Artykuł miesiąca: Dom Opiekuńczych Skrzydeł - pamiętaj o 1% podatku KRS 630706.

AktualnościEkologiaWiadomości

Wszyscy możemy być mistrzami zrównoważonego rozwoju

 

Pandemia COVID-19 przypomina nam o innym zjawisku, które w równie negatywny sposób oddziałuje na nasze życie – kryzysie klimatycznym. Podobieństw jest wiele, bo zarówno jeden jak i drugi wymagają globalnej reakcji, zastosowania długoterminowych działań i ustosunkowania się przez przedsiębiorstwa. Już teraz obserwujemy znaczną poprawę jakości środowiska, spowodowaną ograniczeniem podróży i dojazdów do pracy. I choć fakt ten może być mało pocieszający, gdy weźmiemy pod uwagę powód tej redukcji, to jednak warto spojrzeć na to szerzej – razem jako społeczność, łącząc swoje siły możemy zdziałać naprawdę dużo.

W międzynarodową walkę z kryzysem klimatycznym powinny przede wszystkim zaangażować się firmy, których działania mają największy wpływ na środowisko. Przez zbyt długi czas przedsiębiorstwa ignorowały wpływ swoich przedsięwzięć i traktowały zrównoważony rozwój jako coś opcjonalnego. Priorytetem działań firmy jest przede wszystkim dobro jej interesariuszy, a niewątpliwie planeta, jest jednym z nich.

Wielu z nas kojarzy kwiecień – Miesiąc Ziemi – z nadejściem wiosny, przypominając o tym, jak ważna jest troska o naszą planetę i ochrona naszego naturalnego otoczenia. Ponieważ zegar zmian klimatycznych wciąż tyka, niezwykle ważne jest to, aby firmy odgrywały swoją rolę w kształtowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości – czy to pod względem opracowywania ekologicznych produktów, wykorzystywania swoich technologii do czynienia dobra, czy też wprowadzania bardziej zrównoważonych modeli i praktyk biznesowych.

Salesforce i środowisko naturalne

W firmie Salesforce zawsze staraliśmy się wykorzystywać kulturę innowacyjności naszej firmy do tworzenia zrównoważonej przyszłości dla wszystkich. Potwierdzeniem tego jest zobowiązanie Salesforce o odzyskaniu do 2022 roku 100% energii odnawialnej z działań firmy, a także dostarczanie swoim klientom usług chmurowych neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla oraz popieranie polityki niskoemisyjnej. 

Salesforce jest kluczowym liderem biznesowym globalnej Inicjatywy sadzenia biliona drzew, akcji prowadzonej i zaplanowanej na kolejne 10 lat przez Światowe Forum Ekonomiczne w celu wsparcia wysiłków na rzecz sadzenia i ochrony drzew na całym świecie. W 2018 r. Salesforce ogłosił przywództwo w tworzeniu Step Up Declaration, sojuszu poświęconego wykorzystaniu pojawiających się technologii w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla we wszystkich sektorach gospodarki. Salesforce dostrzega jak ważną rolę ich technologia może odgrywać w działaniach na rzecz klimatu, które przyspieszą dążenie do osiągnięcia neutralności węglowej na całym świecie. Na potwierdzenie tego, warto wspomnieć, że w 2019 został uruchomiony produkt  Salesforce Sustainability Cloud, do rozliczania emisji dwutlenku węgla dla firm i rządów, umożliwiający śledzenie i zarządzanie emisją gazów cieplarnianych, a Marc Benioff zadeklarował, że tylko Salesforce w ciągu najbliższej dekady posadzi 100 mln drzew.

W jaki sposób przedsiębiorstwa mogą stać się mistrzami zrównoważonego rozwoju?

Po pierwsze, firmy powinny upewnić się, że ich cele związane ze zrównoważonym rozwojem są zgodne z długoterminowymi strategiami rozwoju oraz priorytetami finansowymi i operacyjnymi. Jeśli firma podejmuje decyzje w oparciu o wartości, może wyjaśnić, na czym polega dopasowanie wartości do zrównoważonego rozwoju. Tym sposobem jeśli firma podejmuje decyzje w oparciu o twarde dane ekonomiczne, może przedstawić uzasadnienie biznesowe. Oczywiście, organizacje różnią się pod względem wielkości i emisji dwutlenku węgla, ale wszyscy możemy nadać zrównoważonemu rozwojowi priorytety, jak każdemu innemu celowi korporacyjnemu i rozliczać się z naszych wysiłków.

Zaangażowanie w mierzenie postępów, regularne raportowanie i przejrzystość pomogą zbudować zaufanie wśród interesariuszy, a następnym krokiem może być już tylko bycie inspiracją dla innych. Dlatego właśnie co roku przygotowywany jest Stakeholder Impact Report – badanie dzięki któremu partnerzy Salesforce mogą śledzić postępy i być na bieżąco informowani o pracach na rzecz środowiska i społeczności, a także sami mogą wspierać działalność Salesforce w kierunku zrównoważonego rozwoju. 

Praktyki Salesforce w zakresie ładu korporacyjnego – uczciwe działanie, inwestowanie w społeczności lokalne i ochrona planety – stanowią podstawy, które umożliwiają prowadzenie działań dla dobra interesariuszy. Dzięki dbaniu o dobro wspólne i wykorzystywaniu potencjału naszych pracowników, biznes może być idealną platformą do zmian. 

Oczekiwania interesariuszy

Podobnie jak w przypadku globalnego kryzysu zdrowia wywołanego przez pandemię, nie możemy sami stawić czoła wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu. Liderzy muszą patrzeć w przyszłość w perspektywie miesięcy, lat, a nawet dziesięcioleci i już dziś aktywizować biznes do odważnych działań. Nie znamy wszystkich odpowiedzi, ale zjednoczenie ludzi, współpraca między korporacjami, sektorem publicznym i organizacjami pozarządowymi to kluczowy krok w kierunku pozytywnych zmian. 

Firmy zdają sobie sprawę, że ich metody, wartości i zdolność do generowania zysków są coraz bardziej ze sobą powiązane. W oczach interesariuszy i rosnących oczekiwań młodych ludzi – przyszłych klientów, pracowników, partnerów – jeśli nie służysz interesom planety, to nie służysz również ich interesom. Miesiąc Ziemi jest więc odpowiednim momentem, aby przypomnieć sobie o ponownym nawiązaniu kontaktu z naturą i pielęgnowaniu środowiska, aby zjednoczyć siły w naszej wspólnej misji zmniejszania negatywnego wpływu na planetę.

 

Polecane artykuły
AktualnościTechnologieWiadomości

Branża gier komputerowych największym beneficjentem pandemii

AktualnościWiadomości

Po utracie miliardów Ryanair jest optymistą

AktualnościHRWiadomości

HR potrzebuje empatii

AktualnościWiadomości

Podkarpacka Dolina Lotnicza przygotowuje się do mocnego odbicia po kryzysie

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: