Artykuł miesiąca: Pracowniku pamiętaj o 1% dla Fundacji Opiekuńcze Skrzydła

AktualnościWiadomości

Połowa firm odnotowuje korzyści z działań CSR

 

Działania firm w obszarze społecznie odpowiedzialnego biznesu przynoszą im realne i mierzalne korzyści. Należą do nich m.in. wzmocnienie wizerunku (64%), zwiększenie zaufania i lojalności interesariuszy (52%), zyskanie zaufania i zaangażowania pracowników (44%), a nawet wzrost wyników finansowych (11%) – to główne wnioski z badania „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP)”, przeprowadzonego po raz drugi wśród francuskich i polskich przedsiębiorstw należących do Izby.

Edukacja w zakresie odpowiedzialnego biznesu jest kluczowym elementem gwarantującym rozwój CSR w Polsce. Potwierdzają to, zarówno wyniki „CSR w praktyce – barometr CCIFP”, jak i badania Havas Media Group, według których aż 70% konsumentów nie spotkało się nigdy z terminem CSR. Co więcej, żaden z nich nie wskazał, aby CSR stanowił ważny czynnik przy wyborze produktu lub usługi danej marki. Dlatego też firmy wyrażają dużą potrzebę szerzenia wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i dzielenia się dobrymi praktykami.

Dlaczego warto wdrażać CSR?

Aż 64% firm podejmuje działania z zakresu społecznie odpowiedzialnego biznesu ze względu na wzmocnienie własnego wizerunku. 44% badanych wskazało, że CSR skutecznie pomaga w zdobyciu zaufania i lojalności pracowników, a także pozyskiwaniu nowych talentów. Zaangażowanie w CSR wynikające z czystej potrzeby tworzenia przyjaznego i odpowiedzialnego otoczenia biznesowego, okazało się ważne dla 42% ankietowanych – warto zauważyć, że względem ubiegłorocznej edycji badania jest to prawie dwukrotny wzrost. Wyniki barometru CCIFP pokazują także zmianę w postrzeganiu działań CSR przez firmy. W ubiegłym roku podejmowane inicjatywy były skierowane głównie do otoczenia przedsiębiorstwa, czyli do klientów lub społeczności lokalnych. Obecnie zdecydowanie więcej działań adresowanych jest do pracowników danej firmy, aby w ten sposób pozyskać ich zaufanie i zaangażowanie w różne projekty, jak na przykład te z obszaru wolontariatu.

Do kogo najczęściej są kierowane działania CSR?

Dwie kluczowe grupy, dla których firmy realizują działania to pracownicy (91%) i klienci (89%). Dodatkowe świadczenia socjalne dla zatrudnionych są już niemal standardem – oferuje je aż 92% ankietowanych firm. Wiele przedsiębiorstw dba także o rozwój zawodowy pracowników (82%) i prowadzi politykę różnorodności (68%). W przypadku klientów, firmy kładą nacisk na wielokanałową komunikację (80%), transparentność przekazu informacji (71%) oraz regularne badania satysfakcji (69%). Względem partnerów biznesowych, przedsiębiorstwa tworzą specjalne kodeksy współpracy (79%), dzięki czemu mogą oni wdrażać standardy CSR’owe do swoich działań. Firmy działając na rzecz społeczności lokalnych realizują głównie projekty na rzecz ochrony środowiska (84%), a także prowadzą aktywność filantropijną, wspierając potrzebujących i lokalne organizacje pozarządowe.

Systemowe podejście świadczy o dojrzałości CSR

Pomimo stale rosnącej liczby firm, które włączają CSR do swojej strategii, część z nich nadal ogranicza się do działań doraźnych. 35% przedsiębiorstw prowadzi krótkookresowe akcje CSR, a 27% przeznacza na nie środki finansowe w zależności od chwilowego zapotrzebowania. W dalszym ciągu aż 1/3 organizacji nie dostrzega korzyści z prowadzonych projektów w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu (30% firm nie mierzy ich wyników, a aż 28% nie potrafi ich oszacować). Natomiast pozytywnym zjawiskiem jest wzrost firm (21% w 2017, w stosunku do 9% w 2016) tworzących roczne i dwuletnie strategie CSR, a także duże zaangażowanie zarządów firm (58%) w realizację tych strategii. Już 21% przedsiębiorstw deklaruje utworzenie w swoich strukturach działu dedykowanego CSR, a 59% planuje wydatki na te działania w budżecie. Firmy mogą się także pochwalić dojrzałością w obszarze zarządzania etyką. 95% badanych przedsiębiorstw deklaruje, że prowadzi zarządzanie wartościami etycznymi, 75% posiada kodeks etyki, a 35% wdrożyło system zgłaszania nadużyć.

Partnerami merytorycznymi tegorocznej edycji badania zostali: CSR Info, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, UN Global Compact Network Poland, Havas Media Group i Havas PR Warsaw.

Polecane artykuły
AktualnościWiadomości

Wellbeing w małych przedsiębiorstwach – od czego zacząć?

AktualnościWiadomości

Jak Covid i kwarantanna zmieniły organizację pracy?

AktualnościWiadomości

70% Polaków planuje w te wakacje city break

AktualnościWiadomości

123456 - na czele najpopularniejszych haseł

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: