Artykuł miesiąca: Dom Opiekuńczych Skrzydeł - pamiętaj o 1% podatku KRS 630706.

AktualnościFinanseWiadomości

Dobre wyniki Altus TFI SA

 

Niezależne giełdowe Altus TFI S.A. z sukcesem uplasowało w styczniu emisję certyfikatów niededykowanego funduszu Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. W wyniku napływu środków aktywa netto Altus FIZ AASD wzrosły o 19,3% do 346 mln zł, dzięki czemu Altus TFI S.A. umocniło się na drugiej pozycji w perspektywicznym segmencie funduszy dywidendowych.

Warszawa, 02.02.2016 r.

Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus TFI S.A., specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami zamkniętymi o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, przeznaczonymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych. 26 stycznia 2016 r. towarzystwo z sukcesem zakończyło emisję certyfikatów inwestycyjnych niededykowanego Altus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Inwestorzy mogli kupić je bezpośrednio w Altus TFI S.A.  oraz u kilku dystrybutorów, m.in. w: Friedrich Wilhelm Raiffeisen, dziale bankowości prywatnej Raiffeisen Polbank, domu maklerskim Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o., oraz ING Banku Śląskim S.A. Dzięki wpływom z ostatniej emisji wartość aktywów netto Altus FIZ AASD zwiększyła się o 19,3% (tj. o 56 mln zł) do 346 mln zł. – Sukces rynkowy Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych to w dużej mierze zasługa zespołu zarządzających. W 2015 r. wypracowali oni dla Altus FIZ AASD 11,7-proc. stopę zwrotu, co biorąc pod uwagę dekoniunkturę na warszawskiej giełdzie, jest bardzo dobrym wynikiem. Od początku działalności Altus FIZ AASD, a więc od 21 lutego 2013 r. zarządzający wypracowali dla inwestorów już 25,4% zysku, podczas gdy indeks WIG wzrósł w tym okresie zaledwie o 1,28% – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. Dobre wyniki to efekt unikatowej strategii Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Obecnie na rynku jest 16 funduszy dywidendowych, ale tylko nasz stosuje aktywną alokację aktywów oraz strategię absolutnej stopy zwrotu. Dzięki prawidłowej selekcji spółek i aktywnej alokacji, Altus FIZ AASD przynosi inwestorom przyzwoite zyski. I dlatego choć konkurencja w tym segmencie się zaostrza – rośnie liczba TFI oferujących takie produkty, nasi konkurenci wprowadzają na rynek kolejne produkty, Altus FIZ AASD radzi sobie bardzo dobrze – dodaje prezes Piotr Osiecki.

Altus FIZ Altus Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych*

Stopa zwrotu (30.11.2015-31.12.2015)

Stopa zwrotu (31.12.2014-31.12.2015)

Stopa zwrotu od początku działalności funduszu do 30.11.2015

WAN funduszu (mln zł)**

1,36%

11,69%

25,37%

290,01

* Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych rozpoczął działalność 21 lutego 2013 roku

**stan na 31.12.2015

Źródło: Altus TFI S.A., obliczenia własne

W 2015 r. aktywa Altus FIZ ASSD wzrosły o 359,70% (tj. o 226,92 mln zł). Według danych Izby Zarządzających Aktywami i Funduszami, łączna wartość aktywów netto 16 monitorowanych funduszy dywidendowych osiągnęła na koniec grudnia ub.r. rekordową kwotę 2 424,09 mln zł, zwiększając się od początku 2015 roku o 80,68% (tj. o 1 082,41 mln zł). To oznacza, że aktywa Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych rosły w ub.r. ponad 4-krotnie szybciej niż aktywa całego segmentu rynku, dzięki czemu giełdowe Altus TFI S.A. zwiększało w nim swój udział. W efekcie na koniec 2015 ub.r. Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych miał 11,96-proc. udział w tym perspektywicznym segmencie, co dawało firmie drugie miejsce w rankingu, po NN Investment Partners TFI S.A. W 2015 roku, dzięki emisjom i wypracowanym stopom zwrotu, wartość aktywów netto Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych wzrosła o blisko 227 mln zł, i w tym roku nadal rośnie. Choć nie posiadamy własnej sieci sprzedaży nasz fundusz awansował w 2015 r. o trzy miejsca w rankingu i zajmuje obecnie na trzecią mocną pozycję pod względem wartości aktywów w tym segmencie rynku. Liczę, że nasz udział w tym segmencie rynku dalej będzie się zwiększać – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. – Ze względu na ciągle duży popyt inwestorów na nasz produkt, w 2016 r. planujemy kolejne emisje certyfikatów Altus FIZ AASD. Wprawdzie prognozujemy zarówno na rynku akcji jak i obligacji dużą zmienność w połączeniu z tendencją do spadku cen, jednak fundusz Altus FIZ AASD poprzez odpowiednie zabezpieczenie portfela oraz właściwą alokację pozostaje ciekawą alternatywą inwestycyjną na ciężkie czasy – dodaje prezes Piotr Osiecki.

Dla zespołu zarządzających Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych kluczowa jest selekcja aktywów. Inwestują powierzone środki wyłącznie w akcje spółek wysokiej jakości (wypracowujące wysoki zwrot na kapitale własnym – ROE, wykazujące stabilny cash flow i corocznie poprawiające wyniki), i których polityka zarządu zakłada stały strumień dywidendy. Zarządzający dokonują aktywnej alokacji aktywów – w zależności od sytuacji rynkowej zaangażowanie w akcje może wynosić od 0 do 100%. Wykorzystywane są również kontrakty terminowe. Polityka inwestycyjna funduszu dopuszcza także inwestycje na rynkach zagranicznych. W odróżnieniu od konkurencji fundusz Altus Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu, a jego celem jest osiąganie dodatniej stopy zwrotu w skali roku na poziomie min. 8%, bez względu na bieżącą koniunkturę na rynku.

Niezależne Altus TFI S.A. działa na polskim rynku ponad siedem lat. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami, a 16 czerwca 2010 r. zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej – jego założycielami są m.in. Piotr Osiecki (największy akcjonariusz) i Andrzej Zydorowicz, obaj od kilkunastu lat związani z polskim rynkiem kapitałowym. Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Od 11 lipca 2014 r. akcje Altus TFI S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG250, WIG-Poland). Wejście na główny parkiet giełdy wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2014 r. wypracowało 36,16 mln zł zysku netto, przy 90,51 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Na koniec września 2015 r. zysk netto Altus TFI S.A. wyniósł 34,1 mln zł, o 42,1% więcej niż w tym samym okresie 2014 r. Przychody netto ze sprzedaży zwiększyły się o 158,9% do 151,71 mln zł. Na koniec 2015 r. Altus TFI S.A. zarządzało 9,29 mld zł aktywów: 7,49 mld zł zgromadzonych w 69 funduszach inwestycyjnych oraz 1,80 mld zł w ramach usługi asset management.

Polecane artykuły
AktualnościWiadomości

Prokurator generalny oskarża Trumpa za oszustwo

AktualnościWiadomości

Samochodowy bilans 2021 roku – jakie pojazdy były najpopularniejsze?

AktualnościITWiadomości

Sprawdź, która rola w IT jest dla Ciebie.

AktualnościITWiadomości

Ataki cybernetyczne są największym zmartwieniem firm

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: