Artykuł miesiąca: Psychologia strategicznego przywództwa

Aktualności

3M w Polsce dołącza do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Firma 3M w Polsce podpisała właśnie Kartę Różnorodności – deklarację programową Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), czyli największej w kraju organizacji pozarządowej popularyzującej koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu.

Dokument został podpisany 24 maja br. podczas obchodów V Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności FOB, którego tematami przewodnim, skupionymi w tym roku wokół hasła „1918 – 2018 Od praw wyborczych kobiet do równych szans dla każdego”, były równość na rynku pracy oraz wpływ nowych technologii na wyrównywanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji.

Na mocy postanowień programu koordynowanego przez FOB, sygnatariusze Karty Różnorodności deklarują wprowadzenie w swojej organizacji zakazu dyskryminacji oraz podejmowanie aktywności na rzecz tworzenia i promocji różnorodności w miejscu pracy. 3M w Polsce zobowiązało się także do promowania wartości programu w regionie, dzielenia się z innymi członkami FOB dobrymi praktykami w zakresie polityki personalnej oraz corocznego wypełniania ankiety ewaluacyjnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu na temat polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w firmie.

Program Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, która istnieje w Polsce od 2012 r., gdzie jego patronem honorowym jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Pełna lista sygnatariuszy Karty w Polsce jest dostępna pod adresem http://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/sygnatariusze-karty/.

Deklarację po stronie 3M w Polsce podpisali Alain Simonnet, Dyrektor Zarządzający 3M Poland & Ukraine Region i Piotr Mikłaszewicz, Lider ds. Różnorodności i Kultury Włączania 3M Poland and Ukraine Region.

„Tak samo, jak cenimy rolę badań naukowych i innowacji na rzecz podnoszenie jakości życia ludzi, tak równie istotna jest dla nas kultura poszanowania różnorodności, którą mogą się cieszyć pracownicy 3M na całym świecie. Podpisanie Karty Różnorodności to nie tylko oficjalna deklaracja 3M w Polsce w zakresie polityki zarządzania różnorodnością, ale także wyraz wieloletnich wartości i standardów etycznych naszej firmy” – powiedział Alain Simonnet – Podpisując Kartę wyrażamy gotowość 3M w Polsce do kontynuowania naszej polityki transparencji oraz przeciwdziałania dyskryminacji na różnych polach”.

Do dotychczasowych aktywności 3M w zakresie promowania różnorodności i równych szans w miejscu pracy należy m.in. program 3M Women Leadership Forum na rzecz zwiększenia obecności kobiet na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych. Firma jest także inicjatorem kampanii świadomościowej, poświęconej poszanowaniu różnorodności w miejscu pracy pt. „Different Minds Inspire”. Ponadto w wydanym w kwietniu br. raporcie FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki” aż połowa z dziesięciu praktyk zgłoszonych do publikacji przez 3M dotyczyła standardów z zakresu pracy. Znalazły się tam m.in. organizacja warsztatów zarządzania zespołami różnorodnymi kulturowo, czy działania z zakresu work-life balance, tj. zaangażowanie w ogólnopolską akcję „Dwie godziny dla rodziny”. Pracownicy 3M mieli także okazję brać udział w organizowanym w firmie GLBT Day i zostali zaproszeni do partycypacji w grupie GLBT szerzącej naukę szacunku i tolerancji dla każdego człowieka. Aktywność 3M na polu polityki personalnej była nagradzana przez trzy ostatnie lata z rzędu prestiżowym tytułem Great Place to Work®. W listopadzie 2017 r. firma po raz szósty cieszyła się także tytułem Solidnego Pracodawcy.

Polecane artykuły
AktualnościWiadomości

Najlepszym motorem motywacyjnym jest praca

AktualnościWiadomości

Katowice z roku na rok tracą mieszkańców

AktualnościWiadomości

Jakie 5 decyzji powinien podjąć w najbliższym czasie skuteczny przedsiębiorca?

AktualnościWiadomości

Internet przyczynia się do globalnego ocieplenia bardziej niż przemysł lotniczy

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: