Aktywnie działają na białostockim rynku IT, są doświadczeni i z chęcią swoją wiedzą podzielą się z innymi. Zakładają stowarzyszenie integrujące środowisko technologiczne i zapraszają do niego firmy z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. O kim mowa? O pięciu lokalnych managerach, którzy chcą technologicznie zintegrować Polskę północno-wschodnią.

Idea klastra IT

Inicjatorzy zapraszają do przynależności w klastrze wszystkie firmy związane z branżą IT, które mają swoje siedziby w województwie podlaskim lub warmińsko – mazurskim.

– Chcemy działać wspólnie na rzecz integracji całego środowiska IT w naszym regionie. Jednym z założeń funkcjonowania Klastra IT jest kooperacja wielu małych firm IT, które zamiast ze sobą konkurować walcząc o klientów i o pracowników, mogą wzajemnie wspierać się w rozwoju przez na przykład wzajemne wynajmowanie sobie pracowników na projekty, kiedy w jednej firmie brakuje pracownika, a w innej tymczasowo brakuje zadań. W takiej formule firmy zrzeszone w Klastrze IT będą miały większą szansę utrzymania się i zaistnienia na rynku niż firmy spoza stowarzyszenia – mówi Robert Strzelecki, wiceprezes grupy kapitałowej TenderHut oraz jeden z pomysłodawców założenia klastra.

Klaster ma być lokalną platformą dialogu na wielu płaszczyznach – miejscem dyskusji o inicjatywach, innowacjach i startupach. Docelowo Klaster ma stać się również „twarzą IT” regionu dla zagranicznych podmiotów, które będą zainteresowane skorzystaniem z usług IT.

– Zależy nam na branży IT w naszym regionie. Na tym, aby studenci nie musieli wyjeżdżać do pracy za granicę, tylko mogli swobodnie pracować i rozwijać się w kraju. Na tym, aby doświadczeni specjaliści mieli możliwość powrotu do swojego rodzinnego miasta, ponieważ w Białymstoku czy w Olsztynie też czekają na nich ciekawe projekty – dodaje Robert Matyszewski, wiceprezes w SoftwareHut.

Razem możemy więcej

Pomysłodawcy widzą duży potencjał do rozwoju branży IT w województwie podlaskim i warmińsko – mazurskim. Na tym terenie powstaje wiele grup IT, których członkowie spotykają się i wymieniają opinie o branży.

– W Białymstoku funkcjonuje już kilka prężnie działających grup społecznościowych związanych z technologiami i językami programowania, organizujących cykliczne spotkania. Wśród nich wymienić można m.in. Białostocką Grupę .NET, meet.js Białystok, Mobile Białystok, Agilestok, grupę BiałQA, zrzeszającą środowisko testerów. Myślę, że zrzeszenie tych aktywistów w jednej formalnej inicjatywie może dać wiele dobrego naszemu regionowi. Bowiem, jak głosi popularne powiedzenie, razem możemy więcej – tłumaczy Mateusz Andrzejewski, dyrektor do spraw technicznych w SoftwareHut.

Pomysłodawcy założenia klastra

Założenie klastra jest oddolną inicjatywą społeczną, której autorami są Robert Strzelecki, Robert Matyszewski, Mateusz Andrzejewski, Karol Przybyszewski i Maciej Aniserowicz.

Jako pomysłodawcy w chwili obecnej działają w ramach grupy kapitałowej TenderHut i deklarują możliwość wykorzystania jej zasobów w początkowej fazie działania klastra. Zapewniają jednak, że wszyscy członkowie klastra będą w nim występowali na równych prawach.