Artykuł miesiąca: Pracowniku pamiętaj o 1% dla Fundacji Opiekuńcze Skrzydła

AktualnościFinanseGiełdaGospodarkaWiadomości

Stabilne wyniki finansowe Mennicy Polskiej S.A. za I kwartał 2015 roku

 

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. 7 maja opublikowała skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2015 roku, notując przychody w wysokości 215 mln złotych. Mennica Polska przeprowadziła optymalizację kapitału obrotowego, dzięki czemu istotnie poprawiła przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. W porównaniu do udanego I kwartału roku poprzedniego, w którym nastąpiło skumulowanie większych kontraktów, m.in. w wyniku przesunięcia dużych partii sprzedaży z końca 2013 roku, w I kwartale br. Grupa Kapitałowa odnotowała niższe wyniki. Rok bieżący charakteryzuje się natomiast innym rozkładem kontraktów. Na II kwartał przypadnie m.in. realizacja dużych partii sprzedaży związanych z dostawą monet obiegowych dla Narodowego Banku Kolumbii.
Wynik EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji) wyniósł 10 mln zł, wobec 20 mln zł w I kw. 2014 roku. Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. zakończyła kwartał z wynikiem netto na poziomie 127 tys. zł. Wykorzystując silną pozycję finansową, Grupa przeznaczyła ponad 10 mln zł na inwestycje i spłaciła ponad 17 mln zł zaciągniętych kredytów. W stosunku do bilansu zamknięcia analogicznego okresu roku poprzedzającego, istotnej poprawie uległa struktura kapitału obrotowego. Jest to wynik działań optymalizacyjnych w tym obszarze. Zwiększenie zapasów wobec końca roku 2014 związane jest natomiast z realizacją znaczących kontraktów, jak również zakupami produktów inwestycyjnych, których sprzedaż zanotowała w ostatnim okresie wzrost. Znaczącej poprawie uległ również wskaźnik rotacji zapasów, natomiast wskaźniki rotacji należności handlowych i zobowiązań handlowych utrzymały się na zbliżonych poziomach do analogicznego okresu 2014 roku. Wszystkie wskaźniki płynności w analizowanym okresie kształtowały się na stabilnych i bezpiecznych poziomach.
– „W odróżnieniu od roku ubiegłego, I kwartał br. nie należy do najlepszych pod względem wyniku. Cieszy nas zdrowy cash flow, który świadczy o wysokiej stabilności finansowej naszej Grupy. W pierwszym kwartale 2015 roku bardzo dobrze gospodarowaliśmy kapitałem obrotowym spółek Grupy. Za cel stawiamy sobie utrzymanie takiej polityki” – powiedziała Katarzyna Iwuć, Członek Zarządu, CFO Mennica Polska S.A.
Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opiera swoją działalność na czterech segmentach: produktach menniczych, przetwórstwie metali szlachetnych, płatnościach elektronicznych oraz perspektywicznej działalności deweloperskiej.
– „Grupa odnotowała stabilne wyniki w I kwartale 2015 roku. Nie mniej jednak widoczny jest negatywny wpływ zakończenia produkcji polskich monet groszowych. Na porównywalność danych wpłynął także nierównomierny rozkład kluczowych kontraktów. W 2015 roku zwiększona realizacja kontraktów nastąpi
w II kwartale, podczas gdy I kwartał 2014 roku charakteryzował się wyjątkowo wysokim poziomem sprzedaży spowodowanym przesunięciem dużych kontraktów zagranicznych z końca 2013 roku. Ponadto na linii kosztów ogólnego zarządu w I kwartale 2015 roku ujęto rezerwę na zwiększoną opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów w odniesieniu do nieruchomości na Żeraniu należącej do spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A.” – powiedział Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu Mennica Polska S.A.
W omawianym okresie miało miejsce kilka istotnych dla Grupy Kapitałowej wydarzeń:
1. Mennica Polska na World Money Fair 2015 w Berlinie
Na odbywających się w dniach 30 stycznia – 1 lutego 2015 roku targach „Word Money Fair” w Berlinie, Mennica Polska zaprezentowała swój innowacyjny produkt – monetę „7 Nowych Cudów Świata” w kształcie kuli. Pierwsza na świecie moneta sferyczna, o tak rozbudowanym wizerunku, wzbudziła szerokie zainteresowanie wśród uczestników wystawy.

2. Nowy rekord Mennicy Polskiej – pierwsza na świecie 10-kilogramowa moneta z wizerunkiem Jana Pawła II
Na konferencji prasowej 30 marca 2015 roku, Mennica Polska zaprezentowała wyjątkową srebrną monetę okolicznościową „PRO MEMORIA”, upamiętniającą 10. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Jej masa wynosi 10 kilogramów, a wybita została w nakładzie 10 egzemplarzy. Jest to jak dotąd największa i najbardziej unikatowa na świecie moneta z wizerunkiem Papieża Polaka.

3. Druga edycja akcji CSR “Cała reszta to szczęście” dla Fundacji TVN „Nie jesteś sam”
W I kwartale 2015 roku Mennica Polska już po raz siódmy realizowała akcję CSR-ową. Drugi rok z rzędu partnerem była Fundacja TVN „Nie jesteś sam”. W tym roku zebrane fundusze zostaną przeznaczone na remont Kliniki Rehabilitacji Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Akcja miała charakter ogólnopolski – dystrybucja „Szczęśliwych Dukatów” odbywała się w blisko 3 tys. punktów w Polsce (sklepy, salony, stacje paliw).

4. Realizacja kontraktu oraz rozszerzenie zamówienia na monety obiegowe dla Banku Kolumbii
W I kwartale 2015 roku Mennica Polska rozpoczęła produkcję oraz zrealizowała pierwsze dostawy
w ramach wygranego w IV kwartale 2014 roku kontraktu na dwa nominały monet obiegowych, na zlecenie Narodowego Banku Kolumbii (o nominałach 200 i 500 peso) – łącznie 124 mln sztuk. Zakończenie realizacji wszystkich dostaw planowane jest przed końcem I półrocza 2015 roku. Ponadto Mennica otrzymała zamówienie na rozszerzenie kontraktu o dodatkowe 24,1 mln sztuk, którego realizacja przewidziana jest na III kwartał 2015 roku.

5. Prezentacja projektu „Mennica Legacy Tower”
W marcu 2015 roku zaprezentowano wizję projektu deweloperskiego – wspólnej inwestycji firm Golub GetHouse oraz Mennica Polska S.A. Kompleks „Mennica Legacy Tower” składający się ze 130-metrowej wieży oraz sąsiadującego z nią budynku o wysokości 36 metrów, powstanie przy skrzyżowaniu ulic Prostej
i Żelaznej. Do dyspozycji najemców będzie blisko 65 000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Inwestycja, w skład której wejdą dwa budynki biurowe, zostanie zrealizowana w miejscu dawnej siedziby Mennicy Polskiej oraz zakładu przetwórstwa metali szlachetnych, 250 metrów od stacji II linii metra „Rondo ONZ”,
w sąsiedztwie przystanków autobusowych i tramwajowych.
6. Rozpoczęcie budowy nowego zakładu produkcyjnego
W 2015 roku rozpoczęła się budowa nowego zakładu produkcyjnego Mennicy Polskiej o powierzchni 7 800 m2 oraz wysokości 8 metrów na działce położonej na Annopolu. Zakończenie inwestycji oraz relokacja starego zakładu planowana jest na IV kwartał 2015 roku.

Polecane artykuły
AktualnościWiadomości

Jak pandemia wpłynęła na rynek alkoholi w Polsce?

AktualnościWiadomości

Druk 3D niezastąpiony w czasie pandemii

AktualnościWiadomości

Stres związany z pandemią koronawirusa może powodować łysienie

AktualnościWiadomości

Rada Nadzorcza Lufthansy odroczyła decyzję w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: