Pośrednicy ubezpieczeniowi ERGO Hestii od dziś mają swojego przedstawiciela w firmie – Rzecznika Agenta. Wraz ze swoim zespołem, Rzecznik będzie  rozwiązywać problemy, przyjmować uwagi i analizować zastrzeżenia agentów.

Współpraca z pośrednikami ubezpieczeniowymi była dla ERGO Hestii zawsze kluczem do oferowania klientom najwyższego standardu ochrony. ERGO Hestia wychodzi z założenia, że przede wszystkim dzięki właściwemu rozpoznaniu potrzeb klientów, pośrednicy mogą zaoferować im odpowiednie, dopasowane do indywidualnych oczekiwań ubezpieczenie.

Od teraz pośrednicy w sytuacji, gdy będą potrzebować pilnej pomocy w sprawach trudnych, będą mogli skontaktować się ze swoim reprezentantem w ERGO Hestii. Głównym zadaniem Rzecznika Agenta będzie inicjowanie i wdrażanie zmian, mających wpływ na poprawę jakości pracy agenta pod kątem obsługowym
i sprzedażowym.

– Właśnie na relacjach agentów z klientami w głównej mierze opierają się ubezpieczenia – mówi Anna Gładkowska, nowo powołany Rzecznik Agenta ERGO Hestii. Pośrednicy na co dzień mogą liczyć na wsparcie swojego menedżera sprzedaży, czy konsultować się z underwriterem. Mają też do dyspozycji ekspertów ERGO Hestii pracujących w Obszarze Wsparcia Agenta. Pomysł na powołanie w firmie ubezpieczeniowej reprezentanta interesów agentów, zaczerpnięty został
z doświadczeń działającego już w firmie Rzecznika Klienta. Co ciekawe, obydwie funkcje w ERGO Hestii sprawują kobiety. Justyna Szymańska, jako Rzecznik Klienta została bardzo dobrze przyjęta przez klientów. Uznaliśmy, że agenci też powinni mieć osobę, do której mogą zwrócić się bezpośrednio z nietypowymi problemami
i trudnościami – podkreśla Anna Gładkowska.

Aby agenci nadal mogli spokojnie prowadzić biznes, jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce, zdecydowaliśmy się wprowadzić Rzecznika Agenta. Będzie on przede wszystkim nastawiony na wprowadzanie ważnych dla pośredników zmian, tak by ERGO Hestia była dla agenta firmą pierwszego wyboru – tłumaczy Agnieszka Zych, dyrektor Biura Zarządzania Jakością ERGO Hestii. – Liczymy na powtórzenie sukcesu, jakim już jest nasz Rzecznik Klienta. Dzięki pracy zespołu Rzecznika Klienta przez półtora roku pomogliśmy 4500 osobom. Dzięki sugestiom klientów wprowadziliśmy bardzo dużo ciekawych usprawnień w funkcjonowaniu firmy – dodaje Agnieszka Zych.

Rzecznik Agenta będzie reprezentować interesy agenta w firmie. Rzecznik Agenta, razem z Rzecznikiem Klienta oraz zespołem Biura Zarządzania Jakością, będą w stanie spojrzeć całościowo na potrzeby uczestników rynku ubezpieczeń, a co za tym idzie, lepiej dopasować tworzone rozwiązania obsługowe w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym. To kolejny krok w ramach rozszerzania dialogu ERGO Hestii z pośrednikami ubezpieczeniowymi.