Artykuł miesiąca: Dom Opiekuńczych Skrzydeł - pamiętaj o 1% podatku KRS 630706.

AktualnościWiadomości

Cyfrowy wyścig w energetyce i służbie zdrowia

 

Analizując cyfryzację konkretnych sektorów gospodarki, mówi się o branżach dwóch prędkości. Do pierwszej kategorii – o najwyższej dojrzałości – zalicza się finanse, telekomunikację czy handel. Dzisiaj wiemy, że do cyfrowego wyścigu dołączają również takie sektory jak energetyka i służba zdrowia, które były dotychczas wymieniane w gronie maruderów.

Starzejące się społeczeństwo i związane z tym rosnące koszty opieki zdrowotnej powodują, że wykorzystanie nowych technologii w sektorze ochrony zdrowia wciąż rośnie. I dotyczy to nie tylko krajów wysoko rozwiniętych, lecz także Polski. Dobrym przykładem jest wzrost wykorzystania e-recept, e-zwolnień oraz telemedycyny od rozpoczęcia pandemii. Zauważając światowe trendy, Microsoft ogłosił uruchomienie w IV kwartale br. Health Cloud, która ma integrować wszystkie technologie znajdujące zastosowanie w sektorze zdrowia. W Polsce dochodzi do tego inwestycja 1 mld dol. w budowę centrów chmurowych, a także powiązane z tym strategiczne partnerstwo z Operatorem Chmury Krajowej oraz program szkoleń podnoszących umiejętności cyfrowe dla 150 tys. partnerów, pracowników i studentów. Wszystko to tworzy szansę na modernizację służby zdrowia. Technologie wideokonferencyjne, gromadzenie i udostępnianie danych oraz zaawansowana diagnostyka oparta na AI stają się dostępne „na wyciągnięcie ręki”. Innowacje mają szansę przyspieszyć, a dane pacjentów będą lepiej zabezpieczone niż do tej pory. Microsoft może pochwalić się ponad 18 tys. patentów w obszarze AI. Z doświadczeń i technologii firmy w dużej mierze korzysta także służba zdrowia w obszarze diagnostyki medycznej. Dzięki opartej na AI technice automatycznego kolorowania tkanek podejrzanych o zmiany nowotworowe udało się skrócić czas uzyskania wyników badań endoskopii kapsułkowej z 3 godz. do 10 min. MedApp wykorzystując technologię Microsoft HoloLens i AI opracowała platformę pozwalającą kardiochirurgom oglądać serce konkretnego pacjenta w modelu 3D – podczas przygotowania do zabiegu lub w trakcie operacji, ułatwia to znacznie jej przeprowadzenie i zwiększa bezpieczeństwo.. – Microsoft popularyzuje również wykorzystanie telemedycyny, która w czasach pandemii jest niezwykle przydatna. Narzędzia takie jak Microsoft Teams pozwalają nie tylko na lepszą komunikację zarówno z pacjentem, jak i między zespołami medycznymi, lecz również na dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej, która zwiększa skuteczność porad. Bez niej telemedycyna mogłaby pomóc tylko w ograniczonej liczbie przypadków – podkreśla Tomasz Jaworski, ekspert Microsoft ds. sektora zdrowia.

Dobrym przykładem wykorzystania technologii Microsoft jest jeden ze szpitali jednoimiennych na Dolnym Śląsku, który zaimplementował rozwiązania umożliwiające szybki dostęp do aplikacji szpitalnych zdowolnej lokalizacji. Technologia pozytywnie wpływa również na komunikację i mobilność personelu dzięki dostępowi do oprogramowania szpitalnego z dowolnego miejsca oraz możliwość przeprowadzania telekonferencji. Odprawy lekarzy, szkolenia, prace zespołów zadaniowych, a także konsultacje ze specjalistami z pozostałych szpitali województwa dolnośląskiego, innych miast Polski czy z zagranicy mogą teraz odbywać się z zachowaniem dystansu społecznego.

W Polsce Microsoft dodatkowo wspiera służbę zdrowia grantami, które istotnie przyspieszają wykorzystanie nowych technologii w tym sektorze gospodarki. Ich efektywne wykorzystanie jest jednak możliwe w szpitalach czy przychodniach dopiero po zainwestowaniu w infrastrukturę IT.

Energia ukryta w danych

W energetyce nastąpiły w ostatnich latach ogromne zmiany, począwszy od paradygmatu jednokierunkowej transmisji energii. Cały świat stawia teraz na rozwiązania ekologiczne, a energia jest obecnie produkowana także przez prosumentów, którzy wcześniej byli wyłącznie jej odbiorcami. Zarządzanie siecią dystrybucyjną zyskuje więc nowy wymiar. Model scentralizowany jest wypierany przez model rozproszony, który wymaga wyrafinowanych narzędzi analitycznych do prognozowania popytu i podaży energii. Jednocześnie zmieniają się profile konsumpcyjne. Wystarczy, że klient kupi sobie samochód elektryczny, by prognozowanie zużycia przez niego energii stało się nieprzewidywalne, a to stwarza dodatkowe wyzwania.

Jednak liberalizacja rynku powoduje, że energią może handlować dowolny podmiot, nawet ten nieposiadający infrastruktury energetycznej. W rezultacie o klienta trzeba nieustannie walczyć, bo może on bez dużego trudu i szybko zmieniać dystrybutorów energii. Aby wygrać, trzeba nie tylko wiedzieć o nim więcej, lecz także zmienić podejście do procesu sprzedaży, a do tego także są niezbędne wyrafinowane rozwiązania IT.

– Sektor energetyczny przejmuje obecnie wzorce wypracowane np. przez sektor telekomunikacyjny, który w oparciu o zgromadzone dane czerpie wnioski na temat zachowań klientów, tworzy nowe oferty i przewiduje zmiany w konsumpcji. Miejscem, gdzie można gromadzić i analizować ogromne ilości danych, jest chmura obliczeniowa – powiedział Konrad Napieralski, ekspert Microsoftu ds. sektora energetycznego.

Poziom jej adopcji jest zróżnicowany i to w skali nie tylko krajów, lecz także regionów, tak jak w przypadku Polski. Wzorem dla wszystkich jest tu Estonia, w której każde gospodarstwo domowe ma inteligentny licznik dostarczający kluczowe informacje do prognozowania zapotrzebowania na energię. Dzięki wykorzystaniu AI do analizy danych można lepiej zarządzać bilansowaniem swoich sieci energetycznych, więcej wiedzieć o klientach, zapobiegać awariom, lepiej katalogować i zarządzać zasobami fizycznymi. – Inteligentne liczniki u końcowych użytkowników są ważne, ale nawet bez nich można istotnie poprawić zarządzanie firmą, np. wykorzystując rozwiązania AI – dodaje Konrad Napieralski. – Serbski operator energetyczny Elektroprivreda Srbije, który od niedawna stosuje technologię firmy Microsoft, jest w stanie prognozować zużycie energii z marginesem błędu na poziomie zaledwie 1,7 proc. Daje to wymierne korzyści, bo mając wiarygodną prognozę, z 24-godzinnym wyprzedzeniem można lepiej zakontraktować stronę popytowo-podażową. A przecież tego typu technologie można zaimplementować w różnych obszarach funkcjonowania sieci energetycznej.

Wojciech Gryciuk

Polecane artykuły
AktualnościWiadomości

Branżę modową czekają rewolucyjne zmiany

AktualnościWiadomości

W Polsce jest ponad milion legalnie pracujących cudzoziemców

AktualnościWiadomości

Daimler Truck korzysta z wyższych cen

AktualnościWiadomości

Siemens jest na minusie po raz pierwszy od 12 lat

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: