Do czynników motywacyjnych należy m.in. wysokie wynagrodzenie, atrakcyjny system premiowy oraz benefity typu: prywatna opieka medyczna albo karnety na siłownię. Niematerialne motywowanie opiera się m.in. na zapewnianiu elastycznego czasu pracy, wyrażaniu zaufania i uznania oraz tworzeniu miłej atmosfery.

Materialne motywatory

O atrakcyjności oferty pracy decydują takie czynniki, jak np. wysokość wynagrodzenia. Znaczenie mają również inne środki zachęty, tj. nagrody, premie, udziały czy akcje. Pracownicy dostają również mieszkania służbowe, dodatkowe ubezpieczenie na życie, karnety na zajęcia sportowe dla siebie i bliskich osób, dostęp do prywatnej opieki medycznej oraz bony żywieniowe i turystyczne. Zatrudnieni coraz częściej otrzymują możliwość wyboru benefitów, które wydają im się ciekawe i użyteczne. Mogą np. korzystać z dofinansowania nauki języków obcych lub studiów. Do ich dyspozycji pozostają również firmowe przedszkola i żłobki, świąteczne paczki dla dzieci lub bilety na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe bądź sportowe. Wartość motywacyjnych dodatków do wynagrodzenia – pieniężnych i pozafinansowych – nie zawsze podwyższa wymiar pensji, ale pozwala ograniczyć wydatki ponoszone np. w związku z eksploatacją samochodu, korzystaniem z usług medycznych oraz podnoszeniem kompetencji zawodowych i spędzaniem czasu wolnego. Benefity zachęcają więc do podjęcia pracy w konkretnej firmie.

Niematerialne motywowanie pracowników

Systemy motywacyjne w polskich przedsiębiorstwach coraz rzadziej opierają się wyłącznie na wynagrodzeniach, premiach i dodatkach pieniężnych. Pozapłacowe motywowanie pracowników to nie tylko benefity w rodzaju dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego lub biletów wstępu na mecz. Czynniki, które stymulują do działania, to także atrakcyjna ścieżka kariery i perspektywa uzyskania awansu, przyjazna atmosfera w miejscu pracy, elastyczny czas pracy, samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji czy ciekawe zadania. Zatrudniający oferują także możliwość użytkowania nowoczesnego sprzętu w trakcie wykonywania obowiązków i wprowadzają w firmie nowoczesne technologie, które usprawniają pracę. Inne formy motywacji pozapłacowej to np. szacunek okazywany pracownikom, pochwały (również publiczne), system oceny (lub samooceny) pracowników oraz udzielanie informacji zwrotnej. Działania podejmowane przez przełożonych mobilizują pracownika do wytężonej pracy nad eliminowaniem wad i do rozwijania korzystnych cech lub dotychczas zdobytych umiejętności zawodowych i interpersonalnych.

Dobór właściwych środków motywacyjnych sprzyja rozwojowi pracownika. Umożliwia odkrycie i wykorzystanie w pełni jego potencjału. Rozważając przyjęcie propozycji pracy, weźmy pod uwagę, w jaki sposób pracodawca motywuje podwładnych do działania. Odpowiednio dobrane środki pomogą nam w zdobywaniu coraz wyższych kompetencji i w osiągnięciu zawodowego spełnienia.