Artykuł miesiąca: Praca w IT nie tylko dla programistów. TOP 3 zawody z gwarancją zatrudnienia i dobrą pensją

AktualnościHRWiadomości

Fundamenty władzy – jak korzystać z nich świadomie?

 

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Harvarda pokazują, że w kierowaniu zespołem można stosować cztery fundamenty władzy. Każdy z nich może być wykorzystywany jako podstawa zachowań na linii szef-pracownicy. Można też je dowolnie łączyć, wybierając z każdego z fundamentów najbardziej odpowiednie w danej sytuacji działania, które pozwalają na efektywne prowadzenie zespołu.

– System nagród i kar – zespół wykonuje Twoje polecenia oraz decyzje, zdając sobie sprawę zarówno z konsekwencji, jak i możliwości.

– Siła ekspercka – zespół uważa Cię za doświadczonego eksperta i dlatego wykonuje Twoje polecenia oraz realizuje prośby.

– Siła relacji – zespół angażuje się w wykonywanie Twoich poleceń z sympatii do Ciebie.

– Siła mandatu – zespół uznaje zwierzchnictwo swojego szefa, dzięki czemu słucha Twoich poleceń i  spełnia prośby.

Przyjrzyjmy się na początek sile relacji, która jest jednym z fundamentów władzy, pozwalającym na zbudowanie efektywnego zespołu. Dzięki postawieniu na komunikację oraz relacje zespół angażuje się w wykonywanie Twoich poleceń dlatego, że jesteś osobą miłą, lubianą i wszyscy traktują Cię jak kolegę. Od zawsze zachęcam każdego lidera, aby świadomie rozwijał siłę relacji we współpracy z zespołem. Jestem przekonany, że to możliwe, gdyż zależy jedynie od Twojej dobrej woli. Jeśli włożysz odrobinę wysiłku, aby wobec swojego zespołu zachowywać się w uprzejmy sposób, ludzie docenią ten wkład i uznają, że się starasz. Dzięki temu jest większa szansa, że Twój zespół zaangażuje się we współpracę z Tobą — uzna, że zależy Ci nie tylko na generowaniu wyniku sprzedaży, ale również na dobrej, wspierającej atmosferze pracy. Jeśli zatem jesteś wobec kogoś uczynny, wspierasz tę osobę i jej pomagasz, stajesz się przez nią lubiany, a wtedy osoba, której pomogłeś, również może zrobić coś dla Ciebie w przyszłości, i to zupełnie bezinteresownie.

Siła mandatu, która według mojego doświadczenia stanowi najtrudniejszą do zastosowania przez liderów sprzedaży podstawę władzy. Dlaczego tak się dzieje? Otóż siła mandatu to sytuacja, w której lider sprzedaży buduje swój autorytet na podstawie pełnomocnictwa kogoś innego w organizacji (osób z zarządu czy kierownictwa firmy), a zespół te pełnomocnictwa szanuje i uwzględnia. Zdarzało mi się pracować z menedżerami sprzedaży, którzy np. przeprowadzali wdrożenie nowych standardów jedynie na podstawie pełnomocnictwa zarządu. Tego typu projekty często kończyły się fiaskiem, zaangażowani w nie handlowcy odkładali bowiem na sam koniec prośby lidera, tłumacząc że przecież w pierwszej kolejności muszą wywiązać się z zadań powierzonych im przez bezpośredniego szefa. O takich menedżerach mówi się często, że pełnią nikomu niepotrzebne funkcje, i z tego powodu rzadko są doceniani przez zespoły sprzedaży. Warto wiedzieć, że siła mandatu jest skuteczną formą sprawowania władzy, kiedy stosuje się ją w relacji z odpowiedzialnym i mądrym zespołem. Jest tak, ponieważ zespół musi czasem odłożyć bieżące obowiązki na bok i zaangażować się w prace rozpoczęte przez lidera sprzedaży działającego na podstawie powierzonego mu mandatu. Często te projekty nie przynoszą natychmiastowych efektów, bo są skupione na wypracowywaniu strategicznych rozwiązań sprzedażowych, które w efekcie mogą doprowadzić do uzyskania przewagi nad konkurencją. W takich sytuacjach największym wyzwaniem dla lidera sprzedaży jest umiejętne zaangażowanie handlowców do systematycznej pracy przy projekcie. To zaangażowanie można uzyskać poprzez świadome wzmocnienie własnego autorytetu. Kiedy jako lider sprzedaży dysponuję jedynie mandatem, a oceniam, że handlowcy, którymi będę zarządzał, nie tworzą razem zbyt dojrzałego i odpowiedzialnego zespołu, muszę wykorzystać dodatkową siłę (podstawę władzy), wzmacniając np. relacje między mną a handlowcami albo wypracowując lub wdrażając dobrze zaprojektowany system motywacyjny.

Należy zatem pamiętać, że w sytuacji, w której lider wprowadza jakąś zmianę w sposób dyrektywny (odgórnie, bez konsultacji z zespołem), powinien mieć pewność, że jest odpowiednio umocowany i ma skuteczne atrybuty władzy potrzebne do zaangażowania podległego mu zespołu. Warto wówczas zadać sobie proste pytanie: „Czy handlowcy zrobią dokładnie to, o co poproszę?”. Mówiąc o fenomenie władzy, warto dodać, że polscy liderzy sprzedaży są zwykle nadmiernie dyrektywni. Oznacza to, że angażują swoje zespoły w stopniu mniejszym, niż byliby w stanie to zrobić. Często spotykam się z frustracją liderów narzekających, że ich podwładni nie realizują w wystarczającym stopniu ich poleceń — przecież powinni obawiać się ewentualnych kar lub starać się o nagrody. Nadmierna wiara w skuteczność systemu kar i nagród powoduje, że liderzy sprzedaży w niewystarczającym stopniu rozwijają w sobie siłę relacji, eksperta czy też mandatu. Wprawdzie te podstawy władzy wymagają systematycznego rozwoju osobistego, ale odpowiednio zastosowane wzmacniają wewnętrzne zaangażowanie w zespołach. System kar i nagród, który również bywa skuteczny, ponieważ może zostać szybko wprowadzony w zespole, wymaga jednak ścisłej kontroli ze strony lidera — kiedy nadzór ustaje, spada efektywność zespołu.

Wszystko wskazuje na to, że współczesne zespoły wymagają świadomego stosowania każdej z czterech podstaw władzy. Warto w pierwszej kolejności rozwijać u siebie siłę eksperta, siłę relacji i siłę mandatu, a w ostateczności zapowiadać negatywne konsekwencje. Jestem zwolennikiem pozytywnego motywowania opartego na docenieniu. Jeśli taki sposób angażowania zespołu nie jest skuteczny, warto porozmawiać o wartościach i przedefiniować z zespołem zawarty wcześniej kontrakt.

Robert Zych – współwłaściciel firmy szkoleniowej Kontrakt OSH. Autor książek: „Lider sprzedaży”, „Gen Sprzedawcy”, „Szef w roli coacha” „Klient w centrum uwagi”,  „Szef w relacji z zespołem” oraz najnowszej – „Szefie, angażuj zespół” .

 

Polecane artykuły
AktualnościWiadomości

W najbliższych dniach przedsiębiorcy będą decydować o utrzymaniu lub cięciu etatów

AktualnościWiadomości

Ponad 50 proc. firm szkoleniowych traci wszystkie dochody

AktualnościWiadomości

W czasie pandemii co trzeci Polak zwiększył liczbę płatności online

AktualnościWiadomości

Galeriom handlowym grożą gigantyczne straty

Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze artykuły
%d bloggers like this: