Prezes Banku Pekao S.A. Michał Krupiński wziął udział w dyskusji poświęconej zaangażowaniu młodego pokolenia w politykę i gospodarkę. Debata była jednym z głównych punktów drugiego dnia 48. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Młode pokolenia zawsze były siłą napędową przemian w biznesie i polityce. Jednak rozwój nowych technologii zmienia oblicze społeczeństwa i stawia przed nim i  nowe wyzwania – zgodzili się uczestnicy debaty.

Z zagadnieniem udziału młodego pokolenia w polityce i biznesie zmierzyli się: Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A., Pascale Baeriswyl, sekretarz stanu szwajcarskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Desislava Karapchanska – Head of Business Development, z greckiej firmy energetycznej WATT+VOLT, Zydryne Vitaite, Director of Group Sales w ELDES – litewskiej firmie inżynieryjnej w sektorze bezpieczeństwa.

– Politycznie zaangażowani młodzi ludzi,  dają impuls dla biznesu. Zmieniają status quo, a przedsiębiorstwa muszą się dostosować – powiedział Michał Krupiński. – Ponadto  posiadają umiejętności elastycznego podejścia do wielu spraw, społeczeństwo potrzebuje ich do zmian – dodał Prezes Banku Pekao S.A.

Paneliści wskazywali na to, że to młode pokolenia niosą ze sobą potencjał do zmian zarówno w biznesie, jak i polityce. Desilsava Karapchanska opowiedziała jak pracuje się w jej firmie, gdzie średnia wieku jest niska: – Kiedy zaczynamy projekt, mówimy sobie najpierw: ok tak to robią inni, więc teraz zastanówmy się jak to można zrobić inaczej. Podobne doświadczenia potwierdziła w przypadku Litwy Zydrune Vitaite: – Młode pokolenie często dysponowało umiejętnościami, które nie były w zasięgu starszych.

Pascale Baeriswyl stwierdziła, że szwajcarski model demokracji wiąże się z większym zaangażowaniem obywateli, ale wymaga też stałej edukacji już od czasów szkolnych. – W szkole potrzebne są debaty na aktualne tematy. To co różni Szwajcarię od innych krajów i instytucji europejskich, to działania instytucji nakierowane na potrzeby ludzi – podkreśliła minister Baeriswyl.

Paneliści zgodzili się, że rozwój technologiczny – szczególnie technologii komunikacyjnych i social media wiąże się z wyzwaniami dla wielu społeczeństw. “Technologia wstrząsnęła polityką. Musimy myśleć o algorytmach, influencerach, mediach społecznościowych i różnych źródłach informacji – podsumował Michał Krupiński.