Artykuł miesiąca: Psychologia strategicznego przywództwa

AktualnościWiadomości

Lepsze oceny przyszłej koniunktury na rynku kredytowym

Reklama

W I kwartale 2019 r. wartość Barometr Rynku Consumer Finance, określanego w badaniu prowadzonym przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, uległa istotnej poprawie. Po korekcie spadkowej w IV kwartale 2018 r., jego wskazania podniosły się do poziomu 54,6 punktu, ale jest on nadal niższy niż przed rokiem.

Barometr Consumer Finance skonstruowany jest w taki sposób, że poziom 50 punktów oznacza stagnację rynku, podczas gdy wyższe wartości reprezentują spodziewaną dodatnią dynamikę kredytu konsumpcyjnego w nadchodzącym roku. Obecnie notowana wartość barometru zapowiada dynamikę wzrostu na rynku kredytowym w okresie najbliższych 12 miesięcy o prawie 5%.

– To, że obserwowany od II połowy ubiegłego roku spadek barometru został obecnie przełamany i nie został pogłębiony, jest oczywiście pozytywną informacją. Ostatnie silne wahania wartości barometru, powodują jednak, że trudno jest jednoznacznie ocenić trwałość aktualnych tendencji – ocenia dr Sławomir Dudek z IRG SGH.– Pomimo obecnej poprawy, analiza wartości barometru, wygładzonego z krótkookresowych wahań, ukazuje jednak lekką tendencję spadkową barometru CF.

W świetle tendencji obserwowanych w naszym otoczeniu gospodarczym oraz oczekiwanego spowolnienia w gospodarce UE, w tym również w Polsce, można spodziewać się również spowolnienia dynamiki wzrostu na rynku Consumer Finance w średniej perspektywie. Można też oczekiwać większej zmienności wskazań barometru, co zresztą obserwowane jest już od kilku kwartałów. Jest to typowy objaw większej niepewności co do formułowania oczekiwań przez gospodarstwa domowe w momencie zbliżania się do punktu zwrotnego w cyklu koniunkturalnym.

Bieżące wskazania barometru uległy poprawie głównie za sprawą poprawy skłonności gospodarstw domowych do ponoszenia poważnych wydatków i ich finansowania ze środków pochodzących z kredytu. To dobra wiadomość dla sektora kredytowego, jednak ta składowa podlega silnym wahaniom w ostatnim okresie i przed kwartałem przyczyniła się do spadku wartości barometru. Pozytywnie na aktualny odczyt wpłynęły też oceny respondentów, dotyczące otoczenia makroekonomicznego i własnej sytuacji finansowej. Na nieznaczną poprawę opinii gospodarstw domowych mogły mieć wpływ pojawiające się w przekazach medialnych informacje o tym, że co prawda czeka nas spowolnienie, ale nie będzie ono dotkliwe i głębokie. Negatywnie na aktualne wskazanie barometru oddziałują zaś czynniki demograficzne. Z kolei składowa barometru, związana ze zjawiskiem wykluczenia z rynku kredytowego, była neutralna. To również można intepretować jako pozytywny sygnał dla kredytodawców, w tym jako potwierdzenie utrzymywania się ryzyka kredytowego na podobnym do dotychczasowego poziomie.

W bieżącym badaniu zanotowano wzrost prawdopodobieństwa ponoszenia wydatków w najbliższym roku dla wszystkich grup dóbr, tj. wydatków na dobra trwałego użytku, na zakup samochodu, wydatków mieszkaniowych i wydatków na remont. Jednak jest to odbicie po dużym spadku w poprzednim badaniu i średnioterminowe tendencje nie są jednoznaczne.

Dużo wyraźniejszą poprawę zanotowano w skłonności do korzystania z kredytu, przy czym szczególnie dotyczy to wydatków mieszkaniowych, gdzie odsetek ten wzrósł aż do 73%. W przypadku zakupu samochodów drugi kwartał z rzędu zanotowano wzrost skłonności finansowania takiego zakupu kredytem do ok. 53% tych, którzy zamierzają dokonać takiego zakupu. Zaobserwowano również wzrost w przypadku wydatków remontowych – do ok. 25% osób planujących takie wydatki, co jest kolejnym dobrym sygnałem dla sektora kredytowego. Słabiej sytuacja kształtuje się w odniesieniu do dóbr trwałych. Obecnie ok. 39% gospodarstw domowych prognozujących zakupy dóbr trwałych jest skłonna finansować je kredytem, podczas gdy rok temu było to 43,6%.

– Czynniki związane z popytem w bieżącym badaniu pozytywnie oddziaływały na rynek Consumer Finance i Barometr CF. Sygnały płynące od gospodarstw domowych co do utrzymania skłonności do konsumpcji i inwestycji w nieruchomości oraz finansowania ich ze źródeł zewnętrznych zapowiadają utrzymanie względnie dobrej koniunktury na rynku kredytów detalicznych. Należy jednak mieć na uwadze zmienne wskazania Barometru Consumer Finance, zapowiadające spowolnienie dynamiki kredytowej i konieczność dostosowania do tej zmiennej sytuacji polityk kredytowych – zarówno banków, jak i instytucji pożyczkowych – podsumowuje Andrzej Roter, Prezes Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

***

Reklama
Polecane artykuły
AktualnościWiadomości

Rynek pracownika? Nie dla managerów!

AktualnościWiadomości

Aplikacje mobilne rewolucjonizują bankowość

AktualnościWiadomości

Przyszłością systemów antyplagiatowych będzie stworzenie profilu językowego studenta

AktualnościWiadomości

Kolej 4.0 ma spełnić oczekiwania pasażerów

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: