Artykuł miesiąca: Jak zarządzać pracownikiem z pokolenia Z?

Aktualności

Cztery wcielenia CFO

Firma doradztwa personalnego Michael Page, przeprowadziła rozmowy z dyrektorami finansowymi na świecie pracującymi w spółkach różnej wielkości – od małych i średnich przedsiębiorstw, aż po globalnych gigantów. Na bazie ich spostrzeżeń powstał raport CFO Insights, w którym eksperci firmy wyodrębnili cztery nowe wcielania CFO – naukowca, inżyniera, pilota oraz coacha. Każdą z tych osób cechuje inne podejście do pełnionej funkcji, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

– Rola CFO w organizacji stale ewoluuje. Poza kwestiami finansowymi, analizami i raportowaniem osoba pełniąca tę funkcję jest teraz również parterem biznesowym odpowiedzialnym za strategiczne obszary biznesu oraz istotne inicjatywy związane z funkcjonowaniem całej firmy i kierunkiem jej rozwoju – łącząc w sobie zrozumienie mechanizmów rynkowych i finansowych – mówi Michał Opioła, dyrektor w Michael Page odpowiedzialny za pracę zespołu Finance & Accounting. – Tym samym pozycja CFO w organizacji rośnie, a wraz z nią zwiększa się zakres umiejętności, także tych miękkich, którymi muszą się cechować nowocześni dyrektorzy finansowi – dodaje ekspert.

Na dynamicznie zmieniających się rynkach wyzwania i szanse, które pojawiały się przed CFO wymagają od nich wszechstronności w rozumieniu biznesu i doradztwie. Spowodowało to, że wykształciły się odmienne role dyrektorów finansowych. 

Naukowiec

Podejście „naukowca” u dyrektora finansowego zakłada prezentowanie danych w zrozumiałych formach, znajdowanie nowych możliwości rozwoju biznesu oraz poszukiwanie niewykorzystanego potencjału w firmie. CFO w tej roli zajmuje się także optymalizacją i usprawnieniem przepływu danych, by zapewnić efektywne raportowanie.

Inżynier

CFO w roli „inżyniera” wyznacza zasady obowiązujące w firmie i dba o ich przestrzeganie, budując trwałe podstawy, które umożliwiają CEO kierowanie przedsiębiorstwem przez wiele lat. Taki CFO tworzy także strategie zgodne z zmieniającymi się regulacjami prawnymi oraz urzeczywistnia wizje, które stanowią wartość dodaną dla firmy. Ponadto świetnie odnajduje się w obszarach rachunkowości, administracji, budżetowaniu i planowaniu. – CFO w roli „inżyniera” to więc swego rodzaju rzemieślnik, którego odpowiednio wykonana praca może zwiększać wartość przedsiębiorstwa – zauważa Michał Opioła. 

Pilot

Trzecia rola CFO to „pilot”, który efektywnie łączy umiejętności biznesowe i strategiczne, zarządzając wartością i wynikami pracy w całej organizacji, tworząc je i mierząc. – W tej roli CFO musi umieć wystarczająco wcześnie dostrzec problemy strategiczne i operacyjne dzięki zrozumieniu sposobu funkcjonowania całego przedsiębiorstwa i jednocześnie zapewnić szeroko pojęty dialog pomiędzy interesariuszami. W tej roli dyrektor finansowy poprzez zmianę wskaźników opartych na wartościach, systemie motywowania i nagradzania określa także nowe modele biznesowe, służące przekształcaniu przedsiębiorstwa tak, by było dochodowe w przyszłości. Takie osoby są więc sterem firmy i prowadzą ją zarówno w okresie ciszy i spokoju, jak również rynkowej „burzy” – podkreśla Opioła. 

Coach

Dyrektor finansowy musi być w konkurencyjnym środowisku biznesowym także jak „coach” drużyny, który skupia się na znalezieniu utalentowanych osób. – Taki CFO łączy ludzi i technologię, stymulując efektywność firmy poprzez odpowiednie zarządzanie umiejętnościami pracowników w całej organizacji. Powinien w odpowiedni sposób tworzyć zespoły oraz edukować je, by nie tylko na przykład zajmowały się analizowaniem danych zawartych w raportach, ale także potrafiły przedstawić wyniki swojej pracy w uporządkowany i zrozumiały sposób – dodaje.

CFO – atrakcyjny cel kariery

– Na bazie wyodrębnionych nowych ról CFO można stwierdzić, że kompetencje twarde – czyli zakres znajomości finansów, rachunkowości, spraw podatkowych – to standard a zarazem podstawa, bez której ciężko osiągnąć taką pozycję. Obecnie jednak znacznie większy nacisk kładzie się na kompetencje miękkie takie jak otwartość w komunikacji, inspirowanie i motywowanie, umiejętność dopasowania języka do odbiorcy, nastawienie na współpracę oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań czy też sprawne podejmowanie decyzji. Bardzo istotna jest też umiejętność prowadzenia dyskusji, w tym jasnego formułowania myśli oraz przekonywania do swoich pomysłów. Znakiem naszych czasów i wyzwań dla CFO jest również rozumienie nowych technologii i ich wpływu na pracę osób na tym stanowisku – wymienia Michał Opioła.

Nowe role wymagają od CFO szerszego spojrzenia na spółkę i otoczenie rynkowe, a także wiedzy dotyczącej zdobywania klientów oraz rynków. Ponadto ważne jest zrozumienie biznesu i wyszukiwanie szans do jego rozwoju, przewidywanie trendów i zagrożeń, zarządzanie procesami i zasobami firmy. Dzięki temu dyrektor finansowy jest w stanie zarówno skupić się na ludziach i ich motywowaniu, formować wewnętrzne wizje oraz nadawać kierunek działania całej organizacji.

Osoby, które widzą siebie na tym stanowisku muszą jednak zadbać o swój rozwój. Wśród dyrektorów finansowych coraz popularniejsze powinny więc stać się studia typu MBA, które będą wspierać ich w aspekcie zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach.

Można także pokusić się o stwierdzenie, że stanowisko CFO jest coraz bardziej atrakcyjnym celem kariery dla profesjonalistów – rola dyrektora finansowego w firmie jeszcze nigdy nie była tak wielowymiarowa, przez co zapewnia szerokie możliwości rozwoju zawodowego. W zależności od wielkości organizacji oraz charakteru jej działalności, zarobki dyrektorów finansowych wahają się w Polsce od 20 do 78 tys. zł brutto miesięcznie.

****

Michael Page jest światowym liderem w dziedzinie doradztwa personalnego. Firma założona w 1976 roku w Londynie posiada dziś biura w 35 krajach na 6 kontynentach. Firma jest częścią PageGroup, w skład której wchodzą w Polsce: Michael Page rekrutujący specjalistów oraz managerów średniego i wyższego szczebla oraz Page Executive, poszukujący kadry zarządzającej najwyższego szczebla. Michael Page Poland specjalizuje się w rekrutacji profesjonalistów w takich obszarach jak: Finance & Accounting, Banking & Financial Services, Sales & Marketing, Property & Construction, Manufacturing & Engineering, Information Technology oraz Human Resources. W 2017 r. firma została uznana za jednego z najlepszych pracodawców w Polsce i w Europie, zdobywając prestiżowe wyróżnienie Top Employer.

 

Polecane artykuły
AktualnościWiadomości

Emirates poszukuje załogi pokładowej w Polsce

AktualnościWiadomości

Co czwarty Polak nie zabezpiecza swojego nowego domu

AktualnościWiadomości

Włoska kuchnia od lat króluje w polskim rankingu ulubionych zagranicznych kuchni

AktualnościWiadomości

Polityka zagraniczna mężczyznami stoi

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: