Poczta Polska ponownie wspiera Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie obsługi programu świadczeń Rodzina 500 Plus, oferując m.in. możliwość wysłania wniosków oraz wypłatę świadczeń pieniężnych – w formie gotówkowej w placówce, przekazem pocztowym lub na rachunek w Banku Pocztowym. 

Poczta Polska, jako jeden z niewielu podmiotów na rynku, gwarantuje bezpieczny, zintegrowany i wielokanałowy dostęp do programu Rodzina 500 Plus, za pomocą największej w kraju sieci placówek.

Przedstawiciele firmy każdego dnia docierają do najbardziej oddalonych miejsc Polski, pomagają także klientom w dostępie do usług, z których trudno im korzystać z powodu niewystarczających kompetencji cyfrowych lub niepełnosprawności.

Spółka oferuje wsparcie w zakresie:

  • przyjmowania wniosków − do wysyłki w placówce pocztowej, za pośrednictwem bankowości elektronicznej Banku Pocztowego lub listonosza (przekazanie wniosku od wysyłki przez osoby niepełnosprawne),
  • obsługi wniosków − dostarczanie decyzji o przyznaniu świadczenia,
  • wypłaty świadczenia (3 formy) − gotówką w placówce pocztowej, przekazem pocztowym dostarczonym za pośrednictwem listonosza, na rachunek bankowy lub dedykowane konto oszczędnościowe prowadzone w Banku Pocztowym,
  • specjalnej oferty produktowej dla świadczeniobiorców − dedykowane konto oszczędnościowe „Pocztowe Konto 500+” prowadzone w Banku Pocztowym oraz polisa „Posag na Start” przygotowana przez Ubezpieczenia Pocztowe,
  • wsparcie informacyjne dla Rodzin – dedykowana strona: www.pocztapolskarodzina.pl

    Rodzina 500Plus_ Poczta Polska

Kiedy złożyć wniosek ?

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, który rozpocznie się 1 października 2017 r., będzie można składać bezpłatnie od 1 sierpnia 2017 r.

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.