Aby móc nazwać siebie osobą, która zarabia najmniej wśród Polaków, należałoby wykonywać prace proste, być kobietą oraz znaleźć zatrudnienie w sektorze publicznym. Osoby myjące pojazdy i szyby, praczki i inni sprzątacze to pracownicy otrzymujący średnio 2290,66 zł miesięcznie, czyli nieco ponad 1600 złotych na rękę – wynika z najnowszych danych GUS-u. Główny Urząd Statystyczny przedstawił strukturę wynagrodzeń „wielkich” grup zawodowych według danych zebranych w październiku 2016 roku. Przeciętne wynagrodzenie godzinowe wyniosło wówczas 26,37 zł brutto ogółem. 

Dysproporcje płacowe

Pracownicy podzieleni przez GUS na 9 grup zawodowych, obejmujących przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników, specjalistów, techników, pracowników biurowych, pracowników usług i sprzedawców, rolników ogrodników, leśników i rybaków, robotników przemysłowych i rzemieślniczych, operatorów i monterów maszyn i urządzeń oraz pracowników wykonujących prace proste, zarabiali w 2016 roku od 12,39 zł do 81,93 zł brutto za godzinę pracy.

W sektorze publicznym przeciętne wynagrodzenie ogółem było wyższe niż w sektorze prywatnym o 19,9 proc. oraz wyższe od średniego wynagrodzenia w skali kraju o 13,3 proc.

Na godzinę pracownicy zarabiali średnio 26,37 złotych. Z danych GUS-u wynika, że mężczyźni otrzymywali o 5,4 proc. więcej, niż wynosiła średnia dla gospodarki narodowej, tym samym ich pensja była o 1,42 zł wyższa. Kobiety natomiast ogółem zarabiały o 6,0 proc. mniej od średniej dla gospodarki narodowej (czyli o 1,58 zł mniej). Ponadto przeciętne wynagrodzenie godzinowe dla mężczyzn było wyższe o 12,1 proc. (czyli o 3 zł) od płacy kobiet.

Jak podaje GUS, przy założeniu, że 4346,76 zł stanowi 100 proc., relacja przeciętnych wynagrodzeń do średniego krajowego miesięcznego wynagrodzenia wynosiła według cech:

osób zatrudnionych

• wiek – od 65,0 proc. (w wieku do 24 lat) do 129,6 proc. (w wieku 65 lat i więcej);

• staż pracy ogółem – od 71,1 proc. (o stażu do 1,9 roku) do 112,4 proc. (o stażu od 15,0 do 19,9 lat);

• poziom wykształcenia – od 61,1 proc. (z gimnazjalnym) do 149,0 proc. (z wyższym ze stopniem naukowym co najmniej doktora oraz tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym);

• zawód wykonywany – od 58,2 proc. (dla pracowników wykonujących prace proste) do 197,6% (dla przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników);

charakteryzujących zakłady pracy tych osób:

• sektor własności – od 94,5 proc. (dla pracowników sektora prywatnego) do 113,3 proc. (publicznego);

• wielkość zakładu – od 72,3 proc. (o liczbie do 19 osób pracujących) do 112,3 proc. (o liczbie 1000 i więcej osób pracujących);

• rodzaj działalności – od 64,6 proc. (w sekcji działalność związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I)) do 172,0 proc. (w sekcji informacja i komunikacja).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto według „wielkich” grup zawodów w październiku 2016 r. [zł]
Grupa zawodowa Ogółem Płeć Sektor
mężczyźni kobiety publiczny prywatny
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 8790,66 9998,52 7359,64 7805,67 9126,72
Specjaliści 5342,99 6343,41 4792,58 4957,58 5832,95
Technicy i średni personel 4410,80 5027,46 3900,81 4196,92 4544,60
Pracownicy biurowi 3525,59 3591,39 3479,98 3671,44 3452,22
Pracownicy usług i sprzedawcy 2698,69 2910,03 2595,98 3140,78 2619,00
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 2959,55 2986,77 2873,49 3640,83 2719,47
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 3427,23 3573,37 2646,58 4329,31 3325,74
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 3519,14 3664,18 2953,36 4666,71 3334,92
Pracownicy wykonujący prace proste 2602,65 2892,94 2416,27 2575,70 2618,00
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy – łącznie o 102,2 proc. więcej, niż wynosiło przeciętne wynagrodzenie dla ogółu badanych, a stawki poniżej przeciętnego wynagrodzenia otrzymywali  przede wszystkim pracownicy usług i sprzedawcy, rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy oraz pracownicy wykonujący prace proste.

Oni zarabiają najmniej

Według danych GUS-u powyżej średniej dla gospodarki narodowej zarabiają jedynie pierwsze trzy grupy zawodowe (przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy; specjaliści; technicy i średni personel). Każda kolejna zarabia odpowiednio mniej. Osób, które zarabiały co najwyżej minimalne wynagrodzenie w 2016 roku (1850 zł), było 736,1 tys.

Mediana płac w październiku 2016 roku wyniosła 3510,67 złotych brutto, co odpowiada wysokości wynagrodzeń 50,0 proc. ogółu pracowników. Płace wynoszące co najwyżej ok. 2500 zł netto otrzymywało 97,6 proc. pracowników w grupie osób wykonujących prace proste, a w szczególności – związanych z przygotowaniem posiłków

Odsetek pracowników otrzymujących wynagrodzenie miesięczne co najwyżej równe 3510,67 zł według zawodów wykonujących prace proste
Grupa zawodowa Odsetek pracowników otrzymujących wynagrodzenia miesięczne ogółem brutto co najwyżej równe 3510,67 zł
Pracownicy wykonujący prace proste związane z przygotowaniem posiłków 97,6 proc.
Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe 97,4 proc.
Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni 95,3 proc.
Myjący pojazdy, szyby, praczki i inni sprzątacze 95,3 proc.
Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni 94,9 proc.
Opiekunowie dziecięcy i asystenci nauczycieli 94,5 proc.
Inni pracownicy wykonujący prace proste 92,6 proc.
Kelnerzy i barmani 92,2 proc.
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych 91,8 proc. 
Kucharze 91,4 proc.
Gospodarze obiektów 90,0 proc.
Pracownicy sprzedaży w sklepach 87,4 proc.
Ładowacze nieczystości i pokrewni 87,0 proc.
Pracownicy usług ochrony 86,9 proc.
Kasjerzy i sprzedawcy biletów 86,5 proc.
Robotnicy produkcji odzieży i pokrewni 85,7 proc.
Źródło: dane GUS

Wśród pracowników zarabiających w 2016 roku wynagrodzenie brutto co najwyżej równe środkowemu wynagrodzeniu w gospodarce narodowej (czyli maksymalnie 3510,67), najwięcej z nich wykonywało swoje obowiązki zawodowe w województwie podkarpackim  (61,8 proc.). Równie wysoki odsetek zanotowały następujące województwa – świętokrzyskie (58,7 proc.) kujawsko-pomorskie (58,0 proc.), warmińsko-mazurskie (57,2 proc,) oraz lubelskie i podlaskie po 56,7 proc. Najmniej takich osób było w województwie mazowieckim (39,5 proc.) oraz w województwie lubuskim (42,6 proc.),

1600 na rękę

Pracownicy, którzy w 2016 roku otrzymali najniższe płace – średnio 2268,83 zł brutto, co wynosi około 1647 złotych netto, to osoby wykonujące prace proste związane z przygotowaniem posiłków. Niewiele więcej zarobili myjący pojazdy, szyby, praczki i inni sprzątacze – ich płace oscylowały wokół 2290,66 zł – oraz pomoce domowe – 2300,37 zł.

Średnie wynagrodzenie pracowników wykonujących prace proste
Grupy pracowników zatrudnionych przy pracach prostych Przeciętne wynagrodzenie brutto
Pomoce domowe i sprzątaczki 2300,37
Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe 2301,27
Myjący pojazdy, szyby, praczki i inni sprzątacze 2290,66
Robotnicy wykonujące prace proste w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie 2979,64
Robotnicy wykonujące prace proste w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 2979,64
Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle 2893,97
Robotnicy wykonujący prace proste w transporcie i proste prace magazynowe 3169,93
Pracownicy wykonujący prace proste związane z przygotowaniem posiłków 2268,83
Ładowacze nieczystości i inni pracownicy wykonujący prace proste 2573,68
Ładowacze nieczystości i pokrewni 2685,78
Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych GUS

Najwięcej w grupie najmniej zarabiających pracowników otrzymywali robotnicy wykonujący prace proste w transporcie i proste prace magazynowe – średnia ich zarobków wyniosła 3169,93 zł brutto oraz robotnicy wykonujące prace w rolnictwie leśnictwie, rybactwie oraz w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie – 2979,64 zł brutto.

Tyle zarabia się w Polsce. Mediana płac ok. 2500 zł na rękę

Raz na dwa lata GUS publikuje szczegółowe dane o wynagrodzeniach w Polsce. Z najnowszego raportu wynika, że do niedawna mediana płac wynosiła 3511 zł brutto. To około 2500 zł netto.

Weronika Szkwarek

Źródło: Bankier.pl