Artykuł miesiąca: Pracowniku pamiętaj o 1% dla Fundacji Opiekuńcze Skrzydła

AktualnościGospodarkaWiadomości

PEKAES zarabia i wciąż poprawia rentowność

 

W I kwartale 2015 roku Grupa PEKAES osiągnęła 5,5 mln zł zysku netto, czyli o 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2014 roku. O 7 proc. wzrósł w tym okresie wynik EBITDA na działalności kontynuowanej. PEKAES poprawił także wszystkie kluczowe parametry rentowności. Dobre wyniki finansowe potwierdzają skuteczność realizowanej strategii spółki opartej na konsekwentnym zwiększaniu działalności w sektorze intermodalnym.
• 5,48 mln zł zysku netto, wzrost r/r o 30 proc.;
• 9,21 mln zł wyniku EBITDA na działalności kontynuowanej, wzrost r/r o 7 proc.;
• 5,4 proc. rentowności EBITDA na działalności kontynuowanej bez zdarzeń jednorazowych;
• Wskaźniki rentowności netto oraz rentowności sprzedaży były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o odpowiednio 0,9 pp. i 0,3 pp. – osiągnęły poziom 3,2 proc.
i 8,2 proc.;
• 171 mln zł przychodów ze sprzedaży.
Pierwszy kwartał 2015 roku był kolejnym z rzędu, w którym PEKAES osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe. Wynik netto wyniósł 5,48 mln zł i był wyższy o 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk brutto i zysk na działalności operacyjnej wyniosły odpowiednio 14,08 mln zł i 4,25 mln zł. Przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 171 mln zł, w czym największy udział miał segment spedycji i logistyki – 140,5 mln zł. Podmiot dominujący w Grupie – PEKAES, wypracował 155,2 mln zł przychodów ze sprzedaży.
„PEKAES konsekwentnie realizuje swoją strategię wzrostu, która przekłada się na osiągane zyski
i poprawę rentowności. W coraz większym stopniu wykorzystujemy nasz potencjał intermodalny. Ciągle podnosimy jakość oferowanych usług oraz rozbudowujemy posiadaną infrastrukturę. Widzimy bardzo duży potencjał rozwoju spółki i w kolejnych miesiącach zamierzamy utrzymać dynamiczny wzrost, poszerzając zakres oferowanych usług oraz zwiększając efektywność realizowanych działań.” – mówi Maciej Bachman, prezes zarządu PEKAES.
W pierwszym kwartale tego roku PEKAES poprawił wszystkie kluczowe parametry rentowności. Wynik EBITDA na działalności kontynuowanej wzrósł rok do roku o 7 proc., do wartości 9,21 mln zł. Mocny wzrost – o 0,6 pp. do poziomu 5,4 proc. – zanotował wskaźnik rentowności EBITDA. Równie dobre wyniki uzyskały wskaźniki rentowności netto oraz rentowności sprzedaży, które poprawiły się rok do roku odpowiednio o 0,9 pp. i 0,3 pp., do poziomów 3,2 proc. i 8,2 proc.
W bieżącym roku PEKAES zamierza utrzymać dotychczasową, wysoką rentowność całej Grupy poprzez dalsze podnoszenie efektywności oraz konkurencyjności swoich usług.
Grupa PEKAES na koniec marca tego roku posiadała prawie 70 mln zł środków pieniężnych.

Polecane artykuły
AktualnościBankiWiadomości

Banki w Polsce są w bardzo złej kondycji

AktualnościWiadomości

W 2021 roku spodziewany jest duży napływ inwestycji w centra usług wspólnych

AktualnościWiadomości

Branża fashion umacnia swoją pozycję w internecie

AktualnościDebata ManageraWiadomości

Outsourcing usług IT

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: