Polskie firmy są liderem cyfryzacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W ostatnim rankingu Deloitte Technology Fast 50 zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem liczby dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw z sektora tech w regionie CEE. Mamy też najmniejszy odsetek menedżerów obawiających się chmury obliczeniowej. Z badań Oracle wynika, że aż 68% menedżerów dostrzegło po wdrożeniu chmury znaczące ograniczenie kosztów. IDC Polska szacuje, że w tym roku wartość rynku chmurowego w Polsce przekroczy próg 200 mln dolarów a w 2019 r. zbliży się już do poziomu 300 mln dolarów. 

31,1% dużych firm w Polsce korzystało w ubiegłym roku z chmury obliczeniowej. Wzrost wykorzystania chmury o ponad 25% w porównaniu do roku 2015, gdy z cloud computingu korzystało niespełna 25% przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników, to efekt rosnącej świadomości menedżerów i większej liczby wdrożeń. Jak wynika z danych Oracle, już 56% przedstawicieli działów IT dostrzega związek pomiędzy efektywnością a migracją do chmury, 46% uważa, że dzięki niej można skoncentrować się na realizacji projektów wnoszących wartość dodaną a 68% dostrzega po wdrożeniu chmury znaczące ograniczenie kosztów i przyśpieszenie wdrażania nowych aplikacji.

Coraz mniej obaw

W Polsce systematycznie spada liczba firm sceptycznych do cloud computingu. Owszem, bariery wciąż istnieją: jak wynika z danych GUS przedsiębiorcy obawiają się przede wszystkim naruszeń bezpieczeństwa (39,3%), nie mają też pewności co do lokalizacji danych (38,6%) oraz zgodności z prawem (33,4%). 22,8% firm wskazuje na wysokie koszty chmury, a na brak wystarczającej wiedzy zwraca uwagę 17,9% przedstawicieli dużych przedsiębiorstw. Jednak mimo wszystko, tych obaw jest znacznie mniej niż w latach ubiegłych.

Potwierdzają to też dane IDC. Zdaniem tej firmy analitycznej obecnie 46% firm uważa, że obawa o bezpieczeństwo hamuje inwestycje w chmurę. Dla porównania, 4 lata temu obawy miało aż 80% przedsiębiorstw. Dzisiaj 28% badanych za barierę uznaje stabilność sieci, 27% uzależnienie od dostawcy. 21% zwraca uwagę na wyzwania związane z IT Governance a 16% na nieopłacalność inwestycji w rozwiązania chmurowe.

Warto zauważyć, że pod tym względem Polska wypada znacznie lepiej niż kraje w regionie. – Oprócz Polski badaliśmy też m.in. Węgry, Czechy, Rumunię. Tam odsetek firm, które obawiają się o bezpieczeństwo w kontekście chmury waha się na poziomie 55 – 65%. Polskie wyniki są znacznie bliższe zachodnim, dobrze rozwiniętym rynkom. Biznes wciąż się obawia chmury, ale w znacznie mniejszym stopniu niż wcześniej – zwraca uwagę Ewa Zborowska Senior Research Manager z IDC.

O zmianie postaw względem cloud computingu świadczą także decyzje inwestycyjne. Eksperci szacują, że do 2021 roku rynek chmury będzie wart już 412 mln dolarów. Oznacza to niemal dwukrotny wzrost w porównaniu z wynikiem bieżącego roku  – Firmy bardzo trzeźwo podchodzą do inwestycji. Dzisiaj zastanawiają się jak korzystać z chmury, za dwa lata chcą już na chmurze zarabiać pieniądze. Cloud computing będzie operacyjną codziennością dla większości firm – zwraca uwagę Ewa Zborowska z IDC.

Chmura dziś…

Póki co, w Polsce przeważa model, w którym chmurę wykorzystuje się wspierająco. Na razie zaledwie 5% firm deklaruje, że przy nowych projektach zdecydowałoby się wyłącznie na chmurę a 7%, że na pierwszym miejscu wzięłoby chmurę pod uwagę.  20% badanych przez IDC przyznaje, że chmurę wykorzystuje ad hoc – do realizacji projektów pilotażowych i walidacji. 10% do testów i realizacji pojedynczych projektów, 17% zwraca uwagę na powtarzalne wykorzystywanie dobrych praktyk i zasobów w chmurze.

– Dzisiaj duży bank nie przeniesie centralnego systemu bankowego do chmury – z wielu powodów. Do chmury firmy przenoszą w tej chwili przede wszystkim nieprodukcyjne lub częściowo produkcyjne procesy. Przykładem może być stworzenie środowiska deweloperskiego. Jeśli firma chce rozpocząć prace nad aplikacją i sprawdzić czy jej prototyp działa, nie ma sensu tworzyć w tym celu własnego środowiska, lepiej je dzierżawić. Na chmurę decydują się też firmy, które nie są w stanie samodzielnie przetworzyć pewnych procesów. Przykładem może być choćby zamykanie okresu bilingowego, gdzie nagle potrzeba znacznie większych zasobów – lepiej wówczas na krótki czas skorzystać z chmury gwarantując tym samym bezproblemową realizację tego procesu – mówi Adam Wojtkowski, dyrektor generalny Oracle Polska, jednego z największych dostawców rozwiązań chmurowych na świecie.

…i jutro

Zdaniem ekspertów z firmy OpsRamp, ta tendencja jednak szybko się zmienia. Jak wynika z przeprowadzonej przez nią analizy, aż 84% przebadanych organizacji planuje przenieść więcej procesów biznesowych do chmury w ciągu najbliższych dwóch lat.

Według Adama Wojtkowskiego tendencję do realizacji coraz bardziej zaawansowanych projektów już widać. Przykładem może być rosnące zainteresowanie usługami takimi jak Oracle Management Cloud, która analizuje wąskie gardła w data center – począwszy od sieci, przez aplikacje, zasoby mocy i pamięci. Do tej pory zakupiło ją w Polsce 30 klientów, w tym m.in. Betacom, który wykonuje zaawansowane analizy działania kluczowych systemów dla jednej z największych spółek energetycznych.

– Na świecie w I kwartale roku fiskalnego 2018 sprzedaż rozwiązań chmurowych Oracle wzrosła
o 51%. Firmy walczą dzisiaj o uwagę klienta  i w dużej mierze ta walka odbywa się w kanale cyfrowym. Dla nich chmura staje się naturalnym wyborem – mówi Adam Wojtkowski z Oracle Polska.