Białostocki SoftwareHut został ujęty w prestiżowym rankingu Computerworld TOP200. Dzięki znakomitej dynamice wzrostu przychodów w latach 2015  2016 spółka zajęła 3. miejsce w kategorii „Firmy informatyczne o największych wzroście przychodów z IT”. SoftwareHut został wyróżniony łącznie w dziewięciu kategoriach, pokazując, że regionalna firma IT w ciągu dwóch lat może stać się jedną z najszybciej rozwijających się firm IT w Polsce.

Coroczny raport TOP200 stworzony przez Computerworld gromadzi dane z rynku IT ujmując je w 15 kategoriach. Raport jest uznawany za jedno z najbardziej miarodajnych źródeł informacji o polskim sektorze IT oraz firmach, które go tworzą. SoftwareHut zajął wysokie lokaty również w innych zestawieniach: Najwięksi dostawcy usług wynajmu pracowników IT w 2016 roku – miejsce 17, Firmy informatyczne o największym wzroście zatrudnienia w 2016 roku – miejsce 24, Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora informatycznego w 2016 roku – miejsce 36, Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora edukacyjnego i naukowo-badawczego w 2016 roku – miejsce 50.

W dwa lata wprost na podium

Publikacja raportu Computerworld czasowo zbiega się z drugą rocznicą założenia firmy. SoftwareHut zaczął działać na rynku dokładnie 30 czerwca 2015 roku i bardzo szybko osiągnął pozytywne wyniki finansowe. Na koniec 2015 roku, po 6 miesiącach od powstania, spółka wypracowała przychody na poziomie 624 tys. zł. Rok później zwiększyła je o 523%, osiągając wynik 3,8 mln zł, dzięki czemu uplasowała się na tak wysokim miejscu w rankingu Computerworld. W kategorii wzrostu przychodów IT wyprzedziła aż 54 firmy, którym udało się zakwalifikować do tego zestawienia.

– Kategoria „Firmy informatyczne o największym wzroście przychodów z IT” jest wyjątkowo ważna, bo to właśnie ona najlepiej pokazuje skalę biznesu i jego potencjał. Znalezienie się w najlepszej trójce firm w tej kategorii niesłychanie nas motywuje do dalszej pracy. To czytelny znak, że rozwój firmy jest na właściwej, ekspresowej  drodze. Sky is NO limit! – powiedział Robert Matyszewski, wiceprezes ds. sprzedaży w SoftwareHut.

Siła w grupie kapitałowej

Tak dynamiczny rozwój SoftwareHut jest możliwy dzięki przynależności do grupy kapitałowej TenderHut i współpracy z pozostałymi spółkami zależnymi. Spółki z grupy TenderHut funkcjonują jak naczynia powiązane i czerpią korzyści z efektów synergii. Spółki LegalHut, Solution4Labs i ProtectHut oferując swoje usługi klientom, korzystają z outsourcingu IT programistycznej spółki SoftwareHut. Grupa TenderHut zakłada kolejne oddziały zagraniczne, w których sprzedaje usługi wszystkich spółek zależnych. To właśnie ekspansja na europejskie rynki była główną przyczyną sukcesu tak młodej spółki. Dzięki otworzeniu pięciu nowych oddziałów TenderHut w Sztokholmie, Kopenhadze, Londynie, Zurychu i Berlinie, spółka SoftwareHut powiększyła skalę działania i uzyskała łatwiejszy dostęp do zagranicznych klientów.

To jeszcze nie czas, by spoczywać na laurach

Spółka SoftwareHut dobrze radzi sobie w otaczającej ją rzeczywistości. Receptą na powodzenie w biznesie jest umiejętna analiza trendów na rynku oraz przyszłościowe myślenie. Robert Strzelecki, prezes SoftwareHut podsumowuje: – Branża IT jest jedną z niewielu tak szybko rozwijających się branż na całym świecie. Śledzimy trendy i zdajemy sobie sprawę z potencjału, który drzemie w rynku oraz z kierunków, jakie należy obrać aby skutecznie zaspokoić potrzeby naszych obecnych i przyszłych klientów. W najbliższym czasie głównym źródłem przychodów będą aplikacje i usługi związane z e-biznesem oraz najnowsze technologie takie jak Internet Rzeczy, machine learning, a także rozwiązania VR i AR, czyli wirtualna i rozszerzona rzeczywistość. Zdajemy sobie sprawę, że w tych obszarach nastąpi znaczny wzrost zamówień i na tym koncentrujemy swoją działalność.