7 września, trzeciego dnia kieleckiego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. podpisała z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych umowy rozwijające współpracę pomiędzy stronami w zakresie Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych AtraxM i NeoX. 

W ramach dotychczasowej kooperacji zapoczątkowanej podpisanym w czerwcu ubiegłego roku listem intencyjnym PGZ S.A. wraz z ITWL dostarczyły do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych BSP AtraxM oraz NeoX. Przedmiotem podpisanych w dniu dzisiejszym umów jest z kolei wykorzystanie możliwości produkcyjnych Polskiej Grupy Zbrojeniowej, komercjalizacja opracowanych przez ITWL Systemów BSP
i wspólne ich oferowanie potencjalnym odbiorcom takim Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna czy też Biuro Ochrony Rządu.

–Zawarte dzisiaj umowy stanowią doskonały przykład współdziałania przemysłu zbrojeniowego
i nadzorowanej przez MON jednostki naukowej. Wierzymy, że dzięki połączeniu zaplecza naukowo-badawczego ITWL oraz zdolności produkcyjnych PGZ uda się osiągnąć znaczący efekt synergii –– powiedział Adam Lesiński Członek Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

System Bezzałogowych Statków Powietrznych NeoXto produkt o wszechstronnym przeznaczeniu zarówno cywilnym jak i wojskowym. Charakteryzuje się długim czasem przebywania w powietrzu i wielosensorowym wyposażeniem. W zależności od typu realizowanej misji może prowadzić obserwację terenu, wykrywać, identyfikować i wskazywać cele, a w wersji uzbrojonej również atakować obiekty naziemne. 

AtraxM,, jest całkowicie polskiej konstrukcji bezzałogowcem krótkiego zasięgu, pionowego startu i lądowania.Może służyć do obserwacji terenu, wsparcia ognia artylerii, czy niszczenia obiektów naziemnych. Na rynku cywilnym może być także wykorzystywany do oceny skutków klęsk żywiołowych, kontroli i monitoringu infrastruktury oraz wspierać akcje poszukiwawcze i ratownicze.