Artykuł miesiąca: Dom Opiekuńczych Skrzydeł - pamiętaj o 1% podatku KRS 630706.

AktualnościDebata ManageraITWiadomości

Blockchain to nie tylko kryptowaluty

 

Uczestnicy Debaty Managera (od lewej): Marek Gzowski, dyr. IT Advisory, KPMG Polska; Bartłomiej Wołoszyn, Oracle Polska; Wojciech Gryciuk, z-ca red. naczelnego Manager Report (moderator), Jacek Szczepański, wiceprezes ds. operacyjnych, Atende; Piotr Pietrzak, IBM Polska

Technologia blockchain od początku swojego istnienia wzbudza wiele emocji, głównie za sprawą kryptowalut. Pomimo gwałtownych wahań kursu, transparentność i publiczny charakter blockchaina powoduje, że technologia ta ma coraz więcej zwolenników szukających innych możliwości jego wykorzystania. Rozproszone rejestry, smart kontrakty czy zdecentralizowane aplikacje to tylko niektóre przykłady jej zastosowań, których rewolucyjną wartość dostrzegają rządy wielu krajów. W Debacie Managera wzięli udział przedstawiciele firm, które konkretnymi wdrożeniami tej technologii mogą się pochwalić już teraz. 

Redakcja: Czy blockchain jest słusznie uważany za synonim kryptowalut?

Jacek Szczepański, Atende: Oczywiście, że nie, chociaż jeszcze do niedawna utożsamianie blockchaina z bitcoinem utrudniało nam prowadzenie biznesu w tym obszarze. Dlatego też  potencjalnym klientom trzeba było najpierw wytłumaczyć, że chociaż zajmujemy się tą technologią, nie mamy nic wspólnego z kryptowalutami. Teraz jest nieco inaczej, w czym duża zasługa wielu konferencji poświęconych tej tematyce, jak również raportów popularyzujących wiedzę na temat technologii blockchain, które jakiś czas temu opublikował PIIiT oraz fundacja Startup Poland. Do wzrostu zainteresowania tą technologią przyczyniło się także stanowisko UOKiK-u w sprawie tzw. trwałego nośnika, z którego wynikało, że skrzynka mailowa w systemie transakcyjnym bankowości elektronicznej nie jest rozwiązaniem właściwym do prowadzenia  korespondencji z klientem w sposób pozwalający na odtworzenie informacji w niezmienionej postaci, również po zakończeniu umowy. Wśród trzech projektów pilotażowych Związku Banków Polskich adresujących rozwiązanie tego problemu dopuszczono dwa oparte na technologii blockchain. To spowodowało, że kilka banków zdecydowało się zaimplementować blockchain, m.in. ChainDoc od Atende. Każdy udany projekt komercyjny przyczynia się do przełamywania barier związanych z tą technologią, w tym także mentalnych. Dlatego cieszy nas każda inicjatywa w tym zakresie.

Piotr Pietrzak, IBM: Ponieważ blockchain przez długi czas był utożsamiany z kryptowalutami, percepcja ta znacznie spowolniła inicjalnie jego adaptację przez rynek. Warto się nim zainteresować, bo przez swoją architekturę zapewnia transparentność powiązań, rozliczeń, przekazywania i potwierdzania informacji, jak również znacząco ułatwia integrację i wymianę danych pomiędzy wieloma organizacjami. Zaufanie do tej technologii potwierdzone zostało m.in. przez rozpoczęcie już w 2017 r. przez IBM we współpracy z KDPW projektu dotyczącego eVoting’u z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru w oparciu o otwarte rozwiązanie Linux Foundation Hyperledger Fabric (HLF). Jest on przeznaczony dla rynków kapitałowych w Polsce, a jego celem było zwiększenie zaangażowania inwestorów w głosowanie uchwał WZA. Drugim przykładem jest zbudowana przez nas w 2018 r. wspólnie z KIR platforma dla trwałego nośnika, która także bazuje na blockchainie.

Marek Gzowski, KPMG: Zainteresowanie blockchainem w Polsce zaczęło się kilka lat temu od rynku finansowego oraz nowego rozwiązania inwestycyjnego ICO (Initial Coin Offering). To z potrzebą wsparcia takich projektów przyszli do nas nasi koledzy z działu Podatków i Audytu, gdyż wymagały one oprócz tradycyjnego podejścia również oceny proponowanego rozwiązania pod względem technologicznym. Jednakże wiele z nich z uwagi na braki regulacyjne w tym zakresie ostatecznie były uruchamiane na przykład na Malcie lub w Szwajcarii. Stopniowo również zaczęły się pojawiać rozwiązania bazujące na tej technologii, wykorzystujące m.in. HLF i wspierające np. rozliczenia na rynku energii lub logistykę.

Piotr Pietrzak, IBM: A ponieważ platforma HLF nie wymaga tokenów, cieszy się dużym zainteresowaniem podobnie jak IBM Blockchain Platform, która jest dostępna na platformie IBM Cloud jako usługa.

Bartłomiej Wołoszyn, Oracle Polska: Siłą blockchaina nie są kryptowaluty, choć z pewnością przyczyniły się one do popularyzacji tej technologii. Jest nią zdolność do optymalizacji procesów produkcyjnych, logistycznych i rozliczeniowych, które dotyczą wielu podmiotów. Blockchain tłumaczymy jako rozproszony rejestr transakcji, który umożliwia automatyczne zapisanie kopii każdej z transakcji w wielu węzłach/kopiach. Potencjał tego rynku jest mierzony w wartości, która odzwierciedla optymalizacja procesów rozliczeniowych. Przykładem może Volvo Cars, która wykorzystuje Oracle Blockchain do weryfikowania pochodzenia materiałów i potwierdzania łańcucha dostaw przy produkcji baterii do hybrydowych modeli.

Piotr Pietrzak, IBM: Piękno blockchaina tkwi w dwóch obszarach. Po pierwsze, w niezaprzeczalności transakcji i jej niezmienialności w czasie, a po drugie – w prostej integracji. Poza rozwiązaniami z rynku polskiego, o których wspominałem na początku – KDPW i KIR, możemy również pochwalić się ciekawym wdrożeniem w holenderskiej firmie TenneT, która wspólnie z IBM zbudowała rozwiązanie umożliwiające dodatkowe balansowania energetycznej sieci przesyłowej i automatyzację rozliczeń z użytkownikami samochodów elektrycznych Tesla. TenneT’owi zależało na tym, żeby użytkownik ładował swoją Teslę tylko wtedy, kiedy w sieci jest dostępna tania, zielona energia i udało się to osiągnąć dzięki zaimplementowaniu rozwiązania korzystającego z mechanizmów blockchainowych. TenneT w tym rozwiązaniu założył również, że samochód elektryczny może być ruchomym magazynem energii z opcją jej odsprzedania do sieci energetycznej.

Marek Gzowski, KPMG: Od jakiegoś czasu coraz większa liczba naszych klientów rozważa komercyjne wykorzystanie tej technologii, przy czym są to raczej rozwiązania oparte o prywatnego a nie publicznego blockchaina. Rozwiązania takie chcą stosować wszędzie tam, gdzie konieczna jest niepodważalność i transparentność transakcji.

Jacek Szczepański, Atende: Twórcy blockchaina zakładali, że nie potrzebne są instytucje autoryzujące transakcje. Wiele komercyjnych implementacji tej technologii odchodzi od tego modelu. Zmieniają się i stosowane są różne mechanizmy uzyskiwania konsensusu. Warto mieć na uwadze, że prywatny blockchain ma swoje dobre strony wynikające z faktu, że nie wymaga „kopania”, które związane jest z użyciem bardzo dużej ilości prądu. Zalety zastosowania blockchaina ujawniają się w scenariuszach optymalizacyjnych, a także w projektach, w których potrzebna jest współpraca wielu podmiotów lub uczestników rynku.

Piotr Pietrzak, IBM: Zaletą blockchaina jest to, że stanowi rozproszoną księgę główną transakcji biznesowych gdzie każdy z uczestników jest zidentyfikowanym i nazwanym uczestnikiem sieci. Jeśli jakaś organizacja chce się przyłączyć do sieci biznesowej, aby wymieniać dane i być częścią realizowanej transakcji, musi zostać nazwana, zidentyfikowana a na koniec otrzymać certyfikat uprawnień zaakceptowany przez wszystkich jej uczestników. Sam certyfikat i jego potwierdzenia również przechowywane są w bloku transakcji jak wszystkie zdarzenia zachodzące na platformie. Znacznie podnosi to bezpieczeństwo rozwiązania i jego transparentność dla wszystkich uczestników sieci i całego rynku.

Bartłomiej Wołoszyn, Oracle Polska: I to jest właśnie przykład blockchaina prywatnego, do którego uczestnicy transakcji są zapraszani i nazwani.

Jacek Szczepański, Atende: My zaczęliśmy od koncepcji wdrożenia blockchaina w sektorze energetycznym. Chcieliśmy zapewnić rozliczanie transakcji stronom biorącym udział w wytwarzaniu i nabywaniu prądu w ramach energetyki rozproszonej. Sytuacja jednak rozwinęła się dynamicznie i dokonaliśmy jednych z pierwszych w Polsce wdrożeń tej technologii w sektorze publicznym oraz finansowym. Klienci woleli prywatny blockchain, ponieważ zależało im na tym, aby realizować transakcje w swoim, zamkniętym gronie…

Marek Gzowski, KPMG: …i jeszcze dzieje się to szybciej niż jeszcze jakiś czas temu w rozwiązaniach opartych na blockchainie publicznym, chociaż nie zawsze szybkość działania ma decydujące znaczenie.

Jacek Szczepański, Atende: Ale jest też kwestia ekologiczna: gdy nie kopiemy, to zostawiamy mniejszy ślad węglowy. Dodatkowo, w publicznym blockchainie węzły są rozmieszczone na całym świecie – pojawia się obawa, czy w przyszłości ktoś mając dostęp do rozproszonych rejestrów nie będzie próbował tego rozwiązania złamać za pomocą np. komputera kwantowego.

Piotr Pietrzak, IBM: Pierwsze komercyjne wdrożenia, które pojawiły się 2-3 lata temu bazowały na wczesnych implementacjach HLF-a, gdzie podnoszono wiele ówczesnych braków funkcjonalnych samej implementacji platformy. Obecnie  technologia ta spełnia wszystkie wymagania dużych firm, m.in. dzięki umożliwieniu wymiany informacji pomiędzy sobą ograniczonej jedynie do niezbędnego minimum wymaganego do zawarcia transakcji, a reszta pozostaje w obecnych systemach transakcyjnych poszczególnych firm.

Bartłomiej Wołoszyn, Oracle Polska: Ta funkcjonalność jest dostępna na platformie Hyperledger Fabric jako tzw. kanały i to właśnie ona ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia biznesu. Weźmy dla przykładu producenta samochodów, który rozliczając się ze swoim poddostawcą chce, by transakcje te były widoczne jedynie dla stron, których one dotyczą.

Ale głównym odbiorcą tej technologii jest sektor finansowy?

Bartłomiej Wołoszyn, Oracle Polska: Tak, jako pierwszy z tej technologii chciał skorzystać sektor bankowy, np. instytucja SWIFT, bo skróciłoby to rozliczanie transakcji międzynarodowych z dwóch dni do kilku sekund. Mimo pomyślnych testów w 174 bankach technologia nie została wdrożona, ale dała impuls do tego, żeby zaczęły z niej korzystać same banki w operacjach między swoimi oddziałami w różnych krajach. Następne były ubezpieczenia – są przykłady użycia smart kontraktów do automatycznego rozliczenia odszkodowań. Te ostatnie francuskie towarzystwo ubezpieczeniowe AXA (fizzy.axa) wykorzystuje do ubezpieczenia od opóźnień samolotów, kiedy to wypłata należnego odszkodowania następuje automatycznie i natychmiast po zajściu zdarzenia.

Piotr Pietrzak, IBM: Automatyzacja zapadalności transakcji, zwłaszcza w kwestii rozliczeń wzajemnych należności i zobowiązań w połączeniu z produktami ubezpieczeniowymi, jest trudna  i to nie ze względów technicznych, ale dużej złożoności istniejących procedur, zasad i powiązań. Niewątpliwie jest to jednak przyszłość, która zostanie wymuszona przez użytkowników i coraz częściej wybierane przez nich oferty produktowe małych, innowacyjnych graczy z różnych branż.

Jacek Szczepański, Atende: A przecież bezosobowa likwidacja szkody nie tylko drastycznie obniża koszty, ale też służy poprawie efektywności w całym łańcuchu dostaw. W Polsce sektor  ubezpieczeniowy nie jest jeszcze taką ofertą zainteresowany, chociaż blockchain pozwoliłby np. na oferowanie polisy, która działa od razu a nie dopiero od następnego dnia.

Wynika z tego, że świat już się oswoił z blockchainem, ale Polska jeszcze nie. Skąd to opóźnienie?

Jacek Szczepański, Atende: W zakresie kryptowalut czy tokenów nadal brakuje regulacji. Są też bariery mentalne. Na ich przełamanie potrzeba czasu, tak jak w przypadku chmury. Brakuje też większej liczby udanych przykładów wdrożeń, które by technologię uwiarygodniły.

Piotr Pietrzak, IBM: Należy również wspomnieć o edukacji – zarówno klientów, jak i developerów oprogramowania. Cały czas poszukujemy tzw. przypadków użycia, gdzie ta technologia może znaleźć zastosowanie spełniając kilka podstawowych warunków: daje się zdefiniować uczestników sieci biznesowej, inne znane technologie są droższe lub trudne do użycia w danym przypadku, a pomiędzy uczestnikami sieci brak jest relacji zaufania.

Bartłomiej Wołoszyn, Oracle Polska: Chodzi o prostotę integracji systemów. Kluczem do sukcesu w tym zakresie jest integracja różnych aplikacji z użyciem chmury obliczeniowej i w przypadku chmury Oracle jest to możliwe dzięki temu, że każda oferowana w niej aplikacja może być łatwo zintegrowana z naszym Oracle Blockchain Cloud Service.

Jacek Szczepański, Atende:  Tam, gdzie w grę wchodzą tokeny i kryptowaluty brak regulacji spowalnia rozwój rynku. Znamy problemy BitBay z KNF czy historię upadku BitMarket. Regulacje wprowadziłyby więcej pewności na tym rynku.  Także pomysł GPW, platforma Private Market do obsługi obrotu i przenoszenia stokenizowanych udziałów spółek, posuwa się wolno z powodu braku regulacji KNF.

Bartłomiej Wołoszyn, Oracle Polska: To prawda, w Polsce jest zgoda nadzoru na optymalizacje kosztowe i procesowe, ale nie na kryptowaluty.

Jakie wyzwania daje się zrealizować za pomocą blockchaina taniej lub lepiej niż z wykorzystaniem innych technologii?   

Jacek Szczepański, Atende: O bankowości wspominaliśmy już wcześniej. Blockchain nadaje się również jako rozwiązanie dla energetyki w modelu prosumenckim, gdzie handel energią odbywa się z pominięciem operatorów i pośredników, szczególnie, że struktura tych producentów energii jest rozproszona. Blockchain może być też wykorzystany przy tworzeniu platform do zarządzania klastrami energetycznymi. Taką platformę  oferuje jedna z naszych spółek zależnych. Ponieważ jednak w sektorze energii nie ma jeszcze możliwości handlu prądem pomiędzy indywidualnymi podmiotami bez pośrednictwa spółki energetycznej, czekamy na przepisy wykonawcze. Energetyka rozwija się w kierunku energetyki rozproszonej i wierzymy, że blockchain ma szansę na zaistnienie w tym obszarze.

Piotr Pietrzak, IBM: Blockchain można też wykorzystać w telekomunikacji do rozliczeń wzajemnych (roamingowych) między operatorami oraz do blokowania urządzeń lub numerów telefonicznych celem zwalczania fraudów. To łatwy i wydajny sposób – nie ma tylko pewności, czy wszyscy zainteresowani chcieliby przystąpić do takiej inicjatywy, zwłaszcza jeśli chodzi o mniejsze podmioty.

Jacek Szczepański, Atende: To dobry przykład, bo w Polsce mamy też roaming wewnętrzny, z którego korzysta np. Play, który funkcjonuje w oparciu nie tylko o własną infrastrukturę, ale i innych operatorów. Obecnie operatorzy telekomunikacyjni rozliczają roaming raz na miesiąc, a dzięki blockchainowi mogliby rozliczać się w czasie rzeczywistym.

Bartłomiej Wołoszyn, Oracle Polska: Wszędzie tam, gdzie transakcja ma być rozliczona szybko i widoczna natychmiast jest ogromny potencjał dla tej technologii.

Marek Gzowski, KPMG: Dotyczy to także roamingu operatorów ładowarek samochodowych i takie projekty są już realizowane w Europie Zachodniej. Niestety w Polsce, brakuje jeszcze niezbędnych regulacji.

Jacek Szczepański, Atende: Rozumiem, że chodzi o to, żeby rachunek za ładowanie pojawił się na fakturze, jaką dostaję z PGE i żebym nie musiał za doładowanie płacić od razu kartą?

Marek Gzowski, KPMG: I jeszcze żeby móc zapłacić zgodnie z dynamicznymi taryfami po cenie z danej godziny lub po cenie lokalnego operatora ładowania, u którego miało miejsce doładowanie, o ile jest ona lepsza.

Innym przykładem wykorzystania tej technologii jest np. serializacja leków, a więc  system do kontroli dystrybucji leków, którego zadaniem jest weryfikowanie czy pochodzą one z legalnego źródła, a nie z szarej strefy, czy były przechowywane w odpowiednich warunkach i jakie są ich terminy ważności. Jeśli system zacznie być używany, to to samo rozwiązanie będzie warto oczywiście wykorzystać także dla protez lub innych artykułów medycznych, nad czym trwają aktualnie intensywne prace.

Bardzo podobne rozwiązanie można zastosować w zakresie zarządzania cyklem produkcji żywności i jej sprzedażą w supermarketach. Na świecie są już dostępne w ramach POC implementacje takich rozwiązań opartych o blockchain. Znacząco rośnie grono osób, które w trakcie zakupów mają  zwyczaj sprawdzać, czy towar nie jest przeterminowany i czy pochodzi z ekologicznego źródła.

W ramach realizowanych projektów na świecie należy wspomnieć m.in. o wykorzystaniu technologii blockchain w Singapur Airlines do obsługi programów lojalnościowych oraz zarządzaniu zapotrzebowaniem i rozliczeniami za zużytą energię elektryczną w modelu prosumenckim w Australii (Energy Social Ledger – przyp. red.).

KPMG w Polsce zrealizowała również projekt systemu do obsługi kart lojalnościowych na blockchainie, który może być zarówno samodzielnym systemem lojalnościowym, jak i integrować inne, a także zbudowaliśmy rozwiązania do e-votingu dla samorządów i zarządzania dokumentami np. na placu budowy.

Bartłomiej Wołoszyn, Oracle Polska: Kolejny obszar, gdzie można wykorzystać blockchain to upgrade oprogramowania. Wróćmy do przykładu z rynku automotive – jeśli zostanie on zrobiony w samochodzie przez nieautoryzowany zakład, właścicielowi grozi utrata gwarancji. Weryfikować to można ręcznie, ale jeśli samochody objęte upgradem są podłączone do sieci to weryfikacja, kto i kiedy dokonał zmiany wersji oprogramowania może być automatyczna, a to co zostanie odzwierciedlone w rejestrze rozproszonym stanowi w przypadku nadużycia niepodważalny dowód.

Piotr Pietrzak, IBM: A także w przypadku dokumentacji medycznej, gdzie to pacjent jest właścicielem danych o sobie i to tylko on ma potencjalnie do nich klucz – udostępniając jedynie niezbędną ich część wskazanej placówce medycznej lub lekarzowi na określony czas. Jest też duża szansa, że przy wymianie starych aplikacji na nowe użycie blockchaina może być rozpatrywane w przypadku bezpieczeństwa, wymiany danych czy integracji systemów. Duży potencjał zastosowania tej technologii upatruje się w IoT i 5G.

Wydawałoby się, że największym beneficjentem blockchaina mogłaby być administracja państwowa i samorządowa. Czy tak się już dzieje?

Jacek Szczepański, Atende: Tak. Wynika to z faktu, że blockchain mógłby usprawnić funkcjonowanie rejestrów publicznych. Już teraz przy Ministerstwie Cyfryzacji zajmuje się tym tematem kilka grup roboczych dla różnych branż. Na blockchainie są przykładowo oparte księgi wieczyste w Gruzji czy w kilku krajach afrykańskich, a liderem jest oczywiście Estonia, która zrobiła to z kilkoma rejestrami. W Polsce czekamy jeszcze na przełamanie lodów.

Niedawno nasza firma uczestniczyła w przetargu ogłoszonym przez instytucję centralną na zbudowanie w oparciu o blockchain jednego z rejestrów. Niestety, w okresie wyborów parlamentarnych zmieniły się priorytety zamawiającego i nic z tym projektem się nie dzieje. Za to możemy się pochwalić zrealizowanym wdrożeniem w Toruńskim Centrum Usług Wspólnych, samorządowej jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Toruń, które obsługuje placówki oświatowe z tamtego regionu w zakresie HR, księgowości oraz sprawozdawczości  finansowej. Blockchain zastosowano tam ze względu na potrzebę większej transparentności i audytowalności wydawania publicznych pieniędzy, a to ma ogromne znaczenie dla obywateli.

Piotr Pietrzak, IBM: Wszędzie tam gdzie w procesie mamy jakiś szereg czasowy następujących po sobie zdarzeń lub konkretne następstwa zapadających czynności ta technologia znajdzie zastosowanie. Dobrym przykładem może tu być proces rejestracji samochodu, gdzie ta sama informacja jest wielokrotnie wprowadzana do różnych systemów począwszy od poziomu fabryki, spedytora, uzyskania świadectwa homologacji, firmy transportowej, sieci dilerskiej, ubezpieczyciela, a na urzędzie komunikacji kończąc. Na każdym etapie tego procesu dochodzi do zwykłych ludzkich pomyłek co znacznie ten proces komplikuje i niepotrzebnie go wydłuża. Dzięki blockchainowi informacja o pojeździe byłaby spójna i nie wymagała wielokrotnego wprowadzania. Korzyści z zastosowania można by mnożyć.

Marek Gzowski, KPMG: Przyszłość blockchaina widzę też w samorządach np. w obsłudze budżetów partycypacyjnych, a także do przeprowadzania głosowań we wspólnotach mieszkaniowych. Problem z głosowaniami jest poważny szczególnie teraz, gdy mamy do czynienia z mieszkaniami kupowanymi pod wynajem, gdzie lokatorzy nie są ich właścicielami, a jeśli nawet są to nie biorą udziału w głosowaniach, chociaż wspólnota lub zarządca ma wynikający z regulacji obowiązek podejmowania decyzji w takim trybie praktycznie w każdej sprawie dotyczącej nieruchomości. Obecnie stosowane rozwiązanie oparte o wykorzystanie poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej jest nieefektywne lub niezbyt bezpieczne i wątpliwe pod kątem trwałości podejmowanych uchwał. Większym zainteresowaniem cieszą się z kolei głosowania w ramach budżetów partycypacyjnych, ale również i tutaj stosowane rozwiązania IT budzą uzasadnione wątpliwości związane z bezpieczeństwem i transparentnością, które mogą być zaadresowane przez blockchain.

Bartłomiej Wołoszyn, Oracle Polska: Zarządzanie tożsamością i głosowanie to są obszary, które w kontekście niezaprzeczalności budzą bardzo duże zainteresowanie obywateli. Jeśli mamy wiele węzłów przechowujących te same informacje, to nawet kiedy dojdzie do jakiegoś kataklizmu nie wszystkie kopie ulegną zniszczeniu. Dobrze się stało, że ustawa o prostej spółce akcyjnej ma zapis, iż rejestr akcjonariuszy może być prowadzony w trybie rozproszonego rejestru, czyli, jak rozumiem, przy użyciu technologii blockchain.

Jaka przyszłość czeka tę technologię?

Jacek Szczepański, Atende: Dużą szansą dla niej będzie Internet of Things (IoT), zwłaszcza po wdrożeniu i uruchomieniu technologii 5G. Wraz z umożliwieniem komunikacji pomiędzy nawet milionem urządzeń na 1 km² zaczną być generowane ogromne ilości danych, z których wiele będzie mogło być uwiarygadnianych za pomocą technologii blockchain. Dziś na szczęście podejście do blockchaina jest już dużo bardziej racjonalne i chociaż, póki co, nie stanowi on rewolucji na miarę Internetu, jest coraz więcej zastosowań, które przynoszą konkretne korzyści biznesowe.

Piotr Pietrzak, IBM: Dodałbym do tego Asset Management i gospodarkę współdzielenia, bo im więcej powstaje w tym obszarze rozwiązań, tym więcej zastosowań dla blockchaina. Największą zagadką jest to, jak regulatorzy będą reagowali na potrzeby rynku, ale jeśli rynek publiczny ruszy w kierunku tej technologii, wymusi to pozytywne zmiany dla dobra nas wszystkich.

Marek Gzowski, KPMG: Niedawno opublikowaliśmy badania 10 najważniejszych technologii przeprowadzone wśród naszych klientów. Blockchain w tym zestawieniu zajął 4. miejsce, awansując z 7. pozycji w zeszłym roku. Przed nim uplasowały się IoT, RPA oraz AI. Równolegle podobne badanie przeprowadziliśmy wśród młodych ludzi i tu zdecydowanie wygrała technologia 5G. Jest to dosyć znamienne, iż optyka patrzenia na technologie, które mogą zrewolucjonizować świat jest inna wśród młodych oraz tych nieco starszych osób, które dodatkowo zawodowo zajmują się technologiami IT.  Przewiduje się, że światowe wydatki na rozwiązania typu blockchain w 2022 r. wyniosą 11,7 mld USD. Zgodnie z wynikami badania KPMG pt. „Blockchain for technology, media and teleco (TMT) Companies”, 41 proc. liderów firm technologicznych spodziewa się wdrożenia technologii blockchain w swojej firmie w ciągu najbliższych trzech lat. Podobnie prawie połowa (48 proc.) uważa, że blokchain zmieni sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez ich firmę w ciągu tego samego okresu czasu.

Bartłomiej Wołoszyn, Oracle Polska: Złych konotacji już raczej nie ma, bo technologia jest powszechnie dostępna i współpracuje z całą paletą aplikacji. Jeśli chodzi o Polskę, to chociaż obecnie najbardziej jest nią zainteresowany sektor finansowy, to inne szybko idą jego śladem. Główny obszar zastosowań to optymalizacja procesów, która istotnie zmieni status quo większości organizacji, chociaż raczej nie w rewolucyjny sposób. Co ciekawe, na wielu uczelniach pojawiły się kierunki związane z blockchainem, głównie na życzenie… studentów. Pełnej komodyzacji spodziewam się za 10 lat.

Marek Gzowski, KPMG: Jeszcze kilka lat temu biznes nie myślał o wykorzystaniu sztucznej inteligencji lub RPA, a obecnie nie tylko, że się tego nie boi, to sam zaczyna oferować rozwiązania w tym zakresie, jak np. jeden z banków w obszarze RPA.

Wojciech Gryciuk

z-ca red. nacz. Manager Report

mail: w.gryciuk@managermba.pl

kom. 797 314 113

 

 

 

Autor zdjęcia: Karolina Walawender

Polecane artykuły
AktualnościWiadomości

Rynek samochodowy nadal słabnie

AktualnościGiełdaWiadomości

Allianz zachwyca akcjonariuszy

AktualnościinnowacjeWiadomości

To najbardziej innowacyjne firmy średniej wielkości w Niemczech

AktualnościWiadomości

Były austriacki kanclerz Kurz wycofuje się z polityki

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: