AktualnościEkologiaWiadomości

Postępuje degradacja Bałtyku

Przywrócenie dobrego stanu środowiska morskiego Bałtyku – to główny cel uwzględniony w znowelizowanej wersji Bałtyckiego Planu Działań HELCOM (BSAP), który został przygotowany w ramach prac Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (Komisji Helsińskiej…
AktualnościEkologiaWiadomości

BOŚ wspiera edukację ekologiczną

3 lutego br. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Wrocławski zawarli umowę dotyczącą powstania Międzyuczelnianej Akademii Klimatu – konsorcjum studiów podyplomowych. To inicjatywa trzech…