Artykuł miesiąca: Pracowniku pamiętaj o 1% dla Fundacji Opiekuńcze Skrzydła

AktualnościLudzieWywiady

Tylko sprawdzone informacje. Wywiad z detektywem Bartoszem Weremczukiem

 

Bartosz Weremczuk jest licencjonowanym detektywem. Licencję uzyskał w okresie, w którym konieczne było zdanie państwowego egzaminu sprawdzającego wiedzę i predyspozycje przyszłego detektywa oraz jego umiejętności. Od zawsze uważał, że znajomość prawa to swoista podstawa zarówno w życiu prywatnym jak i w biznesie. Nigdy nie pracował w służbach mundurowych, doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w banku oraz prowadząc własną działalność gospodarczą. Dziś  prowadzi przede wszystkim śledztwa gospodarcze dla klientów krajowych jak i zagranicznych. Zajmuje się dla nich m.in. wywiadem gospodarczym, audytami bezpieczeństwa jak również poszukiwaniem majątku dłużników czy przeciwdziałaniem nieuczciwej konkurencji i szpiegostwu przemysłowemu.

-Czym charakteryzuje się praca dzisiejszego detektywa?
-Przede wszystkim należy podkreślić, że wykonywanie zawodu prywatnego detektywa to nie udział w filmie sensacyjnym tylko żmudne i skomplikowane sprawy, które często też łączą się z ludzkim cierpieniem i problemami. Dobry detektyw musi być trochę psychologiem, trochę aktorem, a już na pewno dobrym obserwatorem. Powinien umieć podjąć ryzyko i zawsze odnaleźć się w każdej sytuacji, nie ważne jak beznadziejnie mogłaby ona z pozoru wyglądać. Niejednokrotnie trzeba wiedzieć, jak radzić sobie z krzywdą ludzką, dłużnikami, z konfliktami małżeńskimi. Dziś detektyw musi być bardzo wszechstronny, ale jeśli ma odpowiednie przygotowanie, podparte długoletnią praktyką, to jest w stanie poradzić sobie z każdą sytuacją. Detektyw musi być też przyzwyczajony do zachowania tajemnicy, bowiem sprawy często sięgają bardzo głęboko w życie osobiste i gospodarcze. Detektyw musi ponadto bardzo dobrze znać prawo i poruszać się w jego granicach, gdyż to on później w sądzie świadczy na rzecz zleceniodawcy. Poza tym powinien mieć odpowiednie wzorce moralne i etyczne. Kluczem do sukcesu jest również umiejętność słuchania, nawiązywania nici porozumienia i spostrzegawczość. Dobry detektyw musi logicznie myśleć. Umiejętność ta, w połączeniu  z opanowaniem, zdolnością tłumienia emocji pozwoli odkryć fakty oraz stworzyć obiektywny obraz sytuacji. Znajomość psychologii, mowy ciała, osobowości, ludzkich emocji i motywacji do określonych czynów, spostrzegawczość, logiczne myślenie, umiejętność nawiązywania kontaktów i pozyskiwania informacji to podstawowe cechy detektywa. Choć prywatny detektyw kojarzy się jeszcze z długotrwałym śledzeniem niewiernych partnerów, mało kto wie, że przedstawiciele tej branży coraz częściej zajmują się również sprawami związanymi np. z przestępstwami gospodarczymi. Nie jest to jednak zawód popularny i nie znając jego specyfiki oraz czynności jakie wykonuje w naszej sprawie detektyw nie wiemy w zasadzie tego z czym wiąże się przyjęcie takiego zlecenia i jakie to niesie za sobą konsekwencje. Detektyw okaże się niezbędny zawsze wtedy, kiedy zależeć Ci będzie na szybkim i przede wszystkim dyskretnym rozwiązaniu problemu. Wypełni on lukę pomiędzy tym, co w policji przeprowadzane jest wg. przyjętych standardów,
a tym co umożliwia osobiste i często niekonwencjonalne podejście do otrzymanego zlecenia.

-Czy poza pracą jako detektyw jest Pan także managerem?
-Każdy zespół aby sprawie funkcjonował musi mieć swojego lidera. Kogoś kto pokieruje pracą grupy, ustali priorytety i rozliczy podwładnych z wykonanych zadań. Jedną grupę stanowią detektywi zbierający i analizujący informacje, z rozbiciem na podzespoły specjalizujące się w ustaleniach biznesowych i cywilnych i oni mają w naszej firmie swojego managera. Drugą grupę z managerem na czele stanowią specjaliści od marketingu, PR i reklamy, a trzecią (również z osobą kierującą) przedstawiciele terenowi i osoby zajmujące się kontaktami zewnętrznymi i pozyskiwaniem oraz utrzymywaniem relacji z partnerami. Oczywiście w jedno, czy dwuosobowych agencjach detektywistycznych takim managerem jest właściciel firmy, który musi być człowiekiem od wszystkiego. My natomiast podchodzimy do kwestii zarządzania tak jak w innych branżach i zatrudniamy ekspertów, którzy są dedykowani do spraw wyłącznie związanych z ich specjalnościami. Dzięki temu każdy klient, który zwróci się do nas o pomoc ma gwarancje, że jego sprawa zostanie potraktowana indywidualnie i w pełni profesjonalnie. Niejednokrotnie bowiem zdobywanie dowodów wymaga zaangażowania nie jednego, a kilku czy nawet kilkunastu detektywów. Oczywiście w takim przypadku klient nie ponosi dodatkowych kosztów, bo podpisał umowę z agencją, a nie z każdym z detektywów z osobna. Najważniejsze dla nas są efekty naszej pracy i zadowolenie klientów. Nie kreujemy rzeczywistości przekazujemy naszym klientom tylko sprawdzone i rzetelne informacje.


20150218_Lampart_detektywi_part1_1080


 

-Jaka jest zatem rola detektywa w ujęciu biznesowym?
-Usługi detektywistyczne o charakterze związanym z biznesem są różnorodne i uzależniony prawie wyłącznie od potrzeb zleceniodawcy. Najbardziej rozpoznawalnym elementem pracy firm detektywistycznych na rzecz biznesu jest wywiad gospodarczy. Kojarzymy go zazwyczaj z tzw. białym wywiadem, czyli pozyskiwaniem ogólnie dostępnych informacji o firmach, związkach właścicielskich albo konkretnych osobach. Czasami jednak pojawia się potrzeba, by poznać przyszłego kontrahenta albo konkurenta nieco lepiej. Detektywi podejmują się najczęściej zleceń polegających na uzyskaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach. Chodzi tu np. o sprawdzenie kwalifikacji obecnych i przyszłych pracowników i ich życiorysów, określenie wiarygodności partnerów biznesowych czy też zbadanie stanu prawnego ruchomości i nieruchomości. Czasami firmy wynajmują detektywów, by ci sprawdzili ich własnych pracowników i kontrahentów pod kątem podatności na korupcję. Osobną grupę czynności stanowi zbieranie informacji dotyczących majątku, zdolności płatniczych oraz wiarygodności w stosunkach gospodarczych osób i jednostek organizacyjnych.
W grę wchodzi ocena wiarygodności kontrahenta, jego wypłacalności, weryfikacja dokumentów. Detektywi przeprowadzą też analizę powiązań osobistych pomiędzy członkami zarządów lub wspólnikami firm. Są też i zlecenia nieco bardziej zbliżone do działań organów ścigania. Może tu chodzić np. o wykrywanie czynów nieuczciwej konkurencji albo kanałów ujawniania wiadomości stanowiących tajemnicę handlową.
Czynności detektywistyczne oraz działania analityczno-wywiadowcze mają na celu uzyskanie wszechstronnych informacji dotyczących przewagi konkurencyjnej, zdefiniowania słabych stron konkurencji, tworzenia procedur ochrony przedsiębiorstwa oraz wyeliminowania zaistniałych zagrożeń. Wywiad taki wykracza poza analizę powszechnie dostępnych informacji i zajmuje się sprawami, takimi jak: wrogie przejęcie przedsiębiorstw, oszustwa, kradzieże, działania na niekorzyść klienta lub partnera. Informacje wieloźródłowe zawsze są warte więcej niż jednoźródłowe. Nawet jeżeli są one sprzeczne ze sobą to często prawda leży gdzieś pośrodku i zadaniem dobrego detektywa jest właśnie dotarcie do jej sedna.
Jest też cała sfera działalności związanej z ochroną marki. Na rynku polskim, podobnie jak na każdym innym, od lat obserwuje się obrót i produkcję podrobionych towarów. Czynności detektywistyczne prowadzone przy działaniach związanych z walką z tym procederem są bardzo szerokie  i prowadzą do ustalenia i likwidacji, przy współpracy z organami ścigania, miejsc składowania czy produkcji podróbek, jak też ustalania składu grupy przestępczej trudniącej się tym procederem.
Dzięki umiejętnościom oraz dodatkowym uprawnieniom detektyw może poszerzyć działania związane z pozyskaniem informacji z ogólnie dostępnych źródeł o działania operacyjne, jak też terenowe. Czynności detektywistyczne oraz działania analityczno-wywiadowcze mają na celu uzyskanie wszechstronnych informacji dotyczących przewagi konkurencyjnej, monitorowania rynku, zdefiniowania słabych stron konkurencji, tworzenia procedur ochrony przedsiębiorstwa oraz wyeliminowania zaistniałych zagrożeń.

-Proszę opisać techniki, jakie wykorzystuje pan w codziennej pracy.
-Oczywiście żaden detektyw nie powinien zdradzać swoich sposobów na zdobycie wymaganych informacji. Warto jednak podkreślić, że wykwalifikowani detektywi potrafią na przykład określić profil psychologiczny na podstawie zachowania danej osoby, upodobań, śladów, jakie zostawia on po sobie chociażby w postaci wpisów na portalach społecznościach. W naszej firmie posiadamy także specjalistę, który na podstawie języka ciała, mimiki, ruchów dłoni itp. potrafi określić, kiedy ktoś rozmija się z prawdą oraz scharakteryzować jego mocne i słabe strony, co okazuje się często niezbędne przy negocjacjach finansowych warunku kontraktu.

-Czy dzisiejszy detektyw działa bardziej w cyberprzestrzeni czy w „realu”?
-Jeśli chodzi o działalność w cyberprzestrzeni, to jest to obecnie bardzo popularny temat. Coraz częściej bowiem mamy do czynienia z włamaniami na konta bankowe, elektroniczne skrzynki pocztowe czy portale społecznościowe.. Naszym specjalistom udało się już rozwiązać wiele takich spraw i bez wątpienia jest i będzie to jeden z obszarów naszej działalności.
Ludzie przyzwyczaili się już do tego, że portale społecznościowe czy każdy z nowoczesnych gadżetów elektronicznych podpiętych pod internet stał się dla wielu oknem na świat. Niektórzy jednak zapominają, ze przez te uchylone okno mogą również wyciekać informacje, które nie zawsze trafią w powołane ręce.
Podsłuchiwanie stało się ostatnio wręcz obsesją niektórych polityków i osób z obecnych służb specjalnych. Podsłuchy zakłada się wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe: w ubrania, gniazdka elektryczne, telefony czy długopisy. Podsłuchuje nie tylko państwo , co widać po ostatnich doniesieniach samo staje się obiektem podsłuchu.
Według raportu opublikowanego przez Komisję Europejską, Polacy są najbardziej inwigilowanym narodem w Unii Europejskiej. „Legalnie” może podsłuchiwać Polaków aż 9 instytucji. Są nimi: Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne i wywiad skarbowy. Podsłuchują też domorośli ciekawscy, wszak sprzedaż urządzeń do podsłuchu jest legalna, nie wolno jednak podsłuchiwać.
Oferujemy profesjonalne sprawdzanie budynków, pomieszczeń i urządzeń celem wykrycia i neutralizacji ukrytych urządzeń monitorujących. Co najważniejsze nasi detektywi mogą również dodatkowo przeprowadzić śledztwo na życzenie klienta i wykryć sprawcę założenia takiego podsłuchu.

-Jak zatem wybrać dobrego detektywa?
-Detektywem, tak jak i dobrym oficerem wywiadu jest przeważnie osoba, która po pierwsze nie jest showmanem, bo to akurat w pracy stricte detektywistycznej absolutnie się nie przydaje, choć oczywiście pomaga w budowaniu wizerunku medialnego firmy. Dobrym detektywem jest właściwie człowiek z wyglądu nijaki, czy parafrazując znany cytat filmowy – „z wyglądu podobny zupełnie do nikogo”. Taki człowiek ma być przede wszystkim operatywny, posiadać zdolności analityczne i działać sprawnie na rzecz powierzonego mu zadania. To ktoś kto potrafi łatwo „wtopić się w tło” i nie być zauważalnym na ulicy. Dobry detektyw dzięki swoim indywidualnym zdolnościom powinien umieć załatwić niemal wszystko i mieć dostęp do informacji niemalże wszędzie gdzie to tylko możliwe.
Kierując swe kroki ku agencji detektywistycznej po pierwsze należy zastanowić się do czego potrzebny nam będzie prywatny detektyw i szukać go według jego specjalizacji. Należy sprawdzić czy detektyw legitymuje się licencją na wykonywanie tego zawodu. Musi posiadać również ubezpieczenie działalności oraz wpis do rejestru działalności regulowanej. Warto również zapytać się znajomych i poszukać opinii w internecie. Należy upewnić się, że czujemy się komfortowo z danym detektywem. Przekażemy mu przecież bardzo wrażliwe informacje dotyczące często naszej prywatności. Nie bez znaczenia jest także umiejętność wysłuchania i rozmowy z ludźmi. Detektyw to też trochę spowiednik, który powinien kierować się empatią. Musi wczuwać się w to co mówią inni i przyjmować ich sposób myślenia. Umieć wejrzeć poniekąd w ich duszę i spojrzeć na świat z ich perspektywy. Należy upewni się, że detektyw może i będzie zeznawał w sprawie podczas rozprawy sądowej. Do czego posłużą nam zebrane dowody, choćby ewidentnie wskazujące na winę drugiej strony, skoro zdobyto je nielegalnie, w skutek czego nie będzie można ich później wykorzystać w sądzie? Warto również odwiedzić detektywa w jego biurze i zobaczyć jak i gdzie pracuje. Miejsce może powiedzieć bardzo dużo o danej osobie i jego działalności.

-Czego powinienem Państwu życzyć na przyszłość?
-Możliwości szerszego zaistnienia na rynkach światowych i dzięki temu konkurowania z największymi znanymi biurami detektywistycznymi, pokazując jednocześnie że polskie firmy mogą świadczyć usługi na wysokim poziomie.
Życzył bym sobie  aby prowadzone przeze mnie  sprawy miały jak najwięcej pozytywnych zakończeń dla naszych klientów. Dla mnie jest to ogromną przyjemnością, gdy okazuje się, że ktoś, kogo podejrzewano o złe intencje okazuje się być uczciwą osobą, i nie ważne jest, czy jest to partner, pracownik, czy kontrahent.

Polecane artykuły
AktualnościWiadomości

Oszustwa, kradzież danych i wyłudzanie pieniędzy to najczęstsze incydenty w sieci

AktualnościWiadomości

Rusza UX Upgrade – nowa odsłona platformy ze szkoleniami UX od Symetrii

AktualnościWiadomości

15 miliardów haseł w Darknecie

AktualnościWiadomości

Jarosław Pleskot w Zarządzie HAMA Polska

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: