Artykuł miesiąca: Pracowniku pamiętaj o 1% dla Fundacji Opiekuńcze Skrzydła

AktualnościITWiadomości

Red Hat OpenShift Container Storage 4 – szybsze i prostsze natywne aplikacje chmurowe

 

Firma Red Hat Inc., będąca wiodącym globalnym dostawcą rozwiązań open source, poinformowała o nowym wydaniu Red Hat OpenShift Container Storage 4, które zapewni użytkownikom tego rozwiązania zintegrowane, wielochmurowe możliwości przechowywania danych.

Premiera ta jest następstwem ponad trzech lat wdrożeń u klientów na całym świecie, którzy szukali spójnych rozwiązań magazynujących na potrzeby szerokiej gamy zastosowań ukierunkowanych na dane w otwartej chmurze hybrydowej.

Przenoszalność danych: swoboda korzystania z chmury hybrydowej

OpenShift Container Storage 4 wzbogacono o usługę Multi-Cloud Object Gateway, dostępną dzięki przejęciu firmy NooBaa przez Red Hat w 2018 r. Rozwiązanie zapewnia obecnie jeszcze większy poziom elastyczności, dzięki czemu klienci zyskują swobodę wyboru usług danych spośród wielu chmur publicznych. Jednocześnie nadal mogą korzystać z ujednoliconej płaszczyzny sterowania opartej na technologii Kubernetes na potrzeby aplikacji i pamięci masowej. Poza możliwością uniezależnienia się przez klientów od jednej chmury publicznej, programiści zyskują większą dostępność i zdolność do przechowywania danych blisko aplikacji, co zwiększa wydajność procesów programistycznych.

Dzięki spójnemu interfejsowi Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) przedsiębiorstwa otrzymują wbudowaną pamięć obiektową i skalowalność niezbędną do zapewnienia przenoszalności aplikacji, które przetwarzają duże ilości danych, na skalę całej chmury hybrydowej za pomocą Red Hat OpenShift Container Platform.

Wspieranie innowacji w programowaniu na każdym etapie cyklu rozwoju aplikacji

Red Hat OpenShift Container Storage 4 pomaga przyspieszyć procesy tworzenia aplikacji:

  • Optymalizacja na platformie Red Hat OpenShift Container Platform pozwala programistom na dynamiczne udostępnianie własnej pamięci masowej z poziomu platformy bez konieczności dysponowania specjalistyczną wiedzą z zakresu przechowywania danych.
  • Łatwiejsze wdrażanie i większa automatyzacja dzięki możliwościom orkiestracji pamięci masowej Rook. Operator Rook.io pozwala programistom zyskać natywne dla Kubernetesa, zautomatyzowane wsparcie na potrzeby łatwiejszego wdrażania, pakietowania i rozszerzania pamięci w Red Hat OpenShift.
  • Szybsze tworzenie trwałych wolumenów pozwala na szybsze tworzenie, testowanie i publikowanie aplikacji dzięki skróceniu czasu ich tworzenia i zwiększeniu wydajności strumieni ciągłej integracji/ciągłego rozwoju (CI/CD).

Większe bezpieczeństwo danych w natywnych aplikacjach chmurowych

Aby zapewnić większe bezpieczeństwo w środowiskach chmurowych, najnowsze wydanie udostępnia rozszerzone funkcje ochrony danych, takie jak szyfrowanie, anonimizacja, separacja kluczy i Erasure Coding. Co więcej, korzystając z usługi Multi-Cloud Object Gateway, programiści mogą udostępniać poufne dane aplikacji i uzyskiwać do nich dostęp w sposób bardziej bezpieczny i zgodny z przepisami — w wielu lokalizacjach geograficznych i na wielu platformach.

Jednocześnie firma Red Hat poinformowała o premierze Red Hat OpenShift Container Platform 4.3 — najnowszej wersji najbardziej kompleksowej platformy Kubernetes w branży. Najnowsza wersja Red Hat OpenShift Container Platform udostępnia szereg nowych możliwości w dziedzinie zabezpieczeń, w tym szyfrowanie zgodne z FIPS (Federal Information Processing Standard), a dokładniej FIPS 140-2 Level 1, oraz obsługę szyfrowania magazynów danych za pomocą etcd w celu zapewnienia dodatkowej ochrony. Dodatkowe możliwości obsługi prywatnych klastrów i sieci zapewnią ponadto szerszą kontrolę w celu ograniczenia dostępu do platform i aplikacji w przypadku klastrów opartych na chmurze.

Udostępnianie skalowalnej pamięci masowej na potrzeby obciążeń w środowiskach chmurowych

Red Hat OpenShift Container Storage 4 opiera się na platformie Red Hat Ceph Storage. Zapewnia użytkownikom skalowalność i zwiększone bezpieczeństwo niezbędne w przypadku nowych obciążeń środowisk wielochmurowych — takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, bazy danych SQL i NoSQL i inne zadania wymagające przetwarzania dużych ilości danych. Red Hat OpenShift Container Storage 4 to jedyny operator pamięci masowej we wbudowanym centrum OperatorHub, który obsługuje przechowywanie plików, bloków i obiektów oraz w unikalny sposób zapewnia klientom OpenShift zintegrowane rozwiązanie pamięci masowej w chmurze, zaprojektowane z myślą o obsłudze zarówno tradycyjnych, jak i nowych obciążeń.

Informacje o Red Hat, Inc.

Red Hat, wiodący na świecie dostawca oprogramowania open source klasy enterprise, wykorzystuje podejście społecznościowe, aby dostarczać niezawodne i wydajne technologie w obszarach systemu Linux, chmury hybrydowej, kontenerów i platformy Kubernetes. Red Hat pomaga klientom integrować nowe i istniejące aplikacje IT, rozwijać aplikacje chmurowe, a także standaryzować na naszym wiodącym systemie operacyjnym, automatyzować, zabezpieczać i zarządzać złożonymi środowiskami. Nagradzane wsparcie, szkolenia i usługi konsultingowe czyni Red Hat zaufanym doradcą firm z listy Fortune 500. Jako strategiczny partner dla dostawców chmur obliczeniowych, integratorów systemów, dostawców aplikacji, klientów i społeczności open source, Red Hat może pomóc organizacjom przygotować się do funkcjonowania w cyfrowej przyszłości.

Stwierdzenia wybiegające w przyszłość

Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszej informacji prasowej mogą stanowić „stwierdzenia wybiegające w przyszłość” w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Stwierdzenia wybiegające w przyszłość opisują bieżące oczekiwania wobec przyszłych zdarzeń oparte na pewnych założeniach i obejmują każde stwierdzenie, które nie ma bezpośredniego związku z historycznymi lub bieżącymi faktami. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się od wyrażonych w stwierdzeniach wybiegających w przyszłość wskutek różnych ważnych czynników, takich jak: zdolność firmy do skutecznego konkurowania; zdolność do stymulowania i terminowego zaspokajania popytu na nowe produkty i innowacje technologiczne; opóźnienia lub ograniczenia wydatków na technologie informatyczne; integracja przejętych firm oraz zdolność do skutecznej sprzedaży nabytych technologii i produktów; zagrożenia związane z błędami w naszych rozwiązaniach oraz w produktach firm trzecich, od których zależne są nasze rozwiązania; zagrożenia związane z bezpieczeństwem naszych rozwiązań i innymi lukami w ochronie danych; ryzyko związane z błędami lub wadami naszej oferty i produktów firm trzecich, od których zależy nasza oferta; ryzyko związane z bezpieczeństwem naszej oferty i innymi podatnościami w zakresie bezpieczeństwa danych; wahania kursów walut; zmiany i zależność od kluczowego personelu; efekty konsolidacji branży; niepewność i niekorzystne wyniki postępowań sądowych oraz powiązanych ugód; niezdolność firmy do adekwatnej ochrony własności intelektualnej oraz możliwość naruszenia lub złamania warunków licencyjnych dotyczących własności intelektualnej firm trzecich; zdolność do rozwiązywania problemów finansowych i operacyjnych w naszej międzynarodowej działalności; nieefektywne zarządzanie i niedostateczna kontrola nad rozwojem firmy i jej międzynarodową działalnością; a także inne czynniki opisane w naszym najnowszym raporcie rocznym na formularzu 10-K (którego kopię można uzyskać za pośrednictwem witryny Komisji Papierów Wartościowych i Giełd pod adresem www.sec.gov), w tym wymienione pod nagłówkami „Risk Factors” oraz „Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations”. Ponadto rzeczywiste osiągnięcia, wyniki i rezultaty mogą różnić się od oczekiwanych ze względu na bardziej ogólne czynniki, takie jak (bez ograniczeń): ogólna kondycja oraz tempo rozwoju branży i rynku; warunki gospodarcze i polityczne; zmiany polityki rządowej i publicznej; oraz skutki katastrof naturalnych, w tym trzęsień ziemi i powodzi. Stwierdzenia wybiegające w przyszłość zawarte w niniejszej informacji prasowej reprezentują poglądy firmy w dniu publikacji, które mogą ulec zmianie. Jednakże, choć firma może w przyszłości zaktualizować te stwierdzenia, to nie jest do tego w żaden sposób zobowiązana. Nie należy zakładać, że stwierdzenia te reprezentują poglądy firmy w jakimkolwiek okresie następującym po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

###

Red Hat i Red Hat Enterprise Linux to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Red Hat Inc. lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Linux® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

A

Polecane artykuły
AktualnościWiadomości

Porsche wszędzie ma wzrosty sprzedaży - tylko nie w Niemczech

AktualnościWiadomości

Praca tymczasowa rozwiązaniem nie tylko na czas kryzysu

AktualnościWiadomości

Jak zorganizować wyjazd służbowy w dobie pandemii?

AktualnościWiadomości

W Polsce spada jakość obsługi klientów

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: