Artykuł miesiąca: Jak zarządzać pracownikiem z pokolenia Z?

AktualnościPrzemysłWiadomościZarządzanieZbrojeniówka

Powołanie nowego Członka Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. informuje, że 16 listopada 2016 r. Rada Nadzorcza PGZ S.A. powołała Pana Adama Lesińskiego na stanowisko Członka Zarządu PGZ S.A.

Pan Adam Lesiński dotychczas zajmował stanowisko Prezesa Zarządu spółki MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zrezygnował z pełnienia tej funkcji.

Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. 16 listopada br. powołała Pana Adama Lesińskiego na Członka Zarządu PGZ S.A.
Pan Adam Lesiński posiada ponad dziesięcioletnią praktykę zawodową w wielu branżach. Zajmował stanowiska kierownicze, w tym prezesa zarządu. Zarząd MS TFI S.A., którym z powodzeniem kierował od dnia 20 stycznia 2016 r., dąży do maksymalizacji wartości posiadanych aktywów poprzez wdrażanie działań naprawczych, realizację projektów inwestycyjnych oraz wykorzystanie efektu synergii pomiędzy spółkami portfelowymi.

Wcześniej Adam Lesiński zdobywał doświadczenie w spółkach takich jak: Mostostal Warszawa SA, Paged SA, Libella Sp. z o.o., Premium Food Restaurant SA czy Harper Hygienics SA. Zajmował się m.in. przygotowaniem modeli finansowych, tworzeniem oraz analizą wykonania budżetów, kontrolą kosztów nowych inwestycji, a także sprawował nadzór właścicielski nad spółkami z grupy kapitałowej. Z sukcesem uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacyjnych, a także przygotowywał spółki do debiutu giełdowego. Posiada bogatą wiedzę z zakresu metod wyceny spółek kapitałowych, kontrolingu finansowego oraz zarządzania.
Tytuł magistra uzyskał na Wydziale Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego, jest również absolwentem studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Polecane artykuły
AktualnościWiadomości

Emirates poszukuje załogi pokładowej w Polsce

AktualnościWiadomości

Co czwarty Polak nie zabezpiecza swojego nowego domu

AktualnościWiadomości

Włoska kuchnia od lat króluje w polskim rankingu ulubionych zagranicznych kuchni

AktualnościWiadomości

Polityka zagraniczna mężczyznami stoi

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: