Warszawskie sieci sklepów spożywczych Top Market i Minuta8, posiadające razem ponad 100 placówek w stolicy są rozczarowane działaniami Rady miasta stołecznego w sprawie wprowadzenia nowych zasad udzielania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.  W ich opinii projekty maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stolicy nie spowoduje ograniczenia i powszechności spożycia alkoholu. 

Przedstawiciele sieci zwracają uwagę na fakt, iż zmiany wprowadzane są w okresie wakacji, podczas nieobecności wielu przedstawicieli branży.

– Odnosimy wrażenie, że tego typu ograniczenia winny być poddane konsultacjom społecznym i branżowym. Nasze obawy rodzi sposób przeprowadzenia zmian i możliwość wprowadzenia limitów ostatecznej liczby wydawanych koncesji, co mogłoby doprowadzić do utrudnienia prowadzenia działalności przez wielu handlowców w stolicy. Z podobną praktyką działań Rady miasta mieliśmy do czynienia przed dwoma laty – podkreśla Michał Sadecki, prezes Polskiej Grupy Supermarketów, skupiającej sklepy Top Market i Minuta8 w całej Polsce.

Takie działania Rada miasta st. Warszawy mogą – zdaniem PGS – doprowadzić do braku odnowienia koncesji dla wielu sklepów, co przełoży się na realne straty dla miasta – brak opłat za czynsze lokalowe, brak podatków od podmiotów działających w tej branży (sklepy osiedlowe).