Artykuł miesiąca: Psychologia strategicznego przywództwa

AktualnościWiadomości

KNF ustanowiła kuratora w Idea Banku

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 15 maja 2019 r. jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu w Idea Banku kuratora. Kuratorem ustanowiony został Bankowy Fundusz Gwarancyjny, posiadający wszelkie niezbędne kompetencje w tym zakresie.

Celem ustanowienia kuratora jest wsparcie organów Idea Banku w działaniach mających na celu doprowadzenie do poprawy jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, w szczególności przez opracowanie oraz realizację wiarygodnego planu naprawy będącego alternatywą dla scenariusza inwestorskiego zakładającego szybkie dokapitalizowanie banku, a także zapewnienie efektywnego przepływu informacji między Idea Bankiem a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz stworzenie możliwości bieżącego monitorowania podejmowanych w Idea Banku działań auto-sanacyjnych.

Ustanowienie kuratora jest elementem wsparcia przez Komisję Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny organów banku w działaniach nakierowanych na poprawę i ustabilizowanie sytuacji banku.

Kurator ustanowiony w Idea Banku nie jest organem banku, a jego działalność nie ogranicza uprawnień organów statutowych. Kurator może brać udział we wszystkich posiedzeniach organów Banku. Powyższy sposób określenia zadań kuratora ma celu umożliwienie kuratorowi efektywne wspieranie organów banku w podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych.

Ustanowienie kuratora pozostanie bez wpływu na świadczenie przez Idea Bank usług na rzecz jego klientów.

Źródło: KNF

Polecane artykuły
AktualnościWiadomości

Sześć eksperckich rad, które pomogą być bardziej produktywnym w pracy

AktualnościWiadomości

Bałtyk prawie tak samo drogi jak zagraniczne kurorty

AktualnościWiadomości

Od lipca 2020 r. firmom będzie trudniej wziąć kredyt czy kupić ubezpieczenie

AktualnościWiadomości

Czy na Marsie będzie Netflix?

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: