Artykuł miesiąca: Psychologia strategicznego przywództwa

AktualnościWiadomości

Ile zarabiają członkowie zarządów i rad nadzorczych banków

Reklama

Rok 2018 nie był łatwym okresem dla banków w Polsce. O ile aktywa 13 banków notowanych na GPW wzrosły w stosunku do 2017 roku o 12% (do niewyobrażalnej kwoty 1 434 601 983 000 PLN, czyli prawie 1,5 biliona złotych), to zysk netto w 2018 roku zmalał o 21%). Głównym motorem napędowym spadku była oczywiście grupa banków Leszka Czarneckiego, na czele z Idea Bankiem, który na straty w zeszłym roku spisał prawie 1,9 mld PLN. Jak przełożyło się to na wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących? Odpowiadamy poniżej.

Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2018 roku

Na wykresie pierwszym zaprezentowane zostały przedziały w których zarabia połowa osób pełniących poszczególne funkcje w zarządach banków. Górne ograniczenie przedziału, to granica powyżej której zarabiało 25% najlepiej opłacanych menedżerów, a dolne, to granica poniżej której zarabiało 25% najmniej zarabiających. Najwyższe w 2018 roku były zarobki prezesów zarządów. Wynagrodzenia wiceprezesów i członków zarządów były zbliżone do siebie. Co ciekawe, jeżeli z analiz wyłączymy banki w których bezpośredni lub pośredni udział ma Skarb Państwa to mediana wynagrodzeń wiceprezesów zarządów rośnie o 35%, a prezesów zarządów o niemal 50%. Tak duża różnica wynika ze stopniowego wprowadzania założeń ustawy kominowej w „państwowych” bankach, która ogranicza wynagrodzenie menedżerów do kwot nie wyższych niż 1,7 mln PLN rocznie (dla wynagrodzeń za rok 2018). Ponadto liczne roszady w „państwowych” bankach sprawiły, że staż menedżerów jest dosyć krótki, co ogranicza wypłaty wynagrodzenia zmiennego, które w bankach naliczane jest stopniowo w kolejnych latach.

Przedział przeciętnych zarobków
członków zarządów banków pełniących poszczególne funkcje

Opracowano na podstawie raportu Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2018 roku”

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków w 2018 roku

Na wykresie drugim prezentujemy przedziały w których zarabiało 50% osób pełniących poszczególne funkcje w radach nadzorczych banków. Najbardziej zróżnicowane były wynagrodzenia przewodniczących rad nadzorczych. Połowa z nich zarobiła w przedziale 160 – 600 tys. PLN. Tak duże zróżnicowanie wynika z wysokich (jak na standardy rad nadzorczych) wynagrodzeń założycieli banków, którzy często pełnią funkcję przewodniczących rad nadzorczych. Najmniej zróżnicowane były wynagrodzenia wiceprzewodniczących. Podobnie, jak w przypadku wynagrodzeń w zarządach, po wyłączeniu z analiz banków pod kontrolą Skarbu Państwa mediany wynagrodzeń osób pełniących poszczególne funkcje wzrastają. I tak przewodniczący w „niepaństwowych” bankach zarobili o 10% więcej, a członkowie rad o ponad 20% więcej. Porównywalne były tylko wynagrodzenia wiceprzewodniczących.

Przedział przeciętnych zarobków
członków rad nadzorczych banków pełniących poszczególne funkcje

Opracowano na podstawie raportu Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków w 2018 roku”

Najwyższe zarobki w zarządach i radach nadzorczych banków w 2018 roku

Najwięcej wśród osób pełniących funkcje w zarządach banków zarobił Wojciech Sobieraj. Co ciekawe, nie pełni on funkcji w zarządzie Alior Banku od 2017 roku. Na wypłacone wynagrodzenie złożyły się premie za poprzednie lata i świadczenia po okresie zatrudnienia. Wynagrodzenia zajmujących drugie i trzecie miejsce w rankingu, nadal urzędujących prezesów banków Handlowego i Millennium były zbliżone do siebie.

W przypadku członków rad nadzorczych pierwsze i trzecie miejsce zajął Leszek Czarnecki. Podane wynagrodzenia to kwoty zaraportowane odpowiednio w sprawozdaniach finansowych Getin Holding i Getin Noble Banku. Drugie miejsce zajął John Power z Santandera. Większość jego wynagrodzenia stanowiła jednak kwota za nadzór nad integracją z Deutsche Bankiem, a nie za samo zasiadanie w radzie nadzorczej.

Ranking najlepiej zarabiających osób
pełniących funkcje w zarządach i radach nadzorczych banków

imię i nazwisko funkcja wynagrodzenie roczne PLN
zarząd
Wojciech Sobieraj prezes zarządu 5 625 000
Sławomir Sikora prezes zarządu 5 340 000
Joao Bras Jorge prezes zarządu 5 304 950
rada nadzorcza
Leszek Czarnecki przewodniczący RN 1 471 000
John Power członek RN 1 088 800
Leszek Czarnecki przewodniczący RN 675 000

Opracowano na podstawie raportów Sedlak & Sedlak
„Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych banków w 2018 roku”

Podsumowanie

Jeżeli poszukują Państwo informacji o zarobkach w zarządach i radach nadzorczych banków to bardziej szczegółowe dane są dostępne w raportach Sedlak & Sedlak o wynagrodzeniach członków zarządów i rad nadzorczych banków. Raporty zawierają porównanie wynagrodzeń osób pełniących poszczególne funkcje w zarządach i radach w bankach o różnej wielkości aktywów, różnym zatrudnieniu czy różnych zyskach. W tym roku przygotowaliśmy też osobne analizy dla banków poza kontrolą Skarbu Państwa. Analizy dla członków rad nadzorczych przedstawiają dane o wynagrodzeniach w komitetach audytu i uwzględniają status niezależności poszczególnych osób.

wynagrodzenia.pl

Link do strony Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń: https://wynagrodzenia.pl/t/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen-np

Reklama
Polecane artykuły
AktualnościWiadomości

Rynek pracownika? Nie dla managerów!

AktualnościWiadomości

Aplikacje mobilne rewolucjonizują bankowość

AktualnościWiadomości

Przyszłością systemów antyplagiatowych będzie stworzenie profilu językowego studenta

AktualnościWiadomości

Kolej 4.0 ma spełnić oczekiwania pasażerów

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: