Bezpieczeństwo jest dla Nestlé priorytetem. Firma podejmuje szereg działań eliminujących zagrożenia w pracy, w tym unowocześnienie procesów, podnoszenie świadomości pracowników poprzez liczne szkolenia oraz wizualną komunikację. Jednym z przykładów takich działań są szkolenia z bezpiecznej jazdy samochodem.

W tym roku Nestlé obrało sobie za cel wprowadzenie polityki przeciwdziałania rozproszeniu w czasie jazdy, organizując pracownikom szkolenia i kampanie informacyjne. Jak istotny jest wpływ rozproszenia na bezpieczeństwo jazdy, wynika z szacunków, według których jest ono przyczyną około 20-30% wypadków z winy kierującego. Rozproszenie przejawia się odwróceniem wzroku od drogi, oderwaniem rąk od kierownicy jak również koncentrowaniem myśli na różnych sprawach niezwiązanych z prowadzeniem pojazdu.

– Mamy wielu pracowników, którzy w ciągu miesiąca pokonują bardzo dużo kilometrów. Aby ich podróże uczynić bezpieczniejszymi, już od kilku lat w ramach Nestlé działa sieć Ambasadorów Bezpieczeństwa. Jest to forum pracownicze, które umożliwia regularną wymianę informacji o bezpieczeństwie. Ambasadorzy tak pozyskaną wiedzę rozpowszechniają wśród swoich współpracowników, co przekłada się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa podczas jazdy. – mówi Tomasz Tarnawski, Kierownik ds. SHE, Nestlé Polska.