Artykuł miesiąca: Pracowniku pamiętaj o 1% dla Fundacji Opiekuńcze Skrzydła

AktualnościWiadomości

Strategia dla przyszłości

 

Wypracowanie strategii sektorowej dla branży farmaceutycznej oraz jej koordynacja z Planem Morawieckiego to zdaniem Zdzisława Sabiłło, prezesa PZPPF, kluczowe elementy dla dalszego rozwoju krajowego przemysłu farmaceutycznego. Jak wynika z debaty „Strategia rozwoju przemysłu farmaceutycznego”, która miała miejsce w ramach XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy, już dziś inwestycje i innowacje krajowych firm z tego sektora plasują je wśród liderów gospodarki opartej na wiedzy.

Rozwój branży farmaceutycznej jest w dużej mierze zależny od współpracy z administracją rządową. To ona kształtuje ramy prawne jej funkcjonowania, kształtuje rynek m.in. poprzez refundacje i tworzy politykę fiskalną, która wpływa na skłonność do inwestycji i innowacji. Wszystkie te elementy wskazują na głęboką potrzebę budowy spójnej, holistycznej strategii sektorowej, która pozostawałaby w zgodności z długofalową wizją gospodarczego rozwoju Polski – Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Nad elementami tej strategii i kierunkami wsparcia dla branży podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy dyskutowali wiceminister zdrowia Marcin Czech, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji Jan Staniłko, Zdzisław Sabiłło, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego oraz Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalny INFARMY.

Punktem wyjścia do dyskusji był wspólny wniosek o strategicznym charakterze branży zarówno w ujęciu gospodarczym jak i społecznym. Z jednej strony branża tworzy miejsca pracy w ramach gospodarki opartej na wiedzy – wspiera i inwestuje w rozwój kapitału ludzkiego, generuje ogromne przychody budżetowe, z drugiej zapewnia dostęp do leków – kluczowych dla zachowania zdrowia populacji. Jak podkreślił wiceminister zdrowia Marcin Czech, ten dwuwymiarowy sposób oddziaływania powinien mieć odzwierciedlenie w dwóch politykach lekowych, w których jedna skierowana jest na zagwarantowania bezpieczeństwa lekowego pacjentów, druga ukierunkowana na rozwój gospodarczy branży.

Zdaniem Zdzisława Sabiłło oba cele z powodzeniem realizuje krajowy przemysł farmaceutyczny – Branża farmaceutyczna ma niewątpliwie strategiczny charakter, dotyczy to zwłaszcza tych podmiotów, które trwale związały swoją działalność inwestycyjną
w Polsce. Firmy, które prowadzą tutaj inwestycje, mają swoje siedziby i tutaj płacą podatki są kluczem do zapewnienia dostępu do leków, również tych najnowocześniejszych, biotechnologicznych. Do roku 2012 krajowe firmy farmaceutyczne zainwestowały w Polsce ponad 4 mld złotych, w ciągu ostatnich pięciu lat nakłady na ten cel nie spadły poniżej 500 mln złotych rocznie. Ich kontrybucja do budżetu państwa wynosi 2,6 mld złotych rocznie a wartość produkcji to aż 12 mld zł.

Potrzebę wsparcia dla krajowej produkcji leków zauważył także Jan Staniłko, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju. Podkreślił on, że Polska tak jak każdy inny kraj chciałaby mieć swojego lidera farmaceutycznego – firmę, która będzie tworzyła wartość dodaną w obszarze biotechnologii. Stwierdził również, że celem jaki powinna stawiać przed sobą Polska nie jest tylko wzrost zatrudnienia, ale udziału branży farmaceutycznej w PKB oraz przychodów podatkowych.

Niebagatelne znaczenie w strategii sektorowej powinno mieć także wsparcie dla ekspansji zagranicznej firm z sektora oraz działania zmierzające do poprawy bilansu handlowego Polski. Zdaniem Tomasza Korkosza, prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, jednym z głównych kierunków działań rządu będzie wsparcie eksportu, promocja polskich firm za granicą i uruchomienie tak zwanej dyplomacji gospodarczej. PAIiH chce także współpracować z prywatnymi przedsiębiorcami w celu wsparcia projektów innowacyjnych.

Jak zatem kreować strategię, która ma zrealizować tak zróżnicowane cele? Rozwój krajowej branży wymaga wsparcia przez odpowiednią politykę refundacyjną i cenową, a także fiskalną. Prace nad tymi rozwiązaniami powinny być oparte na bliskiej współpracy resortów zdrowia, rozwoju i nauki, branży farmaceutycznej oraz niezależnych ośrodków badawczych. Dla zwiększenia skuteczności planowania nowych rozwiązań ważne jest, aby uwzględniać w nich stanowisko branży. Polityka wobec krajowego przemysłu farmaceutycznego powinna opierać się na inteligentnym wsparciu państwa, skoncentrowanym na wzroście sektora i wzmocnieniu jego pozycji wobec zagranicznych konkurentów. Jednocześnie zachęty inwestycyjne powinny dotyczyć szerokiego zakresu działalności: produkcji leków, wytwarzania substancji czynnych i prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. W negocjacjach cen leków refundowanych istotne znaczenie powinno mieć kryterium lokowania w Polsce inwestycji i ich rozwijania. Firmy farmaceutyczne powinny też mieć łatwy dostęp do ulg i dotacji wspierających działalność innowacyjną – stwierdził w podsumowaniu panelu Zdzisław Sabiłło.

Polecane artykuły
AktualnościWiadomości

Prezes IPOPEMA TFI kupuje pakiet 9,99 proc. IPOPEMA Securities

AktualnościWiadomości

Polisy na żądanie przyszłością ubezpieczeń?

AktualnościWiadomości

Polskie banki zaakceptowały ponad 1 mln wniosków o wakacje kredytowe

AktualnościWiadomości

Turystyka w Polsce paradoksalnie może skorzystać na koronawirusie

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: