Firma Dell opublikowała drugą edycję zestawienia Dell Women Entrepreneur Cities Index (WE Cities) — jedynego międzynarodowego badania, które określa zdolność danego miasta do przyciągnięcia firm prowadzonych przez kobiety i wspierania ich rozwoju. Warszawa, jako jedno z miast biorących udział w badaniu, uplasowała się na 3. miejscu pod względem poziomu umiejętności i doświadczenia zawodowego mieszkanek. W całościowym zestawieniu miasto stołeczne zajęło 35. miejsce.

Indeks opracowany na zlecenie firmy Dell stanowi narzędzie diagnostyczne, które może ułatwić przedsiębiorcom i decydentom określenie sposobów poprawy warunków funkcjonowania firm prowadzonych przez kobiety. Podczas ósmej konferencji Dell Women Entrepreneur Network Summit firma Dell poinformowała o wynikach badania Women Entrepreneur Cities Index (WE Cities) za rok 2017, które objęło 50 miast z całego świata, wspierających działania ambitnych i przedsiębiorczych kobiet. Podobnie jak w przypadku badania z 2016 roku w rankingu pojawiają się miasta, a nie kraje. Celem jest podkreślenie wpływu lokalnych przepisów, programów działania i uwarunkowań, uzupełniających ogólnokrajowe przepisy i zagadnienia kulturowe.

Wszystkim powinno zależeć, by kobiety prowadzące działalność gospodarczą miały jak najlepsze warunki do pracy. Badanie WE Cities może stać się pewnego rodzaju narzędziem diagnostycznym dla ustawodawców odpowiedzialnych za stworzenie takich warunków” — powiedziała Elizabeth Gore, ekspert ds. przedsiębiorczości w firmie Dell. „Władze każdego z miast znajdujących się na tej liście mogą wykorzystać doświadczenia innych ośrodków i wprowadzić zmiany polityczne, które pozwolą przyciągnąć firmy prowadzone przez kobiety i ułatwić ich funkcjonowanie. Wyniki takich działań będą odczuwalne nie tylko w mieście, ale także w szerszym kontekście społecznym, staramy się bowiem tworzyć środowisko przyjazne dla wszystkich osób zajmujących się biznesem, niezależnie od płci”.

Ranking 50 miast i metodologia badania

W trakcie prowadzonych od pięciu lat na zlecenie firmy Dell badań ośrodki miejskie oceniane są w pięciu kategoriach. Są to kapitał, technologia, kompetencje, kultura i rynek. Kategorie te podzielono na dwie grupy – środowisko działaniaśrodowisko sprzyjające rozwojowi. W ogólnym rankingu uwzględniono aż 72 wskaźniki, z których 45, czyli prawie dwie trzecie, w pewnym stopniu zależy od płci. Nowy Jork zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich 50 miast dzięki zdolności do przyciągnięcia firm prowadzonych przez kobiety oraz wspieraniu ich działania. Zarówno środowisko działania, jak i środowisko sprzyjające rozwojowi zostały ocenione najwyżej. Nowy Jork zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o warunki rynkowe, a w ich ramach także dostępność i regulacje prawne, jednak w kategorii „kompetencje” jest szósty, zaś w kategorii „kapitał” – drugi, za rejonem zatoki San Francisco. Zajmuje także pierwszą lokatę w kategorii „kultura” (na drugim miejscu jest Sydney).

Warszawa, która w rankingu uplasowała się na 35. miejscu, zajęła wysokie, trzecie miejsce w kategorii umiejętności i doświadczenia zawodowego kobiet. Oznacza to, że warszawianki są jednymi z najbardziej wykwalifikowanych kobiet na świecie. Dodatkowo Warszawa uplasowała się na 27. miejscu pod względem dostępu do wykwalifikowanych pracowników. W tej kategorii wyprzedziła ona Mediolan, Pekin czy Tokio, jednak uplasowała się za miastami takimi jak Johannesburg, Nairobi czy Pittsburgh.

Badania przeprowadzone w roku 2016 i 2017 różnią się m.in. łączną liczbą miast – Warszawa bierze udział w badaniu po raz pierwszy. Dodatkowo obecną edycję wyróżnia większa liczba wskaźników oraz ich waga, ustalana obecnie na podstawie nowych źródeł danych. Biorąc pod uwagę nowe elementy uwzględniane w rankingu, nie należy porównywać wyników uzyskanych w kolejnych latach.

Informacje o rankingu WE Cities

Pierwsze tego typu międzynarodowe badanie, w którym mierzono zdolność miast do przyciągania firm prowadzonych przez kobiety, zostało opracowane przez firmę Dell we współpracy z czołową agencją analityczną IHS Markit, zajmującą się badaniami współczesnego środowiska biznesowego.

Prace rozpoczęły się podczas sympozjum naukowego 2016 DWEN Future Ready, któremu przewodniczył dr David Ricketts z Centrum Technologii i Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Harvarda. Na sympozjum spotkało się czterdzieścioro ekspertów merytorycznych, kobiet-przedsiębiorców oraz przedstawicieli świata akademickiego i mediów. Celem było wypracowanie podstaw modelu analitycznego. Wśród głównych wniosków z prowadzonych dyskusji znalazły się następujące ustalenia:

  • Dostęp do kapitału to w dalszym ciągu najważniejszy problem, z jakim stykają się kobiety prowadzące swoje firmy, chociaż wskaźniki w tym obszarze nieco się poprawiły.

  • Tworzenie stabilnego środowiska obejmującego inkubatory, akceleratory i działalność mentorów jest niezwykle ważne dla przedsiębiorców — chodzi o nawiązanie niezbędnych relacji.

  • Normy kulturowe i wynikające z nich przepisy prawa stanowią istotne ograniczenia przedsiębiorczości kobiet.

  • Kompetencje rozumiane jako umiejętności samych przedsiębiorców, ich wykształcenie i doświadczenie, ale także jako dostęp do wykwalifikowanego personelu, uważane są również za niezwykle istotny czynnik.

Jako że projekt pilotażowego rankingu za rok 2016 zakończył się sukcesem, w rankingu za rok 2017 uwzględniono 50 miast.

Informacje na temat społeczności Dell Women’s Entrepreneur Network

Firma Dell powstała dzięki pracy prawdziwego przedsiębiorcy i wizjonera, dlatego angażuje się w działania ułatwiające innym odniesienie sukcesu, tworząc rozwiązania technologiczne wykorzystujące potencjał myśli ludzkiej. Dell Women’s Entrepreneur Network to społeczność kobiet działających w biznesie wspierana przez firmę Dell, która zapewnia jej uczestniczkom dostęp do technologii, sieci kontaktów i kapitału. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym serwisie.

Informacje na temat dorocznej konferencji Dell Women’s Entrepreneur Network Summit

Firma Dell ma zaszczyt organizować 8. doroczną konferencję Dell Women’s Entrepreneur Network (DWEN) w San Francisco w dniach 17-18 lipca 2017 r. Ponad 150 osób, m.in. założycielek firm, dyrektorek generalnych, przedstawicielek władz i przedstawicielek zarządu Dell weźmie udział w spotkaniu, którego celem jest nawiązanie kontaktów i dyskusja na temat najistotniejszych obecnie problemów. Dzięki inspirującym wystąpieniom, pouczającym dyskusjom panelowym i innowacyjnym warsztatom konferencja DWEN Summit 2017 będzie idealną okazją do uzyskania pomocy i znalezienia rozwiązań wspierających rozwój przedsiębiorczości. Misją firmy Dell jest przekazanie kluczowej wiedzy i odpowiedniej technologii przedsiębiorstwom prowadzonym przez kobiety — zarówno małym, jak i dużym.