Artykuł miesiąca: Trendy IT w branży telekomunikacyjnej w 2019 roku

AktualnościWiadomości

Programy opcji menadżerskich jako atrakcyjne narzędzie motywacyjne w spółkach

Programy opcji menadżerskich stają się coraz popularniejsze wśród spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. To bardzo atrakcyjny instrument motywacyjny oparty o akcje. Największą popularnością cieszą się one wśród grupy spółek współtworzących indeks WIG-INFO i WIG-TELEKOM. – Programy opcji menadżerskich to bardzo dobre narzędzie pozwalające łączyć interesy dwóch grup interesów: akcjonariuszy i udziałowców oraz kluczowych pracowników. Obie te grupy stają się jedną drużyną, której celem jest zwiększenie wartości firmy.

Obecnie wiele firm, zarówno spółek akcyjnych, jak i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością czy start-upów zdaje sobie sprawę, że jest to klucz od ich rozwoju oraz wzrostu wartości – mówi Magdalena Karda, Prezes Zarządu Trio Advisory. Trio Advisory jako jeden z kluczowych doradców w zakresie konstrukcji i wyceny programów opcji menedżerskich przygotował piątą edycję raportu dotyczącego praktyki na rynku polskim w zakresie wykorzystania instrumentów motywacyjnych opartych o akcje, zwanych popularnie programami opcji menedżerskich.

– W poprzednich edycjach raportu zaprezentowaliśmy historyczne trendy w programach opcji menedżerskich uchwalonych w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 30 czerwca 2012 roku. Raporty te, będące ciągle jedynym, tak kompleksowym ujęciem tematu, spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i dla wielu zarządów były jednym z podstawowych źródeł informacji w momencie tworzenia koncepcji konstrukcji tego rodzaju planów motywacyjnych. Dlatego też postanowiliśmy wzbogacić nasze opracowanie o informacje z kolejnych lat (od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2016 roku) – mówi Marcin Kukulski, Dyrektor Trio Advisory.

Kluczowe wnioski z analizy bieżących trendów w zakresie programów opcji menedżerskich:

▪ Na dzień 30 września 2016 roku spośród 431 spółek notowanych na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 52,2% uchwaliło w latach 2003-2012 programy opcji menedżerskich.

▪ Największą popularnością cieszą się one wśród grupy spółek współtworzących indeks WIGINFO i WIG-TELEKOM. Głównymi adresatami programów opcji menedżerskich są członkowie zarządu. Otrzymują oni średnio 67% puli wszystkich akcji przewidzianych w programie.

▪ Przeciętny czas trwania programu motywacyjnego to 4,3 roku, przy czym programy wprowadzane po 30 czerwca 2012 roku były nieznacznie krótsze i ich średni czas trwania to 3,9 roku.

▪ Spółki w ramach programów opcji menedżerskich ustalają warunki, których spełnienie wymagane jest w celu nabycia uprawnień przez adresatów. Najczęściej spotykaną formą jest ustalenie warunku lojalnościowego i jednego, bądź dwóch warunków dodatkowych. 64% spośród warunków pozalojalnościowych stanowią te, związane z osiągnięciem wyników określonych w kategoriach wskaźników finansowych, jak zysk netto, EBITDA czy EPS.

▪ W ramach programów motywacyjnych grupa uczestników otrzymuje prawo do objęcia średnio 4,5% akcji spółki na dzień podjęcia uchwały o wprowadzeniu programu. Niezmiennie najczęściej wykorzystywanym nośnikiem opcji w programach motywacyjnych są warranty subskrypcyjne.

▪ Uczestnicy 35% programów opcji menedżerskich obejmują akcje po cenie ustalonej w uchwale WZA (innej niż wartość nominalna, czy średnia cena rynkowa). Analiza wartości wewnętrznej programów wykazała, że 83% programów jest „w pieniądzu” już w momencie uchwalenia. Pozostałych 17% programów jest „poza pieniądzem”, a opłacalność ich realizacji uzależniona jest od wzrostu kursu akcji do poziomu przekraczającego zakładaną cenę wykonania.

▪ Między 1 lipca 2012 roku a 30 września 2016 roku wśród spółek notowanych na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zostało uchwalonych 110 nowych programów. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią te, oparte o jeden warunek pozalojalnościowy.

▪ Cena wykonania przyznawanych opcji po 30 czerwca 2012 roku była w 52% określana jako wartość nominalna. Programy przyznawane „poza pieniądzem” stanowiły około 24% wszystkich nowo uchwalanych programów i jest to wartość przewyższająca średnią dla wszystkich wprowadzonych do tej pory programów o 7 punktów procentowych. Większy udział uchwalanych programów o wartości wewnętrznej „poza pieniądzem” może być wynikiem wykorzystywania wyższej ceny wykonania opcji w porównaniu z ceną rynkową jako dodatkowego rynkowego kryterium realizacji opartego o wzrost rynkowej ceny akcji.

O raporcie: Rynek opcji menedżerskich w Polsce, obejmuje praktyki w zakresie wykorzystania programów opcji menedżerskich jako narzędzi retencyjnych i motywacyjnych zaobserwowane w latach 2003 -2016 w stu osiemdziesięciu jeden spółkach notowanych na GPW. Główny nacisk położony został na zidentyfikowanie kluczowych elementów konstrukcji programów: adresatów, czasu trwania, struktury i warunków nabywania uprawnień, wielkości programu, wykorzystywanych nośników oraz wartości programu.

Informacje o Trio Advisory Trio Advisory działa na rynku usług doradczych. Dostarcza kompleksowe rozwiązania budujące wartość firmy poprzez efektywną optymalizację procesów zarządzania kapitałem ludzkim i finansami, redukcję ryzyka biznesowego oraz wsparcie w budowie organizacji. Jest liderem na rynku wycen w Polsce. Trio Advisory wspiera rozwój biznesu w erze 4.0 poprzez pomoc w wyborze i wdrożeniu odpowiednich narzędzi opartych o najnowsze technologie. Spółką zarządza Magdalena Karda, związana z Grupą od 2012 roku. W latach 2010-2012 pracowała jako dyrektor w Bonnier Business Polska, wcześniej związana była ze spółką Infomedia. www.trioadvisory.pl

Trio Advisory jest częścią Trio Management Group, która działa na rynku firm doradczych od 2001 roku. W skład grupy wchodzą 3 marki, działających na różnych płaszczyznach biznesowych: Trio Advisory, Trio Conferences oraz Kancelaria prawna Lawards. Trio Advisory świadczy zintegrowane usługi doradcze wspierające wzrost wartości firm. Dostarcza kompleksowe rozwiązania zwiększające wartość organizacji Klientów poprzez efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim i finansami, redukcję ryzyka biznesowego oraz wsparcie w budowie efektywnych mechanizmów. Wycenia profesjonalnie każdy element biznesu.

Trio Conferences to niezależny organizator wydarzeń dedykowanych dla biznesu – konferencji, kongresów i warsztatów. Do roli prelegentów angażuje ekspertów z Polski i zagranicy reprezentujących sektor prywatny, przedstawicieli stowarzyszeń i izb gospodarczych, znanych i cenionych pracowników naukowych, czy przedstawicieli firm badawczych. Lawards to Kancelaria z ponad 20-letnią historią, specjalizująca się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz w doradztwie we wszystkich dziadzinach prawa związanych z ich działalnością. Dzięki wysokiej świadomości biznesowej jest w stanie zaproponować swoim Klientom indywidualne rozwiązania, uwzględniające ich aktualne potrzeby. Doradza przedsiębiorstwom na każdym etapie ich działalności, od start-upów po korporacje i grupy kapitałowe.

Polecane artykuły
AktualnościWiadomości

Jak uniknąć rozczarowania po hossie?

AktualnościWiadomości

Natrętny telemarketing na celowniku UODO

AktualnościInwestycjeWiadomości

Inwestycje w Polsce mogą nabrać tempa

AktualnościWiadomości

Ofiarami hejtu coraz częściej padają także firmy

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: