Artykuł miesiąca: Jak zarządzać pracownikiem z pokolenia Z?

AktualnościGospodarkaLudziePracaPrzewodnik MSPZarządzanie

Co napędza nowoczesną gospodarkę?

Nowoczesna Gospodarka zakończyła 2015 r. 4,21 proc. wzrostem zatrudnienia w porównaniu do 2014 r., a rozwój najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw napędzał sektor produkcyjny – wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 2015” opracowanego przez ADP Polska, wiodącego dostawcę rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim. Bardzo udana dla sektora Nowoczesnej Gospodarki była końcówka roku – w IV kw. pracę w firmach tego sektora  w Polsce znalazło o 4,31 proc. pracowników więcej niż w analogicznym okresie 2014 r.

Prym w Nowoczesnej Gospodarce w 2015 r. wiodły przedsiębiorstwa produkcyjne, które zanotowały 5,99 proc. wzrost zatrudnienia, a w ostatnim kwartale skoczył on nawet do 6,17 proc. Dla porównania, firmy specjalizujące się w usługach zarejestrowały 3,01 proc. wzrost zatrudnienia w IV kw. i 3,21 proc. wzrost w całym 2015 r. Co interesujące, w IV kw. doszło do zmiany na pozycji lidera wśród najbardziej innowacyjnych firm, którym ze wzrostem na poziomie 6,35 proc. stały się duże firmy produkcyjne (w mniejszych firmach tego sektora, które były dotychczasowym liderem, odnotowano 5,06 proc. wzrost).
Zgromadzone wyniki pokazują, że 2015 r. był znacznie lepszy nie tylko dla sektora produkcyjnego, ale także – zarówno w produkcji, jak i usługach – dla mniejszych przedsiębiorstw. Rozwój Nowoczesnej Gospodarki napędzały głównie mniejsze firmy (do 500 pracowników), rejestrując 4,81 proc. wzrost zatrudnienia w 2015 r. – wobec 3,98 proc. wzrostu odnotowanego przez duże przedsiębiorstwa. Największy skok ‒ rekordowy dla całej Nowoczesnej Gospodarki ‒ zaobserwowano w mniejszych firmach produkcyjnych, które odnotowały 6,50 proc. wzrost zatrudnienia w skali roku.

Zarówno ostatni kwartał, jak i cały 2015 r. był również dobry dla ogółu rynku. Zgodnie z danymi GUS, ogół polskich przedsiębiorstw zarejestrował 1,23 proc. wzrost zatrudnienia w IV kw., przy czym średnia dla całego roku osiągnęła poziom +1,1 proc. Najniższa w całej historii raportów ADP była także średnia stopa bezrobocia. W skali całego roku wyniosła ona 10,46 proc. ‒ jednak w IV kw. spadła do poziomu 9,66 proc. Zgromadzone wyniki stanowią potwierdzenie dobrej koniunktury i harmonijnego rozwoju polskiej gospodarki.
Jak wynika z porównania danych ADP i GUS, firmy Nowoczesnej Gospodarki nadal utrzymują znacznie wyższą dynamikę zatrudnienia niż ogół polskich przedsiębiorstw i napędzają gospodarkę. Co jednak niezwykle istotne, rynek podąża śladem awangardy biznesu i konsekwentnie rozwija zatrudnienie.

– Za nami udany rok dla Nowoczesnej Gospodarki i całego rynku pracy, który sprawia, że w przyszłość możemy patrzeć z dużym optymizmem. Innowacyjne firmy nadal o kilka długości wyprzedzają ogół rynku pod względem tempa tworzenia nowych miejsc pracy – w czym szczególnie wyróżnia się sektor produkcyjny z blisko 6 proc. wzrostem zatrudnienia. Jednak również cała Nowoczesna Gospodarka rozwija się dynamicznie, a wzrost, który w skali całego roku wyniósł +4,21 proc. ustabilizował się na wysokim poziomie i niezależnie od zmian sezonowych – nie spada poniżej granicy 4 proc. Co niezwykle interesujące, w wynikach naszego badania już kolejny raz możemy dostrzec potwierdzenie tezy, iż gospodarka stanowi „naczynia połączone”. W pierwszych trzech kwartałach 2015 r. prym wśród przedsiębiorstw awangardy biznesu wiodły małe firmy. To właśnie one, po wcześniejszej recesji na rynku, szybciej wykorzystały szansę i m.in. dzięki swojej naturalnej elastyczności odnotowały znaczne wzrosty zatrudnienia. Teraz jednak sytuacja na rynku się już ustabilizowała, co pozwoliło również większym firmom otworzyć się odważnie na nowe możliwości i rozwijać zatrudnienie – dostrzegliśmy to w końcówce minionego roku, kiedy to do głosu doszły firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników. Może to stanowić zapowiedź okresu dominacji większych przedsiębiorstw, który w perspektywie kilkunastu miesięcy będzie skutkował kolejnymi znacznymi wzrostami miejsc pracy – głównie w mniejszych firmach. Jednak „naczynia połączone” nie występują wyłącznie w obrębie Nowoczesnej Gospodarki. Potwierdzenie występowania tego zjawiska widzimy również w rekordowych wynikach całego rynku. Wzrost zatrudnienia o 1,1 proc. w skali roku i rekordowy wynik odnotowany w IV kw. 2015 r. na poziomie +1,23 proc. utwierdzają nas w przekonaniu, że ogół rynku coraz odważniej podąża drogą wyznaczoną przez Nowoczesną Gospodarkę. Firmy, które przez wiele lat wykorzystywały wyłącznie zasoby własne, coraz częściej korzystają z outsourcingu i doświadczenia zewnętrznych podmiotów – tworząc tym samym nowe miejsca pracy i zapotrzebowanie na nowoczesne usługi. Jednocześnie oszczędzają czas i zasoby, które mogą wykorzystywać w celu pozyskiwania nowych klientów i rozszerzania zakresu działalności – powiedziała Iwona Kubeczek, Menedżer ds. Rozwoju, ADP Polska. – Rok 2015 upłynął nie tylko pod znakiem wzrostu zatrudnienia, ale również zmian w świadomości pracowników i ich oczekiwaniach względem miejsc pracy. Dostrzegając sprzyjającą koniunkturę polscy pracownicy coraz częściej decydują się na podejmowanie nowych wyzwań i zmianę pracy – przy czym to oni znacznie częściej niż jeszcze kilka miesięcy temu stawiają warunki – dodaje Iwona Kubeczek.

Raport „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 2015” jest trzynastym z cyklu raportów dedykowanych sektorowi Nowoczesnej Gospodarki, które przygotowywane są przez ADP Polska regularnie – w formie podsumowań kwartalnych i rocznych.  Raport został opracowany przez ekspertów ADP Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q1 2012 – Q4 2015, które zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, reprezentatywnymi dla całego rynku pracy w Polsce. Obliczenia dotyczące Nowoczesnej Gospodarki uwzględniają wyłącznie wzrost organiczny, z wyłączeniem zjawisk typu fuzje i przejęcia kapitałowe pomiędzy przedsiębiorstwami.  Próba badawcza to ponad 130 firm korzystających z usług ADP Polska, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych oraz ok. 100 tys. obsługiwanych pracowników w ciągu miesiąca.  Pod uwagę brane były firmy Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwa, które stale usprawniają bieżącą działalność m.in. poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii i outsourcingu.  Firmy te wdrażają innowacyjne rozwiązania, a jednocześnie mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, powierzając część zadań zewnętrznym partnerom biznesowym. W efekcie przyjętej strategii, przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki są liderami w swoich branżach – rozwijają działalność, pozyskują klientów i zwiększają zatrudnienie. Wyznaczają standardy, stanowiąc awangardę świata biznesu, a ogół rynku bierze z nich przykład. Wśród przebadanych branż należy wymienić: sprzedaż detaliczną, usługi, produkcję, telekomunikację, IT, finanse oraz farmację.  Raport wzorowany jest na cenionym na całym świecie zestawieniu National Employment Report® przygotowywanym przez ekspertów ADP Research Institute® oraz Moody’s Analytics w USA.

/newseria
Polecane artykuły
AktualnościWiadomości

Liczba niezaszczepionych dzieci wzrosła prawie sześciokrotnie

AktualnościWiadomości

Od niedzieli ważna zmiana w przepisach dotyczących zadłużonych lokatorów

AktualnościWiadomości

10 najbardziej oryginalnych zrzutek 2019 roku

AktualnościWiadomości

Przybywa zastosowań sztucznej inteligencji w medycynie

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: