Postępowanie wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji – czytamy w komunikacie UOKiK. Transakcja, w skład której wchodzi także nabycie Pioneer Pekao Investment Management oraz Domu Inwestycyjnego Xelion jest częścią konsolidacji sektora bankowego w Polsce z udziałem Grupy PZU.

– PZU i Pekao S.A. są znaczącymi graczami rynkowymi, jednak analiza skutków koncentracji wykazała, że nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na żadnym z rynków, na których działają – powiedział w komunikacie UOKiK, Marek Niechciał, prezes urzędu.

– Dzisiejsza zgoda na przejęcie przez PZU kontroli nad Bankiem Pekao S.A. to bardzo dobra wiadomość zarówno dla Grupy PZU, jej akcjonariuszy, jak równiez polskiej gospodarki. Decyzja ta jest kolejnym krokiem, który przybliża nas do sfinalizowania transakcji prowadzonej wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju. Cieszy nas również doskonała wspólpraca z organami nadzoru – powiedział Marcin Chludziński, p.o. prezesa PZU SA.

Udzielenie zgody oznacza, że został spełniony jeden z warunków zawieszających transakcji nabycia znacznego pakietu akcji banku przez PZU SA działające w konsorcjum z Polskim Funduszem Rozwoju od UniCredit S.p.A.