Liczba inwestycji typu „greenfield” oraz przejęć firm zagranicznych osiągnęła w Finlandii w 2017 roku rekordowy poziom. Według danych Invest in Finland w ubiegłym roku swoje nowe lub uruchomione w wyniku przejęć biura otworzyło łącznie 336 międzynarodowych firm. Liczba ta jest prawie o 20 procent wyższa niż w 2016 r.

Największa liczba inwestycji (95) pochodziła ze Szwecji, a najpopularniejszym sektorem, na który ukierunkowane są inwestycje zagraniczne, były usługi biznesowe oparte na wiedzy. Szwecja również odnotowała w tym względzie największy wzrost rok do roku.

Inne główne kraje inwestujące w Finlandii to Wielka Brytania (55), Stany Zjednoczone (30), Dania (25) i Norwegia (19). Liczba nowych chińskich firm inwestujących w Finlandii wynosiła 12, czyli tyle samo co w roku poprzednim. Podobnie jak w roku 2016, głównymi branżami, które przyciągnęły zagranicznych inwestorów były usługi biznesowe, sektor wellness i opieki zdrowotnej oraz branża nowoczesnych technologii teleinformatycznych (ICT).

„Według raportu EY na temat atrakcyjności krajów nordyckich w roku 2017, Finlandia była w ujęciu ilościowym najciekawszym miejscem dla nowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach skandynawskich” – mówi Antti Aumo, szef Invest in Finland. „Finlandia jest miejscem cechującym się dużą stabilnością i transparentnością a przy tym oferuje firmom niezwykle innowacyjne środowisko w wielu sektorach, takich jak zdrowie i ICT”.

Agencja Invest in Finland poinformowała także, że w ciągu ostatniego roku w kraju tym uruchomiono kolejnych 200 inwestycji zagranicznych firm. W Finlandii działa około 4 600 międzynarodowych firm zatrudniających prawie 240 000 osób