Spośród wszystkich przedsiębiorstw działających w Polsce ok. 99% stanowią mikrofirmy i małe firmy. Jak wynika z „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016”, powodzi im się nie najgorzej. Przedsiębiorcy dobrze oceniają między innymi swoje wyniki finansowe i ogólną kondycję firmy. Z największą niepewnością patrzą natomiast na to, na co nie mają bezpośredniego wpływu: sytuację gospodarczą oraz sytuację swojej branży.

Rekordowe inwestycje i eksport

W 2016 r. aż 18% mikrofirm i małych firm prowadziło działalność eksportową. To najlepszy wynik w całej historii badania. Ubiegły rok był rekordowy również, jeśli chodzi o inwestycje. Zdecydowało się na nie 49% przedsiębiorstw. Przewiduje się, że tegoroczne wyniki mogą być nawet nieco lepsze.

Zwiększa się zainteresowanie kredytami i leasingiem

„Interesujące jest to, że wzrasta chęć posiłkowania się przez przedsiębiorców zewnętrznymi źródłami finansowania, zarówno w przypadku projektów inwestycyjnych, jak i – projektów innowacyjnych. Widać, że chcą oni w większym stopniu korzystać z kredytów bankowych i leasingu. Mają też duże oczekiwania, jeżeli chodzi o nowe środki unijne w ramach perspektywy 2014–2020: aż 15% firm zakłada, że będzie prowadzić inwestycje ze wsparciem dofinansowania unijnego” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Tomasz Kierzkowski z Departamentu Klienta Biznesowego Banku Pekao.

Przedsiębiorcy nie chcą inwestować w pracowników

Obecna sytuacja gospodarcza przekłada się na większą chęć zatrudniania nowych osób przez mikrofirmy i małe firmy. Niestety nie idzie to w parze z inwestowaniem w kapitał ludzki. W 2016 r. ok. 80% przedsiębiorców wydało na podnoszenie kwalifikacji pracowników i swoich własnych nie więcej niż 20 tys. zł. To bardzo mało.

Obawy o przyszłość

Co do 2017 r. przedsiębiorcy patrzą na niego z pewnym niepokojem. Boją się, że może być on pod względem gospodarczym niekorzystny. Dotyczy to sytuacji zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.