Mija właśnie 10 lat od założenia Quercus TFI S.A. W tym czasie towarzystwo pozyskało blisko 5 mld zł aktywów, głównie wśród zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Po 10 latach Quercus TFI S.A. należy  do grona największych niezależnych TFI na polskim rynku z 3 proc. udziałem (fundusze rynku kapitałowego). Co więcej, polski Quercus należy także do liderów w naszym regionie Europy

‘’Blisko 5 mld zł aktywów w zarządzaniu to znacząca pozycja wśród niezależnych firm zarządzających nie tylko w Polsce, ale również w skali regionu. Poza Polską istnieje bowiem niewiele niezależnych podmiotów. Dzięki polskiej przedsiębiorczości udało się stworzyć na rodzimym rynku kilka dużych niezależnych TFI. To świadczy o przewadze konkurencyjnej naszego rynku, nie tylko zresztą na rynku finansowym‘’ – podkreśla Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Pozycja Quercus TFI S.A. jest pochodną roli polskiego rynku kapitałowego w regionie. Świadczyć o tym może liczba spółek notowanych na GPW w Warszawie w stosunku do innych giełd w regionie (na warszawskim parkiecie notowanych jest 486 spółek, na czeskiej giełdzie 25, w Budapeszcie 62*).W tym aspekcie również w ciągu 25 lat transformacji do gospodarki rynkowej udało się osiągnąć istotną przewagę nad innymi krajami naszego regionu.

Quercus TFI S.A. pokazało, że przez ostatnie 10 lat – pomimo kryzysów na rynkach finansowych – było w stanie stabilnie rozwijać działalność i budować nowe rodzaje funduszy o różnych strategiach i kierunkach inwestycji. W 2009 r.towarzystwo zaproponowało najbardziej zamożnym inwestorom także usługę zarządzania aktywami (asset management).Po 10 latach w ramach Quercus TFI S.A. działa 15 funduszy z aktywami o wartości 5 mld zł.

‘’Quercus TFI rozpoczęło działalność w bardzo trudnym momencie, jednak po przeczekaniu największych zawirowań, relatywnie szybko zaczęło powiększać aktywa pod zarządzaniem (AUM – assets under management) i w ciągu 3 lat od rozpoczęcia działalności osiągnęło prawie 2% udział w rynku. Struktura produktowa sprawiała, że spółka była w dużym stopniu narażona na wahania na rynku kapitałowym – silny rynek sprzyjał dynamicznemu wzrostowi aktywów, jednak spadki na rynkach akcji znajdywały odzwierciedlenie w silnych spadkach AUM. Dzisiaj struktura aktywów jest znacznie bardziej stabilna, z kluczową rolą funduszu QUERCUS Ochrony Kapitału, jednak również z silną pozycją funduszy akcyjnych oraz przy rosnących aktywach relatywnie młodych produktów. Pomimo wielu zawirowań rynkowych, z pewnością Quercus TFI wypracowało sobie solidną i uznaną markę na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce.’’ – podkreśla Michał Fidelus, Dyrektor Działu Analiz w Vestor Dom Maklerski S.A.

‘’W swojej 10-letniej historii Quercus TFI już drugi raz przekroczyło próg 4mld zł aktywów, tym razem pewnie osiągając pułap 5 mld zł. Na początku 2014 roku, kiedy aktywa osiągnęły swoje lokalne maksimum na 4,4 mld zł, spółce zabrakło pełnej oferty produktowej, aby skutecznie przekierować ówczesne odpływy z agresywnych funduszy akcyjnych. Obecnie oferta funduszy wydaje się kompletna, co zapewnia TFI stabilny, niemal comiesięczny wzrost od ostatnich 1,5 roku. Skala aktywów jest już na tyle duża i zdywersyfikowana, że czyni wyniki finansowe przewidywalnymi. Liczę, że w kolejnych latach spółka utrzyma swoją politykę dzielenia się zyskami z akcjonariuszami.’’ – podkreśla z kolei Marcin Marcinkowski, Analityk Trigon Dom Maklerski S.A.

Quercus TFI S.A. stara się utrzymać główne elementy strategii inwestycyjnej niezmienne w czasie, kładąc duży nacisk na analizę fundamentalną, koncentrację na doborze spółek (stock picking) oraz średnio- i długoterminowy horyzont podejmowanych decyzji.

Okres ostatnich 10 lat przynosił liczne zmiany w nastrojach inwestorów.‘’Po kryzysie w 2008 r. inwestorzy stali się zdecydowanie bardziej ostrożni niż w latach 2003-2007. Przede wszystkim sprzedawały się fundusze dłużne (gotówkowe, obligacji) oraz absolutnej stopy zwrotu. Pomimo ponad 8-letniej hossy Polacy nadal nie wrócili do inwestowania w fundusze akcji czy nawet zrównoważone. Powodem może być znaczny wzrost ryzyka politycznego w naszym kraju i na świecie. Praktycznie w każdym tygodniu w obszarze polityki inwestorzy słyszą sygnały, które odstraszają od lokowania środków. Popyt skoncentrował się na mieszkaniach, które postrzegane są jako bezpieczniejsze inwestycje.’’ – dodaje prezes Quercus TFI S.A.

Akcje Quercus TFI S.A. są notowane na warszawskiej giełdzie (początkowo na rynku NewConnect) od 11 września 2008 r. Kapitalizacja rynkowa wynosi 324 mln zł.

Polski rynek kapitałowy i akcje polskich firm mają – zdaniem Quercus TFI S.A.– nadal duży potencjał wzrostu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Analitycy towarzystwa uważają, że gdyby jeszcze polscy politycy dostrzegli potencjał drzemiący w naszym rynku kapitałowym i dali odpowiednie wsparcie do dalszego rozwoju, na pewno rozwój polskiej gospodarki w najbliższych latach byłby bardziej dynamiczny, a zamożność społeczeństwa większa.

* Dane za Prague Stock Exchange / Budapest Stock Exchange / GPW