Air France wczoraj i dziś. Francuska linia obchodzi 90.urodziny

AktualnościFinanseGiełdaGospodarkaWiadomości

IPOPEMA TFI S.A. po 10 latach liderem rynku funduszy w Polsce

Mija 10 lat od rozpoczęcia działalności przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W tym czasie towarzystwo pozyskało ponad 48 mld zł aktywów, głównie wśród zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Po 10 latach IPOPEMA TFI S.A. jest liderem rynku TFI z 17 proc. udziałem w rynku funduszy (rynku kapitałowego oraz niepublicznego).

– Ponad 48 mld zł aktywów w zarządzaniu pozwala towarzystwu utrzymać pozycję największej firmy zarządzającej funduszami rynku niepublicznego w Polsce. Przez te 10 lat kreowaliśmy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań inwestorów, odpowiadających zróżnicowanym profilom ryzyka i oczekiwanej stopie zwrotu. Nie byłoby to możliwe bez naszych flagowych kompetencji, tj. oferty bezpiecznych funduszy dłużnych, funduszy absolutnej stopy zwrotu, czy zmiennej alokacji, oferujących oczekiwane stopy zwrotu dla inwestorów na poziomach istotnie przewyższających rentowność lokat bankowych. W tych obszarach, na przestrzeni ostatnich lat byliśmy doceniani i wyróżniani. Niezmiennie, nadal będziemy starali się walczyć o miejsca na podium pod względem średnio i długoterminowych stóp zwrotu. Konsekwentnie, w ramach wszystkich naszych produktów, czy to istniejących, czy też nowych, będziemy skupiać się na powtarzalności stóp zwrotu, płynności dla uczestników, a także dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych – podkreśla Jarosław Wikaliński, prezes IPOPEMA TFI S.A.

 

– Oprócz kontynuacji dotychczasowych założeń, dalszy rozwój zamierzamy oprzeć na kilku filarach, m.in. na programach emerytalnych i produktach rentierskich oferujących wyższe oczekiwane stopy zwrotu od oprocentowanych depozytów bankowych. W obu obszarach mamy szansę wykorzystać zgromadzone na przestrzeni 10 lat doświadczenia. Warto przy tej okazji wspomnieć, że spółki, w których nasze fundusze posiadają istotne udziały, zatrudniają łącznie kilkanaście tysięcy osób. Jest to zatem baza potencjalnych klientów, których będziemy przekonywać do długoterminowego oszczędzania w ramach II filaru systemu emerytalnego – dodaje.

wykres

Źródło: AnalizyOnline.pl

Wartość aktywów zgromadzona w krajowych funduszach inwestycyjnych wyniosła blisko 279 mld zł na koniec 2017 roku. To prawie o 20 mld więcej niż pod koniec 2016 r. Solidny wzrost w ciągu 12 miesięcy 2017 roku to zasługa w pierwszej kolejności wysokich napływów netto; w drugiej – dobrych wyników zarządzania – podsumowuje portal AnalizyOnline.pl

IPOPEMA TFI S.A. pokazało, że przez ostatnie 10 lat – pomimo kryzysów na rynkach finansowych – było w stanie stabilnie rozwijać działalność i budować nowe produkty o różnych strategiach i kierunkach inwestycji.

W 2007 roku towarzystwo utworzyło pierwsze fundusze dedykowane FIZAN. W 2011 r. – po przejęciu Credit Suisse Asset Management (Polska) SA – zaproponowało zamożnym inwestorom indywidualnym oraz korporacjom usługę zarządzania aktywami (asset management). W 2015 roku IPOPEMA TFI zarządzała już 32 mld aktywów, stając się największym TFI w Polsce. Obecnie w ramach IPOPEMA TFI działa 78 funduszy z aktywami o wartości 48,7 mld zł.

IPOPEMA TFI koncentruje się na tworzeniu funduszy dostosowanych do indywidualnych potrzeb inwestorów. – Jesteśmy jednym z pierwszych towarzystw, które zaoferowały możliwość inwestycji o zasięgu globalnym. Uczestnicy funduszy zyskali ekspozycję na zagraniczne rynki akcji i obligacji, do których dostęp inwestorów indywidualnych był dotychczas utrudniony – podkreśla Jarosław Jamka, wiceprezes zarządu IPOPEMA TFI S.A.

IPOPEMA TFI S.A. stara się utrzymać główne elementy strategii inwestycyjnej niezmienne w czasie, kładąc duży nacisk na analizę fundamentalną, koncentrację na doborze spółek (stock picking) oraz średnio- i długoterminowy horyzont podejmowanych decyzji.

Okres ostatnich 10 lat przynosił liczne zmiany w nastrojach inwestorów. – Po załamaniu rynków w 2008 r. inwestorzy stali się znacznie bardziej ostrożni i z dużo mniejszym entuzjazmem powracają do funduszy rynku akcji. Dużym zainteresowaniem cieszą się fundusze dłużne (gotówkowe, obligacji) oraz absolutnej stopy zwrotu. Inwestorzy poszukują „bezpiecznych przystani” w postaci produktów opartych o strategie dłużne, czy funduszy typu absolute return, osiągających dodatnie stopy zwrotu niezależnie od sytuacji rynkowej  – dodaje Jarosław Wikaliński.

Odpowiedzią na zmienność nastrojów rynkowych jest niedawno uruchomiony IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ – fundusz absolutnej stopy zwrotu, który inwestuje środki w obligacje i akcje spółek w Polsce i zagranicą. Najważniejszą pozycją funduszu są akcje polskie i zagraniczne, a także krajowe obligacje skarbowe, zagraniczne obligacje rządowe (np. Węgier, Rumunii, czy też Chorwacji, ale także obligacje niemieckie i amerykańskie) oraz obligacje korporacyjne renomowanych spółek, będących liderami w swojej branży. – W 2018 roku szczególnie wierzymy w akcje w związku z kontynuacją globalnej hossy. W przypadku akcji zagranicznych preferujemy akcje amerykańskie i akcje rynków emerging markets (głównie z powodu słabego dolara) – dodaje Jarosław Jamka.

Polski rynek kapitałowy i akcje polskich firm mają – zdaniem IPOPEMA TFI S.A. – nadal duży potencjał wzrostu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Analitycy towarzystwa zwracają uwagę na potrzebę politycznego wsparcia rynku kapitałowego. Taki sygnał pozwoli na dynamiczny rozwój polskiej gospodarki i wzrost zamożności społeczeństwa w najbliższych latach.

 

 

Polecane artykuły
AktualnościWiadomości

Światowy rynek dóbr luksusowych dynamicznie rośnie

AktualnościWiadomości

Przełomowa siła sztucznej inteligencji

AktualnościFinanseWiadomości

Barclays rozważa rozwiązanie umowy z tysiącami klientów

AktualnościWiadomości

Michelin zamyka fabryki opon w Niemczech

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: