Artykuł miesiąca: Dom Opiekuńczych Skrzydeł - pamiętaj o 1% podatku KRS 630706.

AktualnościWiadomości

Przedsiębiorcy pilnie potrzebują rozwiązań w kwestii danin publicznych

 

W związku z trudną sytuacją, spowodowaną wybuchem pandemii koronawirusa, przedsiębiorcy potrzebują szybkich i konkretnych rozwiązań – dlatego Pracodawcy RP apelują do Rządu o niezwłoczne działania, dzięki którym uda się utrzymać gospodarkę w możliwie najlepszej kondycji. 

Pracodawcy RP apelują do Rządu o przyjęcie bez zbędnej zwłoki kluczowych rozwiązań dla biznesu, mogących ograniczyć negatywne skutki ekonomiczne:

 • złagodzenie terminów podatkowych i sprawozdawczych,
 • wyłączenie stosowania sankcji za niewywiązanie się z obowiązków ustawowych w terminie,
 • szerszy zakres i ułatwienie proceduralne odroczenia terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy,
 • skrócenie terminów weryfikacji rozliczeń w podatku VAT i dokonanie zwrotów nadwyżki podatku na rachunki bankowe przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki,
 • umożliwienie odroczenia terminów składania i rozliczania rocznego podatku dochodowego na III kwartał br.,
 • zawieszenie terminu naliczania odsetek podatkowych od 1 marca 2020 do 30 września br.,
 • złagodzenie rygorów dot. kosztów uzyskania przychodów poprzez np. możliwość rozliczenia kar umownych,
 • zawieszenie terminów do raportowania MDR (schematów podatkowych) począwszy od 1 marca 2020 do 30 września br.,
 • wstrzymanie procedowania nowelizacji ustawy deweloperskiej wprowadzającej fundusz deweloperski,
 • zawieszenie administracyjnych postępowań sankcyjnych i wyjaśniających,
 • wydłużenie terminów związanych z dematerializacją akcji,
 • umożliwienie rozliczenia ew. straty za 2020 r. w rozliczeniu za rok 2019,
 • umożliwienie przesunięcie terminów płatności podatku od nieruchomości,
 • wprowadzenie ulg w podatkach dochodowych i VAT oraz w składkach na ZUS,
 • bezzwłoczne uwolnienie środków zgromadzonych na rachunkach VAT,
 • wstrzymanie stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Choć Rząd zapowiedział, że przedstawi specustawę dla gospodarki i biznesu do końca bieżącego tygodnia, to są obszary, w których potrzebne są rozwiązania niecierpiące zwłoki. „Jednym z tych obszarów jest bez wątpienia kwestia zapewnienia płynności firm. Obecną sytuację można porównać do zatrzymania krążenia u pacjenta – ważne jest pompowanie krwi, czyli zapewnienie firmom płynności, aby nie nastąpiły trwałe zmiany w organizmie, np. niedotlenienie mózgu. W gospodarce takie ‘niedotlenienie’ to zatory płatnicze, a w ich konsekwencji – bankructwa. Liczymy na szybkie wprowadzenie i skonkretyzowanie instrumentów wsparcia płynności” – podkreśla dr Sławomir Dudek, Główny Ekonomista Pracodawców RP. 

„Oprócz standardowych instrumentów finansowych, istotną rolę mogą tu odegrać strumienie regulowania danin publicznych. Należy unikać sytuacji, w której z jednej strony od rządu szłoby wsparcie płynnościowe, a z drugiej strony przedsiębiorca musiałby płacić daniny publiczne. Ten obieg jest zbędny w chwili, gdy istotą sprawy jest zachowanie płynności” – mówi ekspert Pracodawców RP.

Proponowane zmiany, choć niewątpliwie daleko idące, należy uznać w obecnej sytuacji za niezbędne. Ogłoszone przez Rząd rozwiązania w postaci odroczenia płatności i rozłożenia zobowiązań publicznych na raty należy uznać za niewystarczające. Należy pamiętać, że są to rozwiązania, które obowiązują obecnie i są realizowane na wniosek zainteresowanego podmiotu. Taki tryb rodzi ryzyko nieuwzględnienia wniosku, jak również znacząco wydłuża procedury. Rozważenia i analizy wymaga kwestia, aby zakres możliwości odraczania danin był szerszy i nie powodował przynajmniej jałowego obiegu tak potrzebnej obecnie gotówki.

Sytuacja gospodarcza spowodowała, że przedsiębiorcy potrzebują zmian tu i teraz, chociażby z uwagi na zbliżający się termin składania zeznań podatkowych dla większości podatników CIT (31 marca). W celu szybszego wprowadzenia odpowiednich rozwiązań warto, aby Minister Finansów skorzystał ze swoich szczególnych kompetencji i rozważył wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa np. w zakresie kosztów uzyskania przychodów czy przesłanek przyznawania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Pracodawcy RP

Polecane artykuły
AktualnościTechnologieWiadomości

Profesjonalne wideokonferencje – wybierz najlepsze miejsce

AktualnościITWiadomości

Teamviewer - nowy partner SAP

AktualnościWiadomości

Ile kosztuje wycofanie produktu z rynku?

AktualnościHandelWiadomości

Firmy poszukują handlowców i ekspertów ds. sprzedaży

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: