8 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Ogólne ACCIS, które wybrało nowy Zarząd Stowarzyszenia. Zgromadzenie Ogólne postanowiło, że Zarząd będzie kolejną kadencję reprezentowany przez Pana Neila Munroe – Prezesa. Jednocześnie na jednego z sześciu Wiceprezesów Zarządu ACCIS wybrany został Prezes Zarządu BIK – Pan Mariusz Cholewa.

ACCIS  (Association of Consumer Credit Information Suppliers) to stowarzyszenie zrzeszające rejestry kredytowe, które powstało w 1990 roku w Dublinie. W listopadzie 2006 r. zostało zarejestrowane jako międzynarodowe stowarzyszenie non – profit na mocy prawa belgijskiego i aktualnie zrzesza 42 rejestry kredytowe działające w 28 krajach europejskich oraz 6 instytucji ze wszystkich innych kontynentów. Jako taki ACCIS reprezentuje największą grupę rejestrów kredytowych na świecie.

Do najważniejszych zadań ACCIS należą:

  • reprezentowanie, promowanie i ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia, w szczególności w odniesieniu do spraw międzynarodowych i kwestii wynikających z regulacji wprowadzanych w ramach Wspólnoty Europejskiej,
  • informowanie członków o sprawach, które ich dotyczą, w tym o praktykach innych biur informacji,
  • koordynacja wspólnych projektów,
  • ułatwianie wymiany informacji pomiędzy rejestrami kredytowymi.

Organem decyzyjnym formułującym ogólne zasady polityki i działalności Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Ogólne. Organem wykonawczym jest Zarząd, w skład którego wchodzi Prezes oraz Wiceprezesi Zarządu. W tym roku Zgromadzenie Ogólne odbyło się 8 czerwca 2017 r. w Warszawie, a jego współorganizatorem było Biuro Informacji Kredytowej.

Dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK – Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Ukończył również podyplomowe studia Bankowości i Finansów, specjalność bankowość inwestycyjna, organizowane przez Uniwersytet Guildhall w Londynie, Gdańską Akademię Bankową oraz Uniwersytet Gdański.

Pan Mariusz Cholewa w latach 1993-1998 współpracował z Gdańską Akademią Bankową, m.in. jako członek zarządu, a jednocześnie brał udział w badaniach dotyczących restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, prowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 1995-2003 wykładał na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Zarządzania. W okresie 2007-2010 był prezesem Zarządu Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A. Od 1998 r. do 2013 r. związany z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (Citi Handlowy), gdzie zajmował szereg stanowisk managerskich, a do

kwietnia 2013 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Strategii. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek m.in. z branży bankowej, inwestycyjnej, ubezpieczeniowej oraz leasingowej w tym także w spółkach giełdowych. W latach 2012-2013 był członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A.

Od czerwca 2013 r. pełni funkcję prezesa Zarządu BIK S.A. Jest także przewodniczącym Rady Nadzorczej Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.