Artykuł miesiąca: Pracowniku pamiętaj o 1% dla Fundacji Opiekuńcze Skrzydła

AktualnościFinanseWiadomości

Portfel inwestycyjny okiem inwestorów

 

Czy reputacja firmy jest ważniejsza niż jej stabilne zyski? W jakim stopniu skład Zarządu i akcjonariatu jest istotny przy ocenie inwestycji w spółki notowane na giełdzie? O tych oraz innych elementach, na które należy zwrócić uwagę budując własny portfel inwestycyjny wypowiedzieli się w badaniu przeprowadzonym przez FAST FINANCE S.A. sami inwestorzy.

Projekt badawczy „Jak budować swój portfel inwestycyjny?” skierowany do inwestorów indywidualnych, miał na celu sprawdzenie, jakimi kryteriami przy doborze spółek do swojego portfela kierują się osoby aktywnie inwestujące na giełdzie. W ramach ankiety sprawdzono, jakie elementy są uznawane za niezbędne, a jakie nie mają wpływu na podejmowane decyzje inwestycyjne. Ponadto zbadano, z jakich źródeł informacji najchętniej korzystają inwestorzy, identyfikując okazje inwestycyjne.

Jak wynika z badania, dywersyfikacja to podstawowa zasada lokowania kapitału. Aż 49% badanych inwestorów, a więc zdecydowanie największa grupa uczestników ankiety, równoważy swoje inwestycje na giełdzie poprzez budowanie portfela, składającego się zarówno z małych, jak i dużych spółek. Blue chips to nie jedyny przepis na sukces – tylko 10% respondentów decyduje się na portfel złożony wyłącznie z  największych spółek.

Dla 86% inwestorów istotnym elementem lokowania kapitału na giełdzie jest akcjonariat zdominowany przez kilku znaczących akcjonariuszy bezpośrednio zarządzających spółką. Co więcej, według 85% badanych, obecne na giełdzie firmy są zdecydowanie lepiej oceniane, jeśli członkowie Zarządu posiadają bogate doświadczenie zawodowe.

Docenianą przez inwestorów cechą mniejszych emitentów jest znaczne zaangażowanie kapitałowe Zarządu w spółkę. Zarządy i menedżerowie spółek z wiodących indeksów warszawskiej giełdy, z reguły nie są znacząco zaangażowani kapitałowo w podmioty, którymi zarządzają. Taka struktura akcjonariatu jest raczej domeną mniejszych spółek, gdzie przekłada się to na zwiększoną możliwość podejmowania szybkich i bardziej elastycznych decyzji, co, jak widać, jest doceniane przez inwestorów – komentuje wyniki badania Jacek Daroszewski, Prezes Zarządu FAST FINANCE.

Pozostałe kryteria, które zostały wysoko ocenione przez ankietowanych, to m.in. perspektywy rozwoju branży, które uznawane są za co najmniej istotne przez 99% inwestorów oraz stabilność zysków osiąganych przez daną spółkę, co przed podjęciem decyzji inwestycyjnej sprawdza 97% badanych. Z kolei 94% inwestorów bierze pod uwagę reputację wypracowaną przez emitenta.

Według uczestników badania, przy budowie własnego portfela nie powinno się pominąć sprawdzenia pozycji rynkowej, modelu biznesowego, planów inwestycyjnych oraz weryfikacji, na ile aktywnie spółka komunikuje się z rynkiem. 50% lub więcej ankietowanych uznało wszystkie powyższe elementy za bardzo ważne lub niezbędne.

Co warto podkreślić, źródłem, bez którego nie mogą się obejść inwestorzy są przede wszystkim eksperckie analizy. Raporty niezależnych ekspertów rynkowych są ważne lub niezbędne łącznie dla 71% respondentów. Inwestorzy także chętnie wykorzystują własną wiedzę, tworząc samodzielne analizy, 56% badanych uważa taką metodę za bardzo ważną lub niezbędną w inwestowaniu.

Badanie „Jak budować swój portfel inwestycyjny?” zostało przeprowadzone w listopadzie ub.r. przy udziale subskrybentów serwisu StockWatch.pl.
W przeważającej części były to osoby doświadczone i aktywne na rynku kapitałowym od co najemnej 5 lat. Wartość portfela największej grupy ankietowanych – 32% – mieści się w przedziale od 10 do 50 tys. zł.

Pełna analiza treści ankiety wraz z odpowiedziami inwestorów znajduje się na stronie internetowej spółki FAST FINANCE www.fastfinance.pl w zakładce Relacje inwestorskie.

Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu jest jedną z wiodących w kraju firm, której przedmiotem działalności jest skup wierzytelności detalicznych i odzyskiwanie ich na własny rachunek. Spółkę wyróżnia indywidualne traktowanie dłużnika i dostosowanie spłat do jego możliwości wieńczone elastycznie uzgodnionym harmonogramem spłat.

Spółka Fast Fiannce jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Założona w 2004 roku spółka zadebiutowała na NewConnect w dniu 6 maja 2008, a 30 marca 2010 nastąpiło przeniesienie notowań spółki na rynek regulowany GPW.

Polecane artykuły
AktualnościWiadomości

Polska coraz bliżej odejścia od gotówki

AktualnościWiadomości

Rozmowy telefoniczne podczas pandemii częstsze i wyraźnie dłuższe

AktualnościWiadomości

Niepewność i izolacja odbijają się na zdrowiu psychicznym społeczeństwa

AktualnościWiadomości

TOP 5 bieżących wyzwań w branży nieruchomości

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: