Artykuł miesiąca: Dom Opiekuńczych Skrzydeł - pamiętaj o 1% podatku KRS 630706.

AktualnościWiadomości

Urlop ojcowski – najważniejsze informacje

 

Pracujący rodzice mogą korzystać z różnorodnych przywilejów, wśród których należy wskazać dodatkowe dni wolne. Ojcu i matce przysługują urlopy: wychowawczy, macierzyński oraz rodzicielski. W celu skorzystania z wolnych dni należy złożyć do pracodawcy odpowiednie dokumenty. Warto znać najważniejsze informacje, dotyczące urlopu ojcowskiego.

Na czym polega?

Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy wolne dni przysługują każdemu pracownikowi, wychowującemu dziecko. Z urlopu można skorzystać do ukończenia przez nieletniego dwudziestego czwartego miesiąca życia. W przypadku adopcji wolne dni przysługują do dwóch lat od daty uprawomocnienia się postanowienia orzeczenia wydanego przez odpowiednią instytucję. Przerwa od pracy może trwać czternaście dni kalendarzowych. Urlop przysługuje jednorazowo lub w dwóch fazach. Każda z nich powinna trwać przynajmniej siedem dni. Należy zaznaczyć, że urlop ojcowski nie stanowi obowiązku. Jest on jednak płatny, a w trakcie jego trwania pracownik otrzymuje sto procent swojego standardowego wynagrodzenia. Należne świadczenie wypłaca ZUS. Chcąc otrzymać pieniądze, należy złożyć u swojego przełożonego wniosek o zasiłek macierzyński. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej https://www.tgc.eu/specjalizacje/prawo-pracy.

Jakie dokumenty są niezbędne?

Wypłata zasiłku macierzyńskiego realizowana jest w terminie 30 dni od daty złożenia zaświadczeń wymaganych do potwierdzenia uprawnień do jego pobierania. Urlop ojcowski udziela się na wniosek osoby, wychowującej dziecko. Dokument należy złożyć nie później niż na siedem dni przed planowaną przerwą w pracy. Powinien on zawierać dane personalne pracownika, wymiar urlopu oraz liczbę wolnych dni. Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. W przypadku nieletnich przysposobionych wymagana jest kopia prawomocnego ustalenia sądu. Do podania należy dołączyć ponadto oświadczenie o informacji, dotyczącej korzystania z urlopu ojcowskiego oraz wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego.

Dni wolne od pracy mogą być wspaniałym czasem spędzonym wspólnie z dzieckiem. Warto zatem skorzystać z tego przywileju. Nie należy jednak mylić urlopu ojcowskiego z tacierzyńskim. Ten drugi przysługuje bowiem pracownikowi, jeśli matka jego dziecka po 14 tygodniach powróciła do pracy i zdecydowała się przekazać pozostałe wolne dni swojemu mężowi.

Polecane artykuły
AktualnościWiadomości

Branżę modową czekają rewolucyjne zmiany

AktualnościWiadomości

W Polsce jest ponad milion legalnie pracujących cudzoziemców

AktualnościWiadomości

Daimler Truck korzysta z wyższych cen

AktualnościWiadomości

Siemens jest na minusie po raz pierwszy od 12 lat

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: