Najczęstszą przyczyną zawału serca jest brak ruchu i zła dieta. Ale przyczyną zawału może być też być czynnik genetyczny. Dlatego naukowcy zajęli się genem ANGPTL4, który powoduje 50 procentowy wzrost ryzyka zawału serca. Za rozkład złego tłuszczu w naszym organizmie, który powoduje choroby wieńcowe  odpowiada enzym lipazy.  I tutaj z pomocą przychodzi  właśnie gen ANGPTL4, który wiąże część enzymów i zmniejsza rozwój w organizmie trójglicerydów.

W konsekwencji obniżenie bardzo niebezpiecznych  trójglicerydów powoduje zmniejszenie ryzyka zawału serca. Dokładniejsze rozpracowanie genu ANGPTL4 zahamuje w przyszłości masowe zjawisko chorób serca  a lek, zapewniający wystarczającą ilość enzymów LPL we krwi jeszcze bardziej „zawałową” epidemie ograniczy.