu nie twierdzi, że ma w ręku gotowy komputer kwantowy, ale lata prac nad nim zaowocowały powstaniem technologii kwantowych, które z powodzeniem są wykorzystywane przez jego klientów już od pewnego czasu.

– case study 1: BMW

Jednym z nich jest niemiecki potentat rynku automotive – firma BMW, której lider od technologii kwantowych, Oliver Wick, wziął udział w jednej z sesji plenarnych poświęconych optymalizacji procesów biznesowych za pomocą innowacji technologicznych.

BMW od jakiegoś czasu borykał się z problemem optymalizacji procesu uszczelniania samochodów przez roboty za pomocą ochronnego kleju PCW (polichlorku winylu). Żeby się z nim uporać, w ramach Proof-of-Concept firma zaczęła badać na ile technologie kwantowe są w stanie wesprzeć pracę dwóch robotów obsługujących każdy jedną dyszę, która jest w stanie jednocześnie zakładać 34 szwy w różnych miejscach samochodu. Z czasem ten zredukowany scenariusz został zoptymalizowany pod kątem 1024 możliwych alokacji szwów dla dwóch robotów, po czym zwrócono się o pomoc do pewnej firmy kanadyjskiej, która specjalizuje się w produkcji układów do tzw. wyżarzania kwantowego (z ang. quantum annealer). Jednak, jak wyjaśnił Oliver, „nie była ona w stanie zaimplementować rozwiązania całego problemu na jednym chipie, więc trzeba było poszukać innego dostawcy”.

I tak BMW trafiło na Fujitsu i jego Digital Annealer, dedykowany chip zaprojektowany w architekturze kwantowej do minimalizowania przesyłów danych w rozwiązywaniu kombinatorycznych problemów optymalizacyjnych. Pierwszy pilotaż przeprowadzony na większą skalę zakończył się sukcesem, a następny ma pokazać, w jaki sposób Digital Annealer może obsługiwać trzy roboty z trzema dyszami dla 204 szwów z wykładniczo większymi możliwościami alokacji. I chociaż nie jest on komputerem kwantowym, działa  podobnie jak on, a wyniki tej pracy są po prostu oszałamiające.

– case study 2: Port Hamburg

O kolejnym przykładzie innowacji zainspirowanej technologią kwantową opowiedział Hermann D. Grünfeld, szef zarządzania ruchem w Porcie Hamburg.  To jeden z największych portów w Europie i nic dziwnego, że codziennie przemieszcza się po nim aż 12 000 ciężarówek przewożąc szeroki wachlarz towarów na zaplecze. A żeby móc to robić sprawnie i bez przestojów, cały tabor musi polegać na 35 sygnalizacjach świetlnych, które od dawna stanowiły wąskie gardło dla działu transportu. Ostatnie próby stworzenia inteligentnej sieci zdolnej do optymalizacji zarządzania ruchem ciężarówek szybko stały się zbyt złożonym problemem kombinatorycznym, aby można go było rozwiązywać w czasie rzeczywistym.

Gdy Port podjął współpracę z Fujitsu, Grünfeld początkowo powątpiewał czy firma poradzi sobie z tym wyzwaniem. Jak się jednak później okazało, Digital Annealer uporał się z problemami optymalizacji kombinatorycznej tak dobrze, że był w stanie zapewnić zwiększenie wydajności do poziomu, o którym Port mógł wcześniej tylko pomarzyć.

Demonstration Center

W ramach konferencji zorganizowano także wystawę, na której zaprezentowano szerokie portfolio  produktowe Fujitsu i jego partnerów. Z jednej strony były to innowacje cyfrowe dla kluczowych sektorów przemysłu, w tym produkcji, handlu detalicznego, mobilności, usług finansowych i administracji publicznej. Z drugiej kompleksowe portfolio usług: od multi-cloudu i cyfrowych miejsc pracy po aplikacje dla przedsiębiorstw, bezpieczeństwo cybernetyczne i globalne świadczenie usług. Jednym zdaniem, od najnowszych elastycznych, lekkich urządzeń klienckich po najbardziej wydajne serwery oraz rozwiązania pamięci masowej.

W ramach wystawy po raz pierwszy zaprezentowano też mini-wersję Digital Transformation Centers (DTC), które działają obecnie w oddziałach Fujitsu w Monachium, Londynie, Nowym Jorku i Tokio, aby umożliwić gościom wypróbowanie unikalnej metodologii współtworzenia – Human Centric Experience Design (HDX) – i to z pierwszej ręki.

Innowacji technologicznych pokazano tu niemało, poczynając od basenów chłodzących nowej generacji po systemy głębokiego uczenia zbudowane w celu przezwyciężenia wyzwań związanych ze szkoleniem AI. Co ciekawe, wszystkie były nakierowane na wzmocnienie pozycji „klienta wewnętrznego”, koncentrując się na pracownikach i ich życiu zawodowym, bo to właśnie oni są najważniejszym zasobem firmy. Większość najbardziej innowacyjnych organizacji zdaje sobie sprawę, że bez ich zaangażowania nie da się przejść na drugą stronę rewolucji przemysłowej 4.0 i dlatego tak ważne jest zapewnienie dostępu do narzędzi, których potrzebują.

Ale po drugiej stronie tej filozofii jest idea uczenia ludzi, jak mają lepiej ze sobą współpracować, jeśli organizacja chce się uporać ze swoimi największymi problemami. I właśnie dlatego w ramach mini-DTC można było wypróbować koncepcję HDX, która polega na wykorzystaniu różnorodnych narzędzi, zarówno technologicznych, jak i analogowych do stawienia czoła wysoce specyficznym wyzwaniom, przed którymi stają potencjalni klienci.

Jeden z przykładów podał Martin Russel, szef ds. Projektowania w Fujitsu, opowiadając o znanej brytyjskiej firmie kawowej, która zwróciła się do Fujitsu z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z marnotrawstwem mleka. Wystarczyło jedno popołudnie spędzone w DTC i wykorzystanie HDX przez różnych interesariuszy – baristów, kierowników sklepów, a nawet dostawców mleka, by dojść do rozwiązania wystarczająco dobrego, aby wprowadzić je w życie w ciągu kilku miesięcy.

Takich przykładów można by mnożyć, a kto nie miał okazji wziąć udziału w tej konferencji, może nadrobić zaległości jadąc na nią w przyszłym roku do Tokio.

Wojciech Gryciuk

Polecane artykuły
AktualnościWiadomości

Daimler Truck korzysta z wyższych cen

AktualnościWiadomości

Siemens jest na minusie po raz pierwszy od 12 lat

AktualnościWiadomości

Emirates inwestują ponad 2 mld dolarów w wyższy poziom usług pokładowych

AktualnościWiadomości

TUI liczy na odrobienie start po pandemii

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: