Artykuł miesiąca: Dom Opiekuńczych Skrzydeł - pamiętaj o 1% podatku KRS 630706.

AktualnościWiadomościZbrojeniówka

Cechy kierownika sklepu – sprawdź, czy się nadajesz

 

Handel i sprzedaż to sektor, w którym nietrudno o pracę – również na stanowisku menedżerskim. Kierownik musi kontrolować to, co dzieje się w sklepie i efektywnie zarządzać swoimi podwładnymi. Powinien posiadać takie cechy, jak: asertywność, konsekwencja i systematyczność oraz umiejętność negocjacji.  Najważniejsze cechy kierownika to:

1. Opanowanie

Kierownik musi rozładowywać napięcia i konflikty, jakie występują między pracownikami. Jako mediator nie powinien angażować się emocjonalnie. Podejmuje także ryzykowne decyzje, rozwiązuje sytuacje kryzysowe i często jest zmuszony działać pod presją czasu. Aby znieść obciążenia, z jakimi wiąże się jego praca, powinien być opanowany.

2. Pewność siebie

Kierownik, który zna własną wartość, jest w stanie zdobyć szacunek swoich podwładnych i egzekwować od nich wykonywanie określonych zadań. Pewny siebie menedżer nie boi się podejmowania decyzji. Ważne są również takie cechy, jak entuzjazm i naturalność. Dzięki nim kierownik może przekonywać pracowników do realizacji określonych celów, bez wydawania nakazów.

3. Empatia

Skuteczny menedżer wie, że realizowanie celów i norm nie może przebiegać kosztem pracowników. Ma świadomość, że obserwacja podwładnych, rozpoznawanie ich potrzeb oraz dostrzeganie mocnych i słabych stron to cenne źródło informacji. Dzięki temu wie, w jaki sposób należy motywować konkretną osobę.

4. Aktywne słuchanie

Apodyktyczny szef nie jest w stanie zmobilizować swoich podwładnych do wytężonej, a przy tym efektywnej pracy. Obojętność na to, co mówią pracownicy, pogarsza jakość relacji i utrudnia współdziałanie. Słuchanie ich głosu i uwzględnianie najważniejszych potrzeb przynosi rezultaty.

5. Asertywność

„Być asertywnym” oznacza nie tylko „mówić: nie”. Osoba, która posiada tę cechę, potrafi wyrażać swoje oceny i poglądy w taki sposób, by nie obrażać i nie atakować rozmówców. Asertywność przeciwstawia się agresji oraz innym, równie silnym i  niszczącym emocjom. Menedżer, który potrafi komunikować własne zdanie, nie krzywdząc innych, może skutecznie osiągać swoje cele, bez naruszania dobrych relacji z podwładnymi.

6. Konstruktywna krytyka

Do zadań kierownika należy zwracanie uwagi pracownikom, gdy popełniają błędy. Dobry menedżer sygnalizuje uchybienia jasno i konkretnie, nie poniżając podwładnego. Jego celem nie jest wytknięcie niedoskonałości, ale jej wyeliminowanie.

7. Konsekwencja i dyscyplina

Te cechy kierownika sklepu sprawiają, że może realizować zadania wyznaczone przez przełożonych. Systematyczne i dokładne wykonywanie zadań to ważna cecha, niezależnie od zawodu i stanowiska. W pracy kierownika, który często ma do czynienia z dużymi sumami pieniędzy, istotna jest nie tylko dyscyplina, ale również uczciwość.

8. Doskonała organizacja

Do zadań kierownika należy m.in. planowanie pracy sklepu, rozdzielanie zadań i rozliczanie się z pracownikami. Prawidłowe wykonywanie tych obowiązków wymaga świetnej organizacji pracy, a często również podzielności uwagi.

Polecane artykuły
AktualnościCovid-19Wiadomości

Jak pandemia zmieniła sposób spędzania wolnego czasu

Aktualnościhome officeWiadomości

Powrót do pracy z biura po długiej przerwie – jak nie stracić efektywności?

AktualnościWiadomości

Ceny surowców to ryzyko biznesowe numer 1

AktualnościFinanseWiadomości

W rok z lokat wyparowało 80 miliardów

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: